90. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 12. lipnja 1992. u 0:55 sati. na engleskom.

Volim te Ray. Budući da ne možeš spavati, popričajmo. Dopusti Mi da ti kažem malo o Ratu, Ratu budućnosti. Tigar sa Sabljastim zubima će biti pobjeđen ali Zvijer i Vepar će upotrijebiti nizove špijuna i kontrašpijuna da manipuliraju Vlade. Na takav način da se više korupcije događa ispod stolova sa tim Političkim Službenicima koji upravljaju Vladama da nikada niste mogli ni razumijeti. Kada zadobije kontrolu nafte i financija on će upotrijebiti tu prednost i tu ucjenu. On će upotrijebiti sve što može da sve učini na njegov način a on će i učiniti sve na njegov način.

Ali ja pripremam mjesto za njega. On misli da će imati Svijet u svojim rukama ali sve što će si pribaviti je Jama. Antikrist će biti jedan od najbijesnijih, najstrašnijih tiranina koje je Svijet ikada vidio. Vama su to jednostavne riječi koje nemaju stvarnoga značenja; izvan samih riječi. Niste iskusili tiraniju takvoga terora ali na takav način će doći kraj.

Biti će eksplozija u Velikim Glavnim Gradovima, u Velikim Gradovima, diljem Svijeta. Postojati će Policijska Sila koja neće imati zakona. Samo zakon Antikrista, koji je zakon Sotone. On će izgraditi Kraljevstvo, izvor Moći gdje će kontrolirati što Ljudi kupuju, što prodaju, tko živi u njihovoj kući, tko i gdje su članovi njihovih obitelji, što rade za život, gdje idu u crkvu, gdje ne idu u crkvu. On će imati takvu vrstu kontrole.

Zatim će primijeniti Pečat koji će biti stavljen na čela njegovih lutaka; koje će kontrolirati i manipulirati da vrše njegove zapovjedi. Ako cijenite vaš Duhovni Život nemojte uzeti Pečat Zvijeri. Jer Pečat Zvijeri će značiti vaš kraj krajeva. Tako da se pazite Pečata koji će biti stavljen na vašu ruku ili na vaše čelo. Nije važno gdje, ako primite to nikada nećete vidjeti Kraljevstvo Božje, Jahvu, Nebo, ili Stan koji sam pripremio za vas. Zato što Moj Sin je Umro, za vas zbog razloga, da dovede Stado kući na Nebo. Ali izbor je vaš.

NEMOJTE UZETI ŽIG ZVIJERI. Ovo je Jahve. Ovo je Jahve, Stvoritelj, Tvorac Svemira. Jer Ja privodim kraju uprljan Planet koji je postao kiseo, koji će biti eliminiran zajedno sa svime što nije Čisto, Pravedno, i u Skladu sa Mojom Riječju, Jahve.

Tako da se ojačajte Janjadi Moja, Ovce Moje. Jer sat je blizu, otiđite u tu sobu, zatvorite ta vrata i molite. Molite se kao da nikada niste molili prije, jer sat i dan je ravno pred vašim vratima.

Zaštitite se, uđite u Tijelo Kristovo, i Isus će vas Zaštititi, ali morate biti Čisti i Neokaljani i Pokajati se. Samo zato što vi sebe nazivate Kršćaninom to ne znači ništa. Ja hoću ono što je Čisto i Neokaljano, u Srcu, u Duhu, u Umu, sa njihovom pažnjom prema Isusu Kristu, Duhu Svetom i prema Meni.

Jer nagrade su izvan vašeg shvaćanja. Tako da samo imajte Vjere i Vjerujte u vašeg Gospodina i Spasitelja. Jer On će Vladati i Upravljati, i zaštiti Moje Ovce, Moju Janjad. Ovo je Jahve. Ovo je Jahve, Stvoritelj, Tvorac Svemira. Mir s vama. Mir s vama. Ljubav Moga Srca. Ljubav Moga Sina. Ljubav Duha Svetoga. Mir i volite vaše bratske Ovce, vašu bratsku Janjad. Tako kazaše Jahve.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo