86. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 11. lipnja 1992. 2:51 sati. Četvrtak, u jezicima, na španjolskom.

Kuća, Moja Kuća. Spremne su, sobe na Nebu za Moje Svece. Čujte Me! Čujte Me! Sve je čisto i sve je spremno. Dan kada dođete na Nebo sa Mojim Sinom, sve će biti čisto, jer ništa na Nebu nije prljavo. I možete živjeti na Nebu za sve dane dok postoje dani. Možete činiti što vas volja. Možete raditi. Možete jesti. Možete uzimati dopuste. Možete činiti što god hoćete, ali sve je čisto. Moji Sveci moraju biti čisti, to je jedina stvar koju želim. Moraju biti čisti. Postoji mnogo Radosti tamo.

Ovo je vaš Otac sa Isusom i Duhom Svetim. Čujte Me! Nebo vas čeka zato jer vrijeme je ovdje, koje sam rekao vašim Ocima, Očeva, Očeva, Očeva. Jer što Ja kažem to je istina, ali hoću da tražite vašu Braću i vaše Sestre. Hoću da im kažete o Kristu, Mom Sinu, zato što ne mogu doći na Nebo bez da traže Mog Sina Isusa. Krista cijeloga Svijeta, svega što je.

Da. Čujte Me! Zovite vašu Braću i Sestre na telefon, preko pošte, kako god hoćete. Započnite sada zato jer vrijeme ističe. Požurite! Pišite vašem bratu; vašem prijatelju; vašoj prijateljici, recite im da je Nebo otvoreno za svakoga tko voli Mog Sina Isusa, i Mene, Oca i Duha Svetoga. Jer ne postoji išta na ovom Svijetu što vas može spasiti, samo Smrt sa đavlom.

Jeste li Me čuli? Tada očistite vaše oči i vaše uši zato jer dan dolazi Isusov, Mog Sina. Da, zovite! Zovite svakoga koga možete; zovite na ulicama; na cestama; u restoranima, da, u vlaku, u busu, gdje god. Recite im o Kristu, i Nebu, o vašem Ocu, i o Duhu Svetom, zato što vas Mi volimo sa svim našim Srcem. I sve je čisto i spremno ovdje. Vaša soba! Vaša soba, vaš krevet, vaš stol, vaš stolac koji toliko volite. "Ja" Ovo je vaš Otac. Ovo je vaš Otac sa Sinom Isusom, i Duhom Svetim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo