4. Vizija i Događaj dan Raymondu Aguileri u srpnju 1990.

13. srpanj je, 1993., dokumentirati ću Viziju i Događaj koji se dogodio prije tri godine iz svog sjećanja budući da nikada nije zabilježen na kazeti. Cijelo jutro Gospodin me je podsjećao da dodam to Knjizi Proročanstava. (Odlučio sam postiti i moliti dok dokumentiram ovu Viziju/Događaj budući da Jako Ratovanje koje je povezano sa ovim Događajem je nevjerojatno.)

Vizija i Događaj:

Jedno popodne dok sam molio na svom krevetu, imao sam viziju Krista kako nosi Križ niz ulicu i mogao sam vidjeti nekoga kako Ga okrutno bičeva.

Tada sam čuo nekoga kako kaže: "Ako Ga nastavite udarati, ubiti ćete Ga prije nego li je razapet."

Mogao sam vidjeti Isusa na tlu, u boli, dok su zgrabili nekoga iz gomile da nosi Njegov križ. Dolazeći na područje raspeća gledao sam kako je nekolicina muškaraca držala Krista, zatim je dosta krupan čovjek pribio Njegovu Lijevu Ruku na Križ. Taj krupan čovjek je imao velike ruke i nosio je dio tkanine oko svog čela, digao je drveni malj i zabio veći čavao u Kristovu Ruku ili Zglob. Mogao sam vidjeti Isusovu bol dok je Njegovo Tijelo bilo dignuto u zrak učinkom tog udarca. Na neki način vidio sam malj kako pada na Isusa od dolje prema gore kao da pada na mene.

Sjećam se kako sam bio u šoku gledajući što se događalo u duhu. Tada sam vidio sliku desne Ruke kako je pribijena iz iste perspektive. Mogao sam vidjeti svu silu koju je krupan čovjek upotrijebio sa svojim maljem. Nakon što su pribijene obje ruke, pribili su njegova stopala dok se Isus pokušavao boriti bez uspjeha. Mogao sam vidjeti te ljude kako dižu Križ sa Kristom na njemu i stavljaju ga u rupu na tlu. Isusova bol je bila veoma jasna dok se Križ dizao. Tada, vjerujem, drveni klinovi su bili zabijeni u postolje križa kao potpora.

Smatram da je neobično što si mogu predočiti tako jasno tog krupnog čovjeka sa drvenim maljem nakon toliko godina. Sjećam se da sam ležao na krevetu razmišljajući o onome što sam vidio u duhu. Tada bez upozorenja moja lijeva ruka se polagano počela micati iz mog tijela. Pokušao sam zaustaviti to bez uspjeha. Sa mojom rukom tako rasegnutom isti krupan čovjek kojeg sam vidio ranije u Kristovoj viziji je dignuo isti drveni malj u zrak. Sjećam se da sam pokušavao maknuti ruku dok sam gledao kako se malj diže prema gore i gledajući kako pada sa velikom silom na duhovni veći čavao. Postao sam histeričan i udarao, vikao, i borio se bez koristi. Vikao sam i borio se svom snagom koja mi je bila na raspolaganju. Nije postojala neka stvarna bol, samo šok nemogućnosti se pomaknuti i vidjeti kako malj pada.

Zatim se čovjek ponovno pojavio i moja desna ruka se počela micati iz mog tijela, borio sam se najbolje što sam mogao bez uspjeha te je bila također pribijena. Zatekao sam svoje ruke kako su ispružene i pričvršćene na vrh mog kreveta i osjećao sam se potpuno bespomoćno. Tada su se moje noge počele spajati. Borio sam se koliko god sam jako mogao, ali nije bilo koristi budući da se isti čovjek pojavio ponovno sa istim učincima. Slijedeće, Križ samnom na njemu je bio uzdignut i učvršćen u tlo. Mogao sam se vidjeti među tisućama nad tisućama ljudi koji su bili razapeti na križevima. Te gore su bile doslovno prekrivene križevima; neki ljudi su obješeni, neki su mučeni. Većina ih je bila na križevima ali neki su bili obješeni ili mučeni. To je bilo kao masivno groblje križeva.

Odjednom, vidio sam Bijelu Zvijezdu kako se pojavila u sklopu blještavog Bijelog Svjetla nad gorama, i shvatio sam da je to Isus. Ispitivao sam Krista o tome što se događa ali nisam primio nikakav odgovor. Zatim sam osjetio i vidio ono što se činilo kao crna praznina koja nije vodila nigdje pa do moje lijeve strane, ali iza mene. Počeo sam odmah govoriti Kristu da ovo nije pravo mjesto za mene. Sjećam se kako sam Mu govorio da ne pripadam ovdje, da ja pripadam onim ostalim križevima, koji su približno udaljeni od crne praznine. Ali Krist ne bi rekao ni riječ. Samo je ostao nad tom gorom i promatrao me. Molio sam Ga i molio. On je samo ostao nad tom gorom u potpunoj tišini.

Zatim, otprilike dvadeset minuta poslije, Krist je rekao: "Ljudi na križevima su ljudi koji su razapeti za Mene kroz godine."

Ovaj cijeli događaj me baš obasuo. Samo sam čekao i čekao, tada oko dvadeset minuta poslije druge vizije su se počele pojavljivati pred mojim očima. (neću dokumentirati ostale vizije zato jer mi Gospodin nije rekao da to učinim. Tako da ovdje ću ostaviti ovu Viziju i Događaj.)


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo