505. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 23. srpnja 1994. u 7:48 sati. na španjolskom.

Rog. Rog. Rog. Rog je stigao. Podignite svoje ruke. Skačite sa radošću i plešite sa radošću. Recite svim svojim muškim i ženskim prijateljima o Nebeskom Rogu sa Božjom glazbom, sa glazbom Oca, sa glazbom Sina, sa glazbom Duha Svetoga. Evo dolazi. Evo ga, Nebeski Rog. Požurite, požurite, požurite, otvorite svoje uši. Skačite i plešite sa radošću Božjom, Sina, i Duha Svetoga.

Ovo je vaš Otac, Onaj koji je načinio sve sa Usnama, sa Riječju, sa Silom Duha Svetoga. Da, Nebeski Rog je stigao. Požurite, trčite, i potražite svoju kapu, svoje cipele, svoj pojas, svoj štap da ga bacite na demone. Sve što vas zaštićuje u Riječi Božjoj. Da, naoružajte se, naoružajte se sa Riječi Božjom. Čitajte Bibliju i pokazati će vam kako da se naoružate.

Zatim sa cijelom bojnom opremom, skupite se sa ostalima koji imaju bojnu opremu. Svi zajedno stanite tamo naprijed i počnite se boriti sa Riječi Božjom jer rat je počeo. Rat onoga što je dobro sa onime što je loše, ali ne možete se boriti ako niste naoružani. Da, stiglo je, stvari Božje, u maniri Božjoj. Da, Moji Maleni, svi oni koji se želite boriti sa Riječi Božjom. Morate se naoružati jer tamo je Nebeski Rog. Da, koji stvara Nebesku glazbu. Požurite, počnite.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo