304. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 3. ožujka 1993. u 21 sat. na španjolskom.

Da, sine Moj. Moraš se Naoružati. Moraš se Naoružati se svime što je sa Neba, od svijeta. Jer stiglo je sve što je nečisto, sve što je zlo, sve što nije od Boga. Naoružaj se, i potraži Me, i moli i moli.

Evo dolazi vrtlog. Vrtlog koji će uništiti sve. Evo dolazi vrtlog. Moraš reći ljudima da kupe hranu, i spreme vodu. Jer evo dolazi vrtlog. Vrtlog će doći, i pogoditi Sjedinjene Države. Pogoditi će sa snagom đavla, i ako te ne slušaju umrijeti će, sa silom đavla.

Jesi li Me čuo, Reymundo? Evo dolazi vrtlog. Vrtlog koji će pogoditi Sjedinjene Države. Da sine Moj, sine Moj evo dolazi, evo dolazi, sa silom đavla. Moraš naučiti obratiti pažnju. Moraš obratiti pažnju o onome što ti Ja govorim, i zabilježiti na svom računalu. Zabilježi, i stavi datum. Stavi datum koji sam ti rekao danas. Da će vrtlog pogoditi Sjedinjene Države sa silom đavla. Pogoditi će. Pogoditi će ove godine.

Da, Reymundo. Pogoditi će ove godine, i biti će veoma teško. Biti će veoma teško, jer stvari koje Sjedinjene Države čine su zle, su zle, i ako Sjedinjene Države ne žele se očistiti, tada, Ja ću ih morati očistiti. Ja moram očistiti sve što je zlo u Sjedinjenim Državama sa vrtlogom, sa vrtlogom.

Jesi li Me čuo, Reymundo? Zabilježi, zabilježi datum. Pogoditi će Sjedinjene Države ove godine, vrtlog neba. Vrtlog neba će pogoditi Sjedinjene Države ove godine.

Čujte Me! Čujte Me! Moji Sinovi i Moje Kćeri, svi Kršćani koji vjerujete, koji ste u središtu vrtloga, hoću da potražite vašu braću i sestre, i odete na ulice, i kažete im Riječ Božju. Jer evo dolazi vrtlog. Očistiti će sve što je nečisto.

Jer vi ljudi spavate. Vi spavate, i ne činite ono što vam je Moj Sin rekao. Zato će vrtlog udariti. Udariti će sa silom đavla. Jeste li Me čuli, Sinovi Moji i Kćerke? Potražite vašu braću i sestre na ulicama. Pokajte se, i pokajte, i molite, i molite, sa Silom vašeg Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, i molite. Ja ću vas čuti. Ja ću čuti vaše suze. Ja čujem sve što vi želite reći, ako se želite pokajati.

Ali Ja želim da potražite svoju braću i sestre Koji žive na ulici Koji ne znaju Mog Sina Isusa. Da! Hoću da ih potražite, sve njih tamo. Jer evo dolazi vrtlog koji će pogoditi Sjedinjene Države.

Jeste li Me čuli?, Sinovi Moji i Kćerke, evo dolazi, obilježite svoje kalendare, datum, jer evo dolazi. Biti će veoma teško, ovo je vaš Otac sa Sinom i Duhom Svetim. Govorim vam istinu u maniri Božjoj. Govorim vam istinu u maniri Božjoj, u maniri Moga Sina, u maniri Duha Svetoga i u maniri Oca. Ovo je vaš Otac koji govori istinu.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo