809. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 3. Listopada 1995. u 16:34 na Engleskom.

"Ja sam Otac. Ja sam Stvaratelj svemira, zvijezda, svega što vidite, svega što dodirujete, svega što će biti. Doći će dan, kada će se zemlja protresti na desno i na lijevo sa Snagom Jahve, sa Snagom Isusa, i sa Snagom Svetog Duha. Ojačajte se. Ohrabrite se. Osnažite se. Jer Riječ Jahve će protresti i stresti i smotati ovaj mali vaš planet.

Ta samozadovoljna crkva; to samozadovoljno Tijelo koje je zaspalo kroz mnogo godina će protresti, stresti, i smotati, sa Snagom Jahve, sa Snagom Isusa, sa Snagom Svetog Duha. I ne mislim crkve koje imaju zgrade, crkve koje su samozadovoljne, koje su MRTVE. Mislim skriveno Tijelo Mojeg Sina, oni koji su zatvoreni; oni koji su u domovima; oni koji imaju Moju Snagu. Oni će biti probuđeni sa Svetim Duhom. Jer to je bilo Tijelo koje je bilo tučeno. To je bilo Tijelo koje je bilo zlostavljano. TO JE TIJELO ISUSA KRISTA NAZAREĆANINA.

Slušate li Riječi koje vam govorim? TO TIJELO UPRAVO TAMO..., je oko sto puta veće od Tijela koje tvrdi da slijedi Isusa Krista Nazarećanina u crkvama. Male kutije koje su sagradili u ime Isusa Krista Nazarećanina; oni koji su zaspali; koji su slijepi; koji gaze po udovicama i nabacuju siromašne okolo jer oni nemaju fondove da im daju. Oni koji tuku proroke i apostole. To NIJE Tijelo Isusa Krista Nazarećanina.

Tijelo Isusa Krista Nazarećanina je podzemno jer vođe crkve čovjeka ne čine Riječ Gospodina. Oni čine riječ čovjeka, u maniri čovjeka. Oni ne traže Svetog Duha. Kada Sveti Duh govori; oni pokrivaju njihove uši. Kada Sveti Duh pokazuje; oni pokrivaju njihove oči. Koja sramota! Koja sramota! Jer Snaga Boga je tamo..., pred njima. Ali oni su ljudi tvrde šije. Oni su ljudi tvrde glave. ONI NEĆE SLUŠATI!

Ali vi nemate više vremena. Tako Ja budim, Ja pokazujem Tijelu koja je skriveno zatvoreno, u kućama ISTINSKU SNAGU GOSPODINA. Jer oni su oni koji će biti činitelji, protresatelji, drmatelji. To je probuđenje, ali oni neće slušati denominacijske teologije crkava. Oni će slušati Isusa Krista. Oni će slušati Jahvu. Oni će slušati Svetog Duha i SAMO SVETOG DUHA, ISUSA KRISTA, I OCA JAHVU. Jer to je gdje SNAGA LEŽI. Snaga koja je stvorila nebesa; Snaga koja je stvorila svijet; Snaga koja je stvorila njihova tjelesa. To je gdje sva LJUBAV LEŽI. Sve što je dobro, sve što je pravedno, sve što je Gospodara Gospodara, Kralja Kraljeva. S Ocem i Sinom i Svetim Duhom Ja vam kažem istinu.

Kraj se približava jako brzinski, tako Ja budim Moje Ratnike. One koji su bili zlostavljani, one koji su bili izbačeni iz crkava za prorokovanje, one koji nemaju ništa nego LJUBAV BOGA u duhu. Oni traže u duhu; oni hodaju u duhu. Oni znaju Moj Glas kada Ja govorim, i oni plaču kada čuju Moj Glas. Njima ću dati snagu, NJIMA KOJI ČUJU MOJ GLAS! Kažem vam sve ove stvari kroz Snagu Svetog Duha, kroz Snagu Imena Isusa Krista, kroz Moje Ime, Jahve. Jer Moja Riječ se neće vratiti prazna.

Vi ćete vidjeti mnogo suza, ne suza tuge, nego suza radosti. Jer Ja ću početi doticati njihove duhove i oni će pasti na njihova koljena i plakati, i oni će moliti, i oni će moliti, i oni će moliti, i oni će imati pričest, i oni će se pokajati. Jer oni znaju da je Gospodar Gospodara, Kralj Kraljeva, s Ocem i Svetim Duhom živ. Jer Ja ću im dati Snagu Duha.

Tako vi teolozi, vi mudri ljudi Riječi, PAZITE SE, JER JA BUDIM SKRIVENO TIJELO MOJEG SINA. Oni će primiti Snagu. Oni će biti pokretači, drmatelji ovog malog planeta. Jer Me vi imate u kutiji. Vi pastori tvrde glave, vi učitelji tvrde glave, vi propovjednici tvrde glave; ste tako slijepi i nijemi. Vi tražite riječ čovjeka. Ja ću vam dati riječ čovjeka, i vi ćete uzeti kušnju i nevolje koje dolaze s tom crkvom. Jer Ja ću zaštititi Moje Stado i SAMO Moje Stado. Ako želite stajati sami, Ja ću vas pustiti da stojite sami. Jer nemate posla koristeći Ime Mojeg Sina za vaše vlastite zavodljive svrhe. Tako neka bude. Tako neka bude." (gotovo)


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica