92. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 15. lipnja 1992. 2:15 sati. Ponedjeljak u jezicima, na španjolskom i engleskom.

Španjolski:

Znaš što? Ovaj dan je prošao za tebe dosta dobro. Znaš da si učinio što sam htio da učiniš i odmarao si se. Znam da si bio veoma umoran zato jer si naporno radio na Proročanstvima. Pogledaj što će se dogoditi u danima koji dolaze. Biti će veoma teško za Ljude koji razumiju što će se dogoditi ali to će se dogoditi.

Postojati će Špijunka, i oni će je baciti u Rupu. Rupa će ju pojesti zato jer će se muž Naljutiti, budući da Špijunka nije bila za njega. To će ga naljutiti i on će ići na način čineći zlo sa osobom koja ju je bacila, ali osoba koja ju je bacila je bio đavao. A čovjek to nije znao.

Pogledajte, taj čovjek je čovjek koji će doći govoriti Lažne Riječi Božje, u dan kada započne koristiti jezik đavla. Đavao će ga pojesti. Tog dana on i đavao će biti jedno. Jer on će misliti mnogo o sebi te on voli novac. On voli naređivati ljudima da rade ovo, da rade ono, ali Bog Svijeta, Neba, svega što je i što će biti, On će uzeti tog čovjeka sa đavlom i On će ga baciti u rupu. U rupu i zakopati će ga na način da neće moći otići. Jer on je upotrijebio riječ đavla. Oh, kakva sramota. Oh, kakva sramota.

Engleski:

Hoću da obratite pažnju, da slušate vrlo pažljivo Moje Riječi. Ovo je Jahve, Stvoritelj Svemira, svega što je i što će biti, sa Mojim Sinom Isusom Kristom Nazarećaninom, i Duhom Svetim. Ovo vrijeme kojemu se Mi približavamo će biti vrijeme kada ćete reći zbogom, svim dobrim vremenima koje ste imali. Početak kraja je počeo; Premda još to niste uvidjeli, ali sat je uistinu počeo. Prosinac 2., 1990., je bio dan prvi; tog datuma je počelo vrijeme kada je Moj Sin započeo rat da završi, da počisti što je bilo zlo na Nebesima.

Neću vam reći sat ili dan kada će Moj Sin doći da vas pokupi, ali ali ću vam reći da rat bjesni jako i razjareno na Nebesima od tog datuma. Rat bjesni na Planetu Zemlji, u isto vrijeme na Duhovnom Području. Primjetiti ćete da će se stvari promjeniti. Neke od njih će se promjeniti vrlo brzo. Neke vrlo sporo, ali stvari će vas preplašiti, neredi, svađe između oca, sina, žene, i kćeri. Ljudi će biti na rubu. Prirodne katastrofe će se događati u neobična vremena i na neobičnim Mjestima.

To su Porođajni Bolovi kraja. "Kada se smokvino lišće promjeni;" zapamtite tu izjavu. "Kada se smokvino lišće promjeni," će obilježiti početak i kraj onoga što ćete znati ili što ste znali. Jer znak Zvijeri je na dohvatu. Lažni Prorok je na dohvatu. Znak svega što je navedeno u Bibliji će se početi pojavljivati pred vašim očima. Ako niste u Riječi nećete čak ni vidjeti to. Tako da vam govorim Kršćani Moji, Sveci Moji, brzo se približavate vremenima nevolje.

Postojati će neki Proroci koji će vam reći neke stvari, koje neće biti tako dobre, i tako slatke da nadražuju vaše uho, zato jer vrijeme nadraživanja uha je završeno. Vrijeme priprema da se spremite za dolazak Moga Sina je na dohvatu. Nešto ću opomenuti, nešto počistiti. Od svega što nije u skladu sa Mojom Riječju, ne zanima Me. KAKO vi čitate tu Bibliju, i KAKO vi interpretirate tu Bibliju, jer postoji Samo Jedna Riječ, a to je Moja Riječ, Jahve. Slušajte Moje Riječi. JAHVE IMA JEDNU RIJEČ, I SAMO JEDNU RIJEČ.

Vi teolozi, vi pastori koji ste toliko daleko vodili Moje Ovce pogrešnim putem, ćete biti smatrani odgovornima. Ja vas ne molim. Ja vam govorim. Ispravite se Upravo Sada! Zato jer vas dan, koji je spomenut u Bibliji, gleda točno u lice. Ako Sada Revno ne Započnete Posao!, biti ćete smatrani odgovornima za svaku posljednju stvar koju ste učinili da zadržite Moju Djecu, Moje Svece od slušanja Riječi u odgovarajuće vrijeme i na odgovarajućem mjestu.

Vi volite disciplinirati svoje stado na način i u smjeru koji je usklađen sa vašom Riječju i vašom Teologijom. SADA!, Moj je red da opomenem vas, da vas zgrabim na mjestu. Jer jedina prepreka koja je ostala je Hijerarhija Crkve. Koja je rastavila Tijelo Kristovo na takav način da imate beskonačan broj religija koje se poznaju pod imenom Moga Sina, Isusa Krista. Ne slažete se. Ne razgovarate. Imate prerasude. Vi Pastori ste gori nego Djeca među sobom. Umjesto da se ujedinite i borite se sa Jednim ciljem i Jednom Riječju, svađa je među vama.

Tako da se pazite, jer problem nije sa stadom. Problem je sa Vodstvom stada. Znam da ovo nisu ljubazne Riječi. Znam da ovo nisu slatke Riječi. Znam da vam ne nadražuju vaše uho u ovom trenutku, ali tako neka bude.

Rekao sam Riječ Mom Sinu prije nekoliko tisuća godina i dana vam je ta Riječ, a vi ne držite Moju Riječ. Tako da ćete vidjeti kako se događaju određene stvari, u bliskoj budućnosti. Jer pastori i vođe Mojih Stada, posredstvom Imena Isusa Krista Nazarećanina, posredstvom Duha Svetoga koji NISU POSLUŠNI MOJOJ RIJEČI, MOJ GNJEV ĆE PASTI NA NJIH. Ne na stado, jer oni su odgovorni za stado te oni su smatrani odgovornima za stado.

Ovo nisu Prazne Riječi nekoga Luđaka, budući da ovaj Prorok Moj govori Moju Riječ, a vi se nemojte ni usuditi ići protiv Moje Riječi. Jer postoji mjesto koje je dopušteno za ljude koji idu protiv Mene. Da li razumijete što Ja govorim? Da li razumijete ozbiljnost ovoga što sam upravo rekao?

Reći ću ponovno. Popravite se Sada! Uredite Svoj Nastup. Zbližite Tijelo Kristovo DANAS! NEMOJTE PRIČATI O TOME! HOĆU DA BUDE UČINJENO DANAS! Jer Božji Gnjev, Jahve, će vas zadesiti tako jako da će vam se zavrtiti u glavi a nećete shvatiti to. Odmah je iza ugla, jer ako čekate sutra, nećete imati sutra.

Ovo je vaš Bog, Jahve. Stvoritelj Svemira, svega što je i što će biti. Prva Riječ i Posljednja Riječ. Idite na ulice, propovjedajte Moju Riječ, ne u vašem Cadillacu, već pješice, pješice, pješice, od osobe do osobe, od vrata do vrata. Ne zanima me kako vi to učinite. Bilo vam je lako. Vrijeme je završeno, pobrinite se za Moje Bolesne, pobrinite se za Moje Gladne. Jer ono što činite njima, činite Mom Sinu, činite Meni. Ovo je Jahve. Ovo je Jahve. Ovo je Yahweh. Ovo je Yahweh. Ovo je onaj Ja jesam, Ja jesam, Ja jesam.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo