546. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 6. rujna 1994. 15:08 sati. na španjolskom.

Pronašla je. Pronašla je znak. Da, Reymundo, pronašla je znak. Dama, dama koja je tvoja. Pronašla je Božji znak. Sada, sve će se propraviti. Da! Jer ona je pronašla znak Oca, Sina, Duha Svetoga. Sve će biti popravljeno. Jer ona je pronašla znak. Da! Stigao je, dan tvoje dame, u maniri Boga.

Korejske oči će zračiti, Koreja Kine. Zemlja Koreje, zračiti će sa svime što je od đavla. Jer plamen đavla je snažan na sjeveru, i sjever ne želi čuti Božje stvari. Jer njihov um je usmjeren. Njihov um je usmjeren prema svim stvarima svijeta, nečistim stvarima, stvarima moći, stvarima koje su od đavla. Ali stigao je dan Sjeverne Koreje.

Stigao je. Jer plamen koji vi vjerujete da je sada visok, nije. Nije još ni počeo. Zračiti će, i postati će topliji. Tada sve što ste vjerovali o ratovima, početi će u Sjevernoj Koreji. Da! Rekao sam vam sa Mojim Usnama, Usnama Oca, Usnama Sina, Usnama Duha Svetoga.

Stvari Koreje će postati toplije sa silom đavla, sa silom bombe. Da!, bombe. Zapamtite da sam vam rekao o bombi Sjeverne Koreje. Jer oni su veoma mudri, i veoma su usmjereni prema stvarima đavla. Da! Stigao je, vrh bombe, Sjeverne Koreje.

Jer oni će se kretati prema jugu. Da! Kretati će se sa gladi, sa gladi sile koje imaju. Jer stigli su do točke kada žele učiniti nešto, sa njihovom moći, sa njihovim vojnicima, sa svime što je od đavla. Pogledajte Sjevernu Koreju jer mnogo ljudi će umrijeti na jugu, i na sjeveru. Jer ljudi koji upravljaju sjeverom žele moć. Oni žele sve što je nečisto, i nije ih briga koliko će ljudi umrijeti jer samo ono što žele je moć.

Da!, označite na svojem kalendaru. Evo dolazi Sjeverna Koreja. Dolazi na jug, a Južna Koreja neće biti kadar zaustaviti sjever. Jer jug Koreje ima svoje oči usmjerene na novac, na stvari svijeta. Ne zanima ih išta od Boga, Onoga koji je načinio svijet, zvijezde, sve što postoji, sve što možete vidjeti. I ne gledaju na Sjevernu Koreju JASNO!, sa svojim očima otvorenim. Jer oni se igraju sa svojim igračkama, sa svojim novcem, sa stvarima svijeta. Ali evo dolazi vojnici sjevera sa đavoljim zubima, sa đavoljom gladi, sa đavoljom silom.

Zapamti Reymundo, da sam ti rekao. Pripazi se Sjeverne Koreje jer oni su otpušteni s lanca, đavolje svinje, sa silom demona. Početi će se kretati prema jugu. Da! Jer gladni su krvi. Da! Stigao je dan rata Koreje.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo