305. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 9. ožujka 1993. u 8:28 sati. na Engleskom.

Da, Ray, Provincija Bolivije će postati opustjela zemlja, budući da ruka zvijeri, anđeli zvijeri, će uništiti i istrijebiti Provinciju Boliviju sa moćnom rukom. On će se kretati sa juga prema sjeveru, sa istoka, prema zapadu. Sile zla su snažne u Boliviji. Tako da Djeco, Moja Djeco, koja živite u Boliviji, budite snažni, budite hrabri, budite oprezni, stojite na Stijeni. Pokajte se od vaših grijeha, potražite vašu braću, i sestre. Zatim se ukopajte za dugu bitku u Boliviji, gdje neprijateljska vojska je snažna, je silovita, i odlučna da istrijebi sve što je dobro, sve što je od Krista, u Provinciji Bolivije.

Biti će vam pokazano svjetlo na nebu. To svjetlo će vas usmjeriti, i pokazati će vam Put, i Stazu. Pogledajte u nebo. Pogledajte u nebo. Potražite svjetlo na nebu. Kada se svjetlo pojavi biti će dan kada ćete vidjeti Mir i Spokoj. Tako da budite snažni, budite hrabri, ukopajte se, čekajte svjetlo na nebu, čekajte svjetlo na nebu. Jer sat tame je nad vama. Sat tame je nad vama. Tako da budite snažni, budite hrabri, molite, i molite, i molite, ujedinite svoje obitelji, tražite vašu braću, i sestre u Tijelu Kristovom, i molite, i molite, postite, i postite, i molite. Potražite svjetlo na nebu. Potražite svjetlo na nebu jer sat tame je pred vama. 

Neprijatelj je tamo, organizira se, i planira, ali nikada ne zaboravite svojeg Boga Jahvu. Isus Krist, i Duh Sveti su točno tamo sa vama. Otvorite svoje oči, Otvorite svoje uši. Pokajte se! Pokajte se! Potražite svoju braću, i sestre, i čitajte Bibliju. Čitajte Bibliju, i ojačajte se. Ohrabrite se. Jer sat je pred vama, sat tame. Tako kazaše, Jahve, Isus Krist, i Duh Sveti.

Mir s vama Djeco Moja. Jer Ja vas Volim, i Obožavam vas. Zaštititi ću vas, ali morate se ojačati. Morate se ohrabriti. Postite, i Molite. Postite, i Molite. Držite obitelj na okupu. Držite obitelj na okupu. Zbližite Tijelo Kristovo. Tako kazaše Jahve, vaš Bog koji Ljubi i koji je Milostiv, Prvi i Posljednji, Jedan i Jedini, Otac, Isus Krist, i Duh Sveti.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo