506. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 23. srpnja 1994. u 8:04 sati. na španjolskom.

Pružio sam. Pružio sam hranu Božju. Hranu Moga Sina, hranu Duha Svetoga. Pružio sam Pričest. Pružio sam je. Jeste li Me čuli? Jeste li gladni? Jedite Pričest! Na taj način ćete se osvježiti sa stvarima Božjim, sa Krvlju, sa Mesom Moga Sina. Osvježiti ćete se, stvari Božje. Požurite!, svakodnevno, svakodnevno, Krv, Meso, Tijelo, do kraja.

Jeste li Me čuli, ljudi svijeta?, do kraja, svakodnevno. Na taj način dati ću vam Silu, kada se naoružate. Dati ću vam Snagu sa Mojim Prstom, sa Svojom Rukom, sa Svojim Tijelom, sa Svojim Usnama, sa Svojim Anđelima. Dati ću vam Silu. Moj Sin je tamo, Duh Sveti je tamo. Pomoći će vam u maniri Božjoj.

Okupite se sa svojom braćom i sestrama i jedite Pričest i molite i molite. Da, sa Silom tamo su stvari Božje. Svi darovi, svi pokloni, koji su u Bibliji; sa Silom Duha Svetoga, govorim vam stvari Božje. Otvorite svoje oči; otvorite svoje oči; jer stigao je, dan kada se darovi koriste. Darovi koje ste zaboravili, koje ste sakrili, u koje niste vjerovali, tamo su Moji sinovi i kćerke budući da ćete ih trebati.

Jer rat će se pojačati tamo ispred vas u vašoj kući, u vašem gradu, u vašoj vladi, u vašoj državi, u vašoj zemlji, u svijetu. Postati će veći sa silom đavla. Trebati ćete vašeg Oca, vašeg Sina, Isusa, Kralja Kraljeva, i Duha Svetoga, budući da će vas đavao htjeti pojesti sa svojim zašiljenim zubima. Ali gledajte, Mi smo s vama, sa vašom obitelji, sa vašim prijateljima, sa Tijelom Moga Sina. Govorim vam istinu, u maniri Božjoj, u maniri Neba, u maniri Oca, Sina, i Duha Svetoga.

Stiglo je, što će se dogoditi u Bibliji pojedite sve što je zlo. Hoću da se očistite, hoću da se pokajate. Hoću da potražite Mog Sina, Isusa, vašeg Krista. Jeste li Me čuli, ljudi svijeta? Očistite se, očistite cijeli vaš um, vaše tijelo, jer počeo je, Nebeski Rog. Počelo je, sve što je nečisto i sve što je Moje će biti očišćeno. Jer sada, dan Biblije je stigao u maniri Božjoj. "Kraj, kraj, kraj, kraj."

Kupite svoju kartu jer evo dolazi Nebeski Vlak, Vlak Oca, Sina, Duha Svetoga. Zavežite se za svoje sjedalo u Vlaku sa Silom Duha Svetoga. Jer Ja ću zatresti, Ja ću uplašiti, Ja ću pogoditi svijet sa Svojim Rukama, sa Svojom Riječju, sa Silom Duha Svetoga.

Govorim vam istinu sa suzama, sa suzama. Ako ne otvorite svoje oči i uši vi ćete patiti, vi i vaša obitelj. Otvorite Bibliju. Čitajte ju svakodnevno, potražite svoju braću na ulici; pobrinite se za bolesne; dajte hranu Onima koji nemaju i odjeću. Odnosno ljudima koji nemaju išta, starim ljudima.

Pomognite im sa Riječi Božjom, i koristite darove koje sam vam Ja dao. Jeste li Me čuli, Tijelo Moga Sina? Jeste li Me čuli? Učinite to sada, ove minute! Ustanite se i počnite sa Groznicom Neba, sa Groznicom Duha Svetoga, sa Groznicom Moga Sina, sa Groznicom Oca. Sve stvari koje vam kažem su istina i do točke. Jer Ja hoću da se zaštitite. Hoću da zaštitite svoju obitelj sa Riječju Božjom.

Zapamtite Pričest, "Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest." Jeste li Me čuli sa svojim ušima? "Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Veoma je važna, Pričest. Jeste li Me čuli? Požurite! MOLITE, recite Mi ako ste Me čuli. "Veoma je važna, Pričest."

Veoma je važna Pričest, ako se želite spasiti. Ako želite se boriti sa Silom, sa Silom Riječi, sa Silom Moga Sina, Isusa, jedite Pričest svakodnevno; "Svakodnevno, svakodnevno, svakodnevno, svakodnevno, svakodnevno, svakodnevno, Pričest, svakodnevno." Da, ovo je Riječ vašeg Oca, sa Sinom, sa Duhom Svetim i pokajte se sa svojim srcem.

Jeste li Me čuli? "Pokajte se upravo sada. Pokajte se upravo sada. Pokajte se upravo sada. Pokajte se upravo sada. Pokajte se upravo sada. Pokajte se upravo sada. Pokajte se upravo sada. Pokajte se upravo sada." Da li znate što sam rekao? Jeste li Me čuli jasno i do točke?

MOLITE i recite Mi, ako ste čuli što sam rekao. Jer Ja znam što vi molite. Recite Mi stvari vašeg srca. Stvari vašeg Uma. Recite Mi sve što želite reći, svakodnevno, jer dan molitve je stigao. Jeste li Me čuli? Molite svakodnevno sa Silom vašeg Oca, sa Silom vašeg Sina, Isusa, Kralja Kraljeva.

Da, i Duh Sveti će vam pomoći sa Silom Oca. Da, Sila Oca, usmjerena je prema onome što je zlo. Stiglo je Moji sinovi i kćeri; morate se naoružati. Da, stigle su, stvari Neba. Stigle su, stvari jame.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo