68. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 28.svibnja 1992. Četvrtak u 2:15 sati. U jezicima, španjolski, engleski, ne-razumljivi jezici.

Španjolski:

Sjeme, sjeme...

ne-razumljivi jezici?

Španjolski:

Sjeme, sjeme...

ne-razumljivi jezici?

Isus.

Engleski:

Hoću da slušate, razabirete, sudite, da sudite i potanko ispitujete svako Proročanstvo. Da potanko ispitujete i razabirete svako Proročanstvo, jer Riječ Boga Jahve je Istina, Pravedna bez Pogreške. To je Riječ Božja. Proročanstvo nije stvar s kojom se možete igrati, za vašu zabavu, za vaše vlastito Samozadovoljstvo. To nije new Age. To nije traženje znakova u kristalima. To nije pokušavati riješiti Čovjekove probleme čitajući i proučavajući pozitivno razmišljanje, čovjekovu narav.

Sve to su mala odvraćanja pažnje od Istine i jedine Istine, Riječi Jahve, Boga. Jer sva ta udruženja, škole misli o onome što je ispravno, a što je pogrešno, i svi izrazi, i značenja izraza, su prazna blebetanja. Jer kada dođe dan s kojim se vi suočavate, ne znajući da se suočavate s njim, Dan Suda, znati ćete da ste vjerovali pogrešnom bogu. Jer Bog Svemira, svega što je, i što je bilo, i što će biti, je Jahve, sa njegovim Sinom Isusom Kristom Nazarećaninom, i Duhom Svetim.

Zapamtite ove stvari, pozitivno mišljenje će vam pribaviti Gehenu (Pakao), zapamtite to. Zapamtite tu riječ, jer Ja ću vam reći, jednom kada otkrijete to mjesto, sva pozitivna razmišljanja, svi teoremi života, sve u new age-u je zaokupljeno u toj riječi: Gehena. Nećete naći mir. Nećete naći ništa, već cvokot i škrgut zuba za vječnost.

Tako da, ovo je čvrsto upozorenje Jahve Boga, Stvoritelja Svemira, Stvoritelja Čovječanstva. Ako dopustite đavlu da vas zavara, zaslužujete živjeti s njim. Jer Ja sam vas upozorio, Ja sam vas volio, i okrenuli ste Mi leđa; i hodali prema idolima; idolima od kamena; idolima lažne riječi; idolima lažnih proroka; idolima svijeta; idolu svega što je bogohulno Imenu Jahve. Jer Jahve neće dopustiti da se huli Njegovo Ime na bilo kakav način, oblik ili izraz. Jer sve što je Dobro, što je Pravedno, što je, i što će biti, i što je bilo, i što će uvijek biti - je vaš Bog, Isus, Duh Sveti, i Ja, Otac.

Jer kada se igrate sa đavlom živite sa đavlom. Ja neću imati milosti - Ja neću imati milosti bilo kakve vrste za one sa Znakom Zvijeri. Neću imati milosti za vas promatrače kristala, vas koji gledate znakove u nebu, vas astrologe. Gledajte da li će vas ti znakovi na Nebu, zalazak Mjeseca, i Sunca spasiti od Mog Gnjeva.

Razgovaram s vama odlučno kao Otac jer što Ja kažem biti će učinjeno, jer nema čovjeka, nema astrologa, nema pozitivnog razmišljanja, nema kristala, ništa što idolizirate, da li je to automobil, ili brod, ili posao, ili žena, ili sin, ništa od ovih stvari neće vas spasiti. Jedino Spasenje koje imate je Isus Krist Nazarećanin, Moj Jedinorođeni Sin.

On ima Autoritet, Apsolutni Autoritet, nad čovječanstvom. Svako Koljeno, svaki Jezik će se Pokloniti i Priznati i Potvrditi Isusa Krista Nazarećanina, Kralja Kraljeva, Gospodara Gospodara i to je sve, što se može reći. Ne postoji "možda", ne postoji "nisam znao", ne postoji "žao mi je", jer tog datuma i u tom trenutku ste određeni ići gdje god Moj Sin tako želi.

Tako da što god Huli protiv Oca, Huli protiv Sina i Duha Svetog i to neće biti dopušteno na bilo kakav način, oblik, ili izraz. Vi zlotvori ćete dobiti zlo za zlo i nije važan naziv vašeg posla, vaše obrazovanje, vaša pozadina, boja vaše kože, ništa nije važno, već što je u vašem srcu. I kako se ponašate u pogledu štovanja istinitog Boga, Isusa Krista, Duha Svetog i Mene, vašeg Oca.

Neću vam reći na lijep način. Neću vam reći lijepe Riječi. Neću vam reći da će sve biti kako vi hoćete, zato jer hoćete. Zato jer će biti na način kako Ja hoću, i to je istina, cijela istina, i ništa osim istine. Jer vaš Bog je Istina. On je Ljubav, On je Pravedan. Ako se Pokajate i ozbiljno mislite vaše pokajanje i ako se Pokajate sa vašom svom Dušom i Umom, i obratite se Meni, upravo sada ove sekunde, oprostiti ću bilo što i sve što ste ikada učinili, od vremena kada ste začeti.

Jer Ja hoću potpunu poslušnost prema Mom Sinu, potpunu Ljubav. Sve Hvale i sva Slava pripada Ocu, Sinu, i Duhu Svetom. Vaši idoli nemaju nikakvu vrijednost osim što će vam pribaviti Dolinu Smrti zauvijek, Jamu. (ne-razumljivi jezici?)

Tako da zapamtite što sam rekao, vi visoki, vi niski, vi debeli, vi mršavi, vi muškarci i žene. Promatram vas veoma pažljivo, svake sekunde svakodnevno Moje Oči su tamo sa Ljubavlju i Samilošću. Ali nemojte dopustiti da vas Oči Ljubavi i Samilosti prevare, jer ako se sjećate, Božji Gnjev je nešto sa čime se ne možete igrati.

Slušajte Proroke koji govore obratite se Isusu, obratite se Jahvi, obratite se Duhu Svetom, oni su Proroci koje sam poslao da vas upute, Istini i što je Pravedno. Jer oni su odgovor vašoj new age Religiji. Budući da vaša new age religija ne znači ništa, to je Crkva Sotone. A Sotona će skoro biti svezan i bačen u Gehenu (Pakao). Ako želite biti među prijateljima, nemojte se pokajati i pridružite se svojim prijateljima, čelnicima vaše Crkve u Geheni. Gehena je mjesto vječne boli, ali zapamtite, zvučim strogo, zvučim podlo, ali uvijek imate izgleda sa Mnom.

Pokajajte se i ljubite bližnjeg, dajte svu Slavu i Hvalu Jahvi, Isusu Kristu i Duhu Svetom. Vrlo je jednostavno, ali ja čitam srce, ne usne, usne će vam pribaviti Jamu. Zato jer oni koji govore zmijskim jezicima će pronaći Jamu, jer ne možete prevariti Boga, Jahvu. Ne možete se sakriti od Jahve.

Jer ne postoji ništa u Svemiru što je stvoreno bez Moje Izgovorene Riječi. Vama je to teško razumjeti, ali to je istina, ako vi sretnici dođete na Nebo, Mi ćemo tamo razgovarati o tome. Mi ćemo pjevati, i Mi ćemo plesati, i Mi ćemo se uistinu međusobno upoznati, ali to je odluka koju morate donijeti sami. Ja vas neću nagovarati ni na desnu ni na lijevu stranu. Upozoriti ću vas, poslati ću Moje Proroke, i čekati ću, odluka je vaša. Jer Ja sam Bog vječnoga života, sa Mojim Sinom, Isusom Kristom, i Duhom Svetim. Neka Mir i Ljubav bližnjega raste u vašem srcu zauvijek. Djeco Moja, govorim sve ovo sa ljubavlju i naklonošću jer Ja znam vaše srce. Zbogom, Djeco Moja. Zbogom Moji Novi Kršćani. Ljubim vas.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo