353. Proročanstvo i Vizija dana Raymondu Aguileri 15. rujna 1993. u 7:42 sati.

Neprestano čujem glas, Gospodin je. On neprestano govori, "kojot, kojot, kojot." Sada, vidim jednu upaljenu svijeću okruženu sa nekoliko kamenja. Vidim zmiju kako se skliže okolo kamenja i oko svijeće.

 Zmija koja se skliže oko kamenja i svijeće.

Proročanstvo:

Tamo prijeko, tamo prijeko. Vrijeme je došlo za istrebljenje, za osvrknuće kuće Gospodnje. Grozota koja će se dogoditi će biti bogohulna za Gospodina Jahvu, Isusa Krista, i Duha Svetoga. "Dođite vi svi, Svi Vi ljudi. Dođite svi vi, svi Vi ljudi. Dođite u Moje Ruke po zaštitu." Jer grozota, osvrknuće Kuće Gospodnje je pred vama.

Zaštitite se jer sva Moć i Slava je pred vama, Jahvina Moć, Moć Isusa Krista Nazarećanina, Moć Duha Svetoga. Oni koji vjeruju da mogu huliti protiv Moći, protiv Imena, protiv Slave Jahve Boga, će vidjeti gnjev Božje volje, vidjeti će Slavu Božju.

Kovčeg Saveza će biti uspostavljen na određeno mjesto, u određeni sat. Jer Svetinja nad Svetinjama će biti postavljena na određeno mjesto koje Jahve Bog tako hoće. Jer "Kraj" je pred vama, gnjev Božji je pred vama. Jer ono što je grozota, jer ono što je lažno, jer sa onime što nije od Boga, Jahve, će se izaći na kraj, sa gnjevom Božjim, sa Rukom Božjom, sa Riječju Božjom, bez milosti. Ja ću iskorijeniti, Ja ću istrijebiti svaku bogohulnu stvar u svemiru koja nije po Mojoj Volji jednom, i zauvijek.

Pripazite na Kovčeg Saveza jer biti će uspostavljen na određeno mjesto u određeno vrijeme. Rat na Nebesima se odvija razjareno, ali ne brini. Nemoj napustiti svog Boga Jahvu jer sve je po rasporedu, sve će biti učinjeno, i završeno kao što sam izjavio. Učini se snažnim. Učini se mudrim. Traži Mog Sina Isusa Krista Nazarećanina. Uđi u Riječ. Uđi u Bibliju. Svjedoči, reci svojem susjedu, reci svojim rođacima, reci svakome i bilo kome tko će slušati da gnjev Božji se približava sa osvetom koju svemir nije nikada vidio. Jer ono što je pravo će pobijediti što je krivo, što je bogohulno Gospodinu Jahvi, će biti iskorijenjeno, i istrebljeno.

Povežite se zajedno u Ime Gospodina Isusa Krista Nazarećanina. Potražite stare. Potražite bolesne. Potražite beskućnike. Potražite Mog Sina Isusa Krista Nazarećanina sa svojim očima, sa svojim ušima, sa svojim srcem, sa svojim duhom, sa Riječju Boga, Jahve. Budite snažni. Budite hrabri. Budite smioni.

Jer sat je pred vama koji će šokirati svijet; Koji će šokirati svemir. Jer stvarnost Jahve, jer stvarnost Isusa Krista Nazarećanina, jer stvarnost Duha Svetoga je stvarna i biti će očitovana nad svemirom sa Moći i Slavom svega što je pravedno, svega što je od Boga. Budite čestiti. Budite pravedni. Jer Ja ću ispraviti sve što nije! "Jer osveta je moja," kazaše Gospodin.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo