504. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 21. srpnja 1994. u 16:36 sati.

Mornar će te nazvati na vijestima svijeta sa svime što je pronašao. Hoću da otvoriš svoje oči i uši. Jer evo dolazi riječ svijeta u maniri svijeta. Budući da mornar  traži stvari Božje sa očima Božjim. On će ti reći što je pronašao. Jesi li Me čuo, Reymundo? Ovo je tvoj Otac, Onaj koji je načinio svijet, zvijezde, sve Nebesko, sve, i sve što je, sve što će biti sa Mojim Usnama, sa Mojom Riječju, sa Duhom Svetim.

Znam da je tvoje srce bilo slomljeno zato jer je tvoj mali pas umro. Ali nemoj patiti za svojim malim psom, zato jer sve je u Mojim Rukama, Rukama tvoga Oca, Rukama Sina, Rukama Duha Svetoga.

Stvari koje ti dajem su stvari Neba, stvari tvoga Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Učinjeno je, sve je spremno, i svijet i Sjedinjene Države jedu Riječ Božju sa Proročanstvima koje sam dao. Neki plaču, neki strahuju, neki su ljuti, ali nemoj se zastrašiti, Reymundo jer sve je u Mojim Rukama, sve je, sve se kreće u maniri Božjoj. Jesi li Me čuo, Reymundo? Budući da Otac je Otac svega.

Jesi li Me čuo? Jer Ja ću ti reći što moraš učiniti, i na način kako to moraš učiniti, jer sam smjestio sve na svoja mjesta, mjesta koja moraju jesti Riječ. Postoji još mnogo ljudi koji još uvijek ne poznaju Riječ, ali ti znaš i Ja znam da Riječ Božja se kreće jasno i do točke. Jer sve od tvoga Oca, Sina, i Duha Svetoga je jasno i do točke.

Ono što sam ti rekao jučer o Francuskoj će se dogoditi do posljednjeg slova, do točke, sa Silom svega što je od Oca, Sina i Duha Svetoga. Jer sve je u Mojim Rukama, sve, čak i đavao. Sve je u Mojim Rukama i svatko mora činiti što Ja kažem, sa Mojim Sinom, vašim Kraljem Kraljeva, sa Duhom Svetim. Jesi li Me čuo? Sve! Jer sve što je, Ja sam napravio sa Svojom Riječju, sa Duhom Svetim.

Evo dolaze dani patnje, dani krvi, dani suza, dani patnje su ispred vašeg nosa. Moramo probuditi Tijelo Moga Sina u maniri tvoga Oca, u maniri tvoga Sina, Isusa, Kralja Kraljeva, Sina Riječi, Sina Sinova, sa Duhom Svetim govorim vam ove Riječi jasno i do točke.

Hoću da završiš sve što ti kažem, i napiši to sa svojim računalom i pošalji gdje ti kažem. I reci svojim prijateljima i prijateljicama u Tijelu Božjem da evo dolazi, "Bog, Kralj Kraljeva." Jer Ja ću zatvoriti svijet sa SILOM JASNO i do TOČKE! I ako ti ne vjeruju, nemoj se brinuti, jer problem nije tvoj. Moj je, a Ja nemam problema.

Jer ono što Ja kažem, "Dogodi se!..., Jasno!..., i do Točke!..., samo napiši i pošalji što ti ja kažem. Dati ću ti novac. Dati ću ti ljude koje trebaš da učiniš što ti govorim. Dati ću ti tvoju ženu i sva obećanja koja sam ti rekao. Zasada..., vrijeme istječe. Mi smo veoma blizu, sine Moj! Mi smo veoma blizu!

Govorim ti, "Nemoj se brinuti," za svog malog psa, on je u Mojim Rukama, sa svime ostalim. Znam tvoje srce, ali Ja znam što ćeš učiniti prije nego li učiniš to. Znam što ćeš činiti sutra, prije nego li učiniš to. Znam da je tvoje srce patilo mnogo ovoga tjedna, ali nemoj plakati. Ja sam tamo sa Svojim Anđelima. Ja ću te zaštititi. Budući da nitko ne može slomiti Moju Riječ.

Dati ću ti više Proročanstava u nadolazećim danima. Moraš napisati sve točno i u maniri Božjoj. Reci svim svojim muškim i ženskim prijateljima da ako otvore svoje oči i svoje uši Ja ću im govoriti, i pokazati im stvari svijeta, stvari Biblije u maniri Božjoj. Jer ono što je u Bibliji će se dogoditi točno kako sam Ja napisao.

Ali postoje znaci u svijetu upravo sada koji su u Bibliji. Ja samo hoću da držiš svoje uši i oči otvorenima i Duh Sveti će pokazati svakome od vas maniru Božju sa Silom Duha Svetoga. Govorim ti ove stvari u maniri tvoga Oca, u maniri Sina, Isusa, sa Duhom Svetim. Vidjeti ću te neki drugi dan sa Svojom Riječju, sa Mojim Duhom, sa stvarima Božjim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo