354. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 15. rujna 1993. u 9:12 sati. na španjolskom.

Da Pastori, da. Govorim vam istinu sa Mojom Riječju, Reymundom. Morate otvoriti svoje oči. Morate otvoriti sve što imate, i morate usmjeriti prema Nebu, prema vašem Bogu, vašem Kristu. I Duh Sveti će vam pokazati stvari Neba, Oca, Sina, svega što je ispravno. Ali ako otvrdnite svoje srce pogoditi ću vas sa Svojom Rukom, Čvrsto, i direktno.

Jer Ja ću okupiti Svoje Ovce. Okupiti ću sve što je moje, i morate činiti što vam kažem. Jer um čovjeka je nečist, a ono što je moje je čisto, i direktno, i usmjereno prema Nebu. Ne zanima Me što želite. Ne zanima Me što želite učiniti, i što mislite da je Riječ Božja. Jer Ja jesam Bog, i Ja jesam Riječ, i Ja imam Silu, i ono što Ja kažem će se dogoditi. Ne možete učiniti išta. Čujete li Me sa svojim ušima, sa svojim tvrdim srcem? Govorim vam sa Nebeskom Ljubavlju. Govorim vam sa Ljubavlju Moga Sina. Govorim sa Ljubavlju Duha Svetoga Istinu. Jer Ja ću okupiti Svoje Ovce, i Ja želim da idete sa Mnom. Jer Ja jesam Bog, vi ste ništa. Jeste li Me čuli, Pastori? Vi ste ništa, a Ja jesam sve. Otvorite Bibliju i ČITAJTE sve Riječi Božje, gdje Bog govori što će se dogoditi pastorima koji ne čine što Ja kažem. Čitajte sa svojim očima. Čujte sa svojim ušima, sa svojim srcem, sa svojim duhom. Čitajte Riječ Božju u Bibliji, gdje vam kažem što će se dogoditi, i što će se dogoditi pastorima koji ne čine što im Ja kažem.

Jer Ja se NE IGRAM. Ovo nije igra da možete činiti što želite. Jer Ja jesam Bog. Ja jesam sve. Govorim vam sa Nebeskom Ljubavlju. Govorim vam sa svime što je ispravno. Morate slomiti svoje srce i potražiti Moje Ovce. Morate se pokajati od svih svojih grijeha koje ste učinili u Ime Božje. Jer Moj Sin će vam čitati vaše srce, i nećete moći lagati, jer On čita, Sve!

Zapamtite, da vam govorim istinu sa Ljubavlju. Jer Ja ću vas zaustaviti. Ja ću vas pogoditi sa Svojom Rukom, DIREKTNO, I SNAŽNO. Jer Ja ne lažem, ali želim vam reći da vas Ja Ljubim, sa svom Mojom Ljubavlju, sa svime što je sa Neba, ali ono nije igra, za stvari koje želite. Stvari su moje, zato jer Ja sam Bog. Vi ste ništa. Zapamtite! Recite si ove stvari u svom umu opet, i opet, i opet. Da ste vi ništa. Da ste vi ništa. Da ste vi ništa. Da Bog je sve. Otac je sve. Sin je sve. Duh Sveti je sve.

Požurite! Recite si sve što sam upravo rekao u svom umu. Vi ste ništa. Vi ste ništa. Vi ste ništa. Vaš Otac na Nebu, sa Sinom, i Duhom Svetim je sve. Hoću da si kažete ove stvari svako jutro po dva sata SVAKO JUTRO! Recite si ove stvari u svom umu dok ih nemate direktno i ispravno. Jer to je Istina. Vaš Otac na Nebu je sve. Vaš Otac na Nebu je sve, sa Sinom, i Duhom Svetim. Vi ste ništa. Vi ste ništa.

Jer Otac će okupiti Ovce, i On hoće sve pastore da imaju, sav um, cijelo srce, sve, usmjereno prema Nebu za Ovce. Recite Ovcama da se pokaju i da usmjere sve što imaju prema Nebu, da se pokaju, i da piju i jedu Pričest svakodnevno, Svakodnevno! Ovo nije igra. Ovo je do "Kraja." Jeste li Me čuli, pastori? Jeste li Me čuli? Ovo je vaš Otac, sa Sinom Isusom, i Duhom Svetim.

Jer đavao će htjeti vas pojesti sa svojim šiljastim zubima, sa svojim slinavim ustima, sa svojim visećim jezikom. Govorim vam ove stvari prije nego što počnu jer Ja vas Ljubim sa Svojim Srcem. Ljubim vas sa svime što je, ali morate učiniti što vam govorim, i ako ne učinite to. Dati ću vas đavlu, a on će učiniti sve što želi sa vama i Ja se ne šalim, ovo je Istina.

Jer ove suze su za Ovce. Sve Ovce koje ću dati Mom Sinu su tamo u vašim rukama, tako da im možete pokazati Riječ Božju. Ja ne govorim vašu riječ, Ja govorim Svoju Riječ. Jer Ja imam SAMO JEDNU RIJEČ. Vidjeti ću vas, i govorim vam Istinu. Vidjeti ću vas!


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo