73. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 4. lipnja 1992. u 1:48 sati. Četvrtak u jezicima, španjolski, engleski, i ne-razumljivim jezicima.

Španjolski:

Čujte Me! Ono što sam spomenuo ranije o Svijetu, o Zvijezdi, o Nebu, o svijetu će početi, 30. srpnja u Novoj Godini, ali godinu Božju, Kristovu, ne mogu vam reći. Ali 30. srpnja će početi datum rata sa Svinjom. I možete zabilježiti taj datum na vašem Kalendaru u srpnju 30., srpnja.

Kakva sramota onoga što će se dogoditi tog datuma, zato jer će umrijeti, mnogo ljudi, morate promatrati Rijeku Krvi zato jer rijeka će postati visoka sa Krvlju Rata. Čujte Me, slika Rata (ne-razumljivi jezici?) Pali su, oni Hrabri koji su se borili u Kristovom Ratu, ali su se podigli ponovno. I ovoga puta će se boriti do kraja. Svinja će naučiti tko je Bog Bogova i Kralj Kraljeva.

Engleski:

Djeco Moja, sa Ljubavlju na Mom Srcu i na Mojim Usnama, molim vas da slušate Proroke jer Bitka će biti obavljena prema Pismima u Svetoj Bibliji. Budući da išta neće biti učinjeno što nije otkriveno u Svetom Pismu. Sat se približava kraju na način koji je naveden od Proroka Daniela, Ezekiela, Jeremije, Joela, Ivana.

Ratni vapaji Rata, cviljenje raskomadanih Tijela će pokazati Jahvin Gnjev. Jer čišćenje cijele grozote će biti temeljito i potpuno budući da neće biti nedovršenih poslova. Moj Sin Isus Krist Nazarećanin će zapovjedati svim Silama na Nebu, i iskoristiti će ih u potpunosti, da dovrši Moju Riječ danu prije tako mnogo tisuća godina. Jer sve će biti ispunjeno do posljednjeg slova, do dana, do minute bez imalo sažaljenja nad ičemu što je zlo na ovom Planetu, jer početak kraja je ovdje.

Oni od vas sa Tijelima ispunjenim Duhom, Janjadi Moja, Ovce Moje će biti dovedene gore na Nebo kao što je navedeno u Bibliji. Budite sretni, budite radosni jer Lovački Rog na Nebu je počeo zvoniti, zvuci Zvona, Navijanja, Smijeha Anđela. Jer dolazi na kraj.

Otvorite vaše uši, otvorite vaše oči, otvorite vaše Biblije, i čitajte, i vidite Slavu Jahvinu kako se otkriva pred vašim očima. Jer svako Koljeno će se Pokloniti, svaki Jezik će Priznati da Isus Krist je Gospodar Gospodara, Kralj Kraljeva. Jer On ima autoritet da provede Jahvin Zakon bez milosti, ali sa pravdom. Čekati ću Svog Sina, i Ovce, i Janjad koji su izdržali do kraja. (ne-razumljivi jezici?)

Volim vas Moje Ovce. Janjadi Moja Ujedinite se, pobrinite se jedni za druge jer skoro je gotovo. Sobe su završene, Biserna Vrata će biti otvorena u određeno vrijeme. Pripremite se, uđite u Riječ, zbližite Tijelo Kristovo. Ovo je vaš Otac, Jahve, Stvoritelj Svemira, svega što je bilo, je, i što će biti. Harmonija i Mir Mojim Ovcama, jer vaš Pastir je na Svom putu. Volim vas. Volim vas. Volim vas sa cijelim Mojim Srcem. Ovo je Jahve. Ovo je Jahve. Mir sa vama Janjadi Moja, Ovce Moje. Volim vas.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo