49. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 12. svibnja 1992., utorak u 9:13 sati. u jezicima, engleskom.

Dođite! Dođite! Vi vjerni ljudi, Ja imam Svoje Ruke otvorene. Dođite! Dođite u Nebo, Mi vas čekamo, svi Anđeli, Isus Krist, Duh Sveti, i Ja, Jahve. Dođite! Dobrodošli ste, Mi smo čekali. Pokajte se, očistite se. Dobrodošli ste! Svi su dobrodošli.

Sat je skoro ovdje. Dan i sat je odabran. Dan Meke, dan Oslobođenja, dan Slave, dan koji je Svemir čekao, brzo se približava. Recite svojim prijateljima, recite svojoj braći, recite svojim sestrama, recite svojim susjedima. Stanite na vrhove planina i vičite sa svakim dahom koji imate, što glasnije možete. Jer doći će kao dan koji se dogodio, u Noino vrijeme. Odjednom bez upozorenja, kao lopov u noći, ali će biti Prekrasan. Biti će Slavan za svece, za Kristove svece, kao što sam vam rekao ranije. Igrači imaju svoje uloge, pozornica je namještena, sat je utvrđen.

Zvijezda je na svom putu. Miče se brzinama koje ne možete razumijeti, ali na putu je. Pogledajte u oblake, pogledajte u nebo, potražite Isusa, potražite Isusa. Dan Sotone je završen zato što je sat i dan utvrđen.

Nebeski Anđeli su nestrpljivo čekali stotinama i stotinama i tisućama godina, njihove borbene uniforme su spremne. Neki su već u Ratu. Neki se bore ove iste sekunde, iako ih ne možete vidjeti. Borba se odvija neustrašivo, od 2. PROSINCA, 2. PROSINCA 1990. Borba je počela, ali kako možete razumijeti takve stvari.

Vi ste naviknuti na vaš mali svijet, vaše male igračke, vaše male igre, vaše male probleme; kako možete razumijeti duhovan svijet? Više je neizmjeran, više kompleksan nego što vaši mali umovi mogu razumijeti. Ovo je vaš Otac. Otac Neba i Zemlje, svega što je i što će biti, i što je bilo.

Slušajte Me, razgovarao sam s vama tisućama i tisućama godina, pogledajte na svoj sat. Postojati će vrijeme kada neće postojati vrijeme. Vrijeme sata je završeno, i brzo se približava. To je kao da vi brzo hodate po mraku, a ispred vas je litica. Tada odjednom odlučite da potrčite što brže možete prema litici, a uopće ne znate da je tamo. Samo slijepo idete što brže možete, nesvjesni što je ispred vas. Tako je kako će biti na kraju. Odjednom, nećete se moći zaustaviti.

Dan prepirke između crkava, dan svađe između vaše braće i sestara dolazi na kraj. Mogli bi misliti, neki od vas, ovo su riječi ludog čovjeka. Ovaj Moj Prorok će biti progonjen, zbog isporučivanja ove Riječi, ali zapamtite on je u Mojom Rukama. Zapamtite da oni koji idu protiv njega idu protiv Mene, a Moj Gnjev, ne možete izbjeći. Jer ja štitim Moje Proroke, ja štitim Moje Apostole, te se vi ne možete igrati sa ljudima koje Ja izaberem. Ne možete upotrijebiti Bibliju da opravdate što vi želite. Jer Ja sam Prva Riječ i Ja sam Zadnja Riječ, i to je sve što postoji. Mislite! Prije nego li idete protiv Apostola, molite se i bolje da budete u Pravu, jer Moj Gnjev će biti nad vama, bez Milosti.

Jer vrijeme dolazi, kada neće biti vremena. Ja skidam Svoje Rukavice i pokazati ću vam, svijet, Svemir, tko je pravi Istiniti Bog, jer ništa, i hoću reći ništa, nije Stvoreno bez Mene. Tako da vi ljudi sa malim umovima, sa vašim zatvorenim srcima, sa vašim srcima od kamena, upozoreni ste. Pokušavao sam vam reći, pristojno, tiho, glasno, u vremenima mira, u vremenima rata, na svaki zamislivi način. Pokušao sam vam pokazati Istinu; da budete Pravedni; da se Pokajate; da posegnete za Mnom; da budete Dobri jedan prema drugome. Što li vi činite? Vi kamenujete Moje Proroke, ismijavate ih, mučite ih, ubijate ih, i hulite protiv Mene. I smijete se i plešete na njihovim grobovima. Kada ih povrijedite, vi povrijedite Mene, i to se događalo već dosta dugo.

Tako da pogledajte u nebo. Potražite Mene, jer ono što Ja kažem biti će učinjeno. Ja sam Stvoritelj, Tvorac, Zaklon, Zaštitnik Svemira. Posredstvom Moga Sina, Isus Krist je jedini način, Jedini Put prema Spasenju. Jednostavno je, Ispravno je, Neposredno je, Doslovno je. Ne postoji "i", "ali", ili "ako" što se tiče toga. Ovo je Jahve. Ovo je Jahve. Ovo je Jahve. Hoću da zapamtite, Ja sam isti danas kao što sam bio jučer, volio sam vas tada, volim vas danas, ali dan Noe se brzo približava. Probudite se! Slušajte! Pogledajte!

Pogledajte znakove koji su u Bibliji. Nemojte biti Glupi! Nemojte biti Glupi Djeco Moja, jer godina i dan će biti kada najmanje očekujete. Zapamtite to, kada najmanje očekujete! Zbogom Djeco Moja. Vidimo se na Nebu, vi sretnici. Ali Ja ću Plakati i Ja ću Plakati za onima koje sam izgubio, jer ih volim također. Sa suzama u Mojim Očima i ljubavlju u Mojem Srcu, što li više mogu reći. Što li više mogu učiniti. Osim vas upozoriti, Moji Maleni. Volim vas. Ovo je Jahve. Ovo je Jahve, vaš Voljeni Otac. Mir s vama.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo