98. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 18. lipnja 1992. u 11:00 sati. na engleskom.

Ljubim vas. Umjetnost Ljubavi je jednostavna. Umjetnost Ljubavi je potpuno davanje samog sebe nekome. Položiti svoj život bez ikakvog promišljanja, to je što Ljubav je. To je vječno davanje i nikad ne očekujući ništa zauzvrat. Ljubav je nešto iznad svog “ja“. Ljubav ne može biti obuzdana. Ljubav teče kao jureća Rijeka. Ljubav je početak Rađanja. Ljubav i vođenja Ljubavi nije od Tijela.

To je Tvorevina Stvoritelja. Jer Stvoritelj je Čista Ljubav. Ljubav vam pomaže rasti. Ljubav vas čini snažnima. Ljubav vas čini mudrima. Ljubav vas približuje Jahvi, Isusu Kristu, Duhu Svetom. Ljubav je ono za čime bi svaki Kršćanin trebao težiti, Ljubavi Isusa Krista, Ljubavi Duha Svetoga, Ljubavi Oca, Jahve. Vaš Bog nije složen. Vaš Bog je jednostavan. Jednostavno Ljubav. To nije teško za shvatiti. Trebate zaboraviti svoje "ja".

Znam da mnogi Ljudi nikada ne bi mogli shvatiti takvu izjavu a ipak tako je jednostavna. Svatko ju ima. Svatko ju može upotrijebiti. Svatko ju treba. Ali ako ne primjenjujete vašu Ljubav prema bližnjemu, čak i u malim stvarima, vaš Duh nikada neće biti ispunjen. Uvijek će vam nedostajati. Uvijek će imati tu žudnju Nezadovoljstva zato jer što vi date, u obliku Ljubavi, trebate imati ispunjeno u vašem Duhu.

Vi posegnete prema Mom Sinu Isusu Kristu iz Ljubavi i On će posegnuti za vama, iz Ljubavi. On posegne prema vama bez da uopće znate to. Ja posegnem prema vama. Duh Sveti posegne prema vama. Mi svi imamo svoje Ruke otvorene. Mi vas želimo držati. Mi vas želim dotaknuti. Mi vas želimo Ljubiti. Mi se želimo brinuti za vas. Mi vas želimo zaštititi, sve iz te jedne Riječi, Ljubav.

Ali imate izbora Ljubiti Nas ili ne. Riječ je u osnovi jednostavna, ali čovjek je napravio tako složeno značenje tako mnogo različitih riječi koje su u osnovi jednostavne. Jer ako želite ići na Nebo, morate znati kako Ljubiti i ne očekivati ništa zauzvrat. Učinite to jer želite to, zato jer vas je Krist Ljubio. On je umro za vas zato jer On je Ljubio Mene. On je umro za vas. Poslao sam Mog Sina da umre za vas zato jer sam vas Ja Ljubio.

Ja razgovaram sada s vama zato jer vas Ja Ljubim. Ja hoću da čujete i shvatite Ljubav koja je na Mojim Usnama. Jer ako će vas nešto spasiti, to će biti Ljubav koja raste u vašem Srcu, koja komunicira sa Mnom. To nije ono što vam Čovjek kaže, Svećenici, Teolozi, Političari. Imate tako mnogo oznaka i naslova ali to nije važno.

Najvažnija stvar je da Ljubite Mene povrh svega drugoga. I biti ćete u redu kroz sve kušnje i nevolje, kroz sve uspone i padove ovoga Svijeta. Jer Ja vas neću nikada napustiti ako Me vi Ljubite i Ja Ljubim vas. Stvoriti ćemo tu neraskidivu vezu koju ništa u Svemiru ne može prekinuti. Jer čak i ako vi pobjegnete Ja vas neću pustiti zato jer vas Ja Ljubim. Zato jer Ja znam da ćete se vratiti. Zato jer Me vi Ljubite.

Djeco Moja, jednostavno je. Tako je jednostavno. Ljubite vašeg Oca na Nebu, Stvoritelja Neba i Zemlje, sa Mojim Sinom Isusom Kristom Nazarećaninom, i Duhom Svetim. To je sve što sam ikada tražio od Adama i Eve, samo da Me Ljube i Ja bi ih Ljubio natrag, ali od pada, od pada Edenskog Vrta, sve je bilo izmješano, izokrenuto od vašeg Glavnog neprijatelja đavla. Ali ja gradim Moj Novi Eden, Moje Novo Nebo, Moj Novi Svijet i ponovno počinjem svježe, čisto. Odmah je iza ugla.

Nadam se da Me slušate sa otvorenim Srcem zato jer je tako blizu. Tako je blizu. Prestravilo bi vas da znate datum. Ali svodi se na osnovnu Riječ koja je upotrebljena u Edenskom Vrtu. "Ljubav." Ta Riječ će biti uspostavljena bas kao Vrt, prije mnogo godina prošlih, kada su Me vaši Roditelji napustili, ali slušajte, to ne znači da je gotovo. Samo znači da se Mi približavamo Novoj Razini, Novom Svijetu, Novom Vrtu.

Pripremite vaša Srca i uđite u Korablju. Sjetite se Noe. On Me Ljubio i Ja sam Ljubio njega. Dan Noe je ponovno tu. Zapamtite Ja vas Ljubim. To je sve. To je važno. Nikad nemojte napustiti vašeg Oca, vašeg Kralja Kraljeva, vašeg Gospodara Gospodara, Isusa Krista Nazarećanina, Provoditelja Mog Zakona. Putem Moći Duha Svetoga dovesti ću vas doma ubrzo. Ubrzo. Ja vas Ljubim, nikad ne zaboravite to. Jahve vas Ljubi. Vaš Bog zauvijek.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo