297. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 22.veljače 1993. u 23:32 sati. na španjolskom.

Vjetar Sjevera će doći sa silom đavla. Vjetar Sjevera će pogoditi cijele Sjedinjene Države. Kad Vjetar dođe porušiti će sve sa silom đavla. Jeste li Me čuli, ljudi Sjedinjenih Država? Evo dolazi Vjetar sa silom đavla.

Jer vi ljudi niste učinili ono što vam je Moj Sin rekao. Pastori sjede na svojim stražnjicama, ne čineći išta. Sve što rade, je da stavljaju svoje ruke preko ušiju i očiju, i debljaju se sa svim darovima koje im Ja dajem. Zato će Vjetar Sjevera doći. Jer crkva Sjedinjenih Država je mrtva, i prljava. Oni puno misle na sebe. Oni vjeruju da su bog, i Ja ću ih udariti sa Svojom Rukom kao muhu.

Jer Ja znam da oni vjeruju da su bog. Ja ću pokazati svijetu silu đavla, kada udarim crkvu Sjedinjenih Država. Jer, to Mi se gadi, što oni čine. To okreće Moj Želudac, to je podlo, jer oni sjede na svojim stražnjicama. Oni ne traže bolesne; one koji spavaju na ulicama, one koji trebaju čuti Riječ Božju, sa Sinom, i Duhom Svetim.

Ovo je vaš Otac, Ja jesam, Ja jesam, Ja jesam, i kažem vam Jasno, i Doslovno što će se dogoditi. Jer ja šaljem, i šaljem Svoja Proročanstva crkvama, i oni uzimaju Proročanstva, oni ih spaljuju, bacaju ih, i skaču po njima sa silom đavla. Crkve misle mnogo o sebi; da znaju tako mnogo. Ja ću im pokazati koliko mnogo oni znaju kad ih Ja pogodim sa Svojom Rukom BRZO, IZRAVNO, i DOSLOVNO!

Oni se neće spasiti, nitko od njih. Nitko tko radi za đavla, i Ja ću pogoditi njihove obitelji također, sa silom đavla. Jer pastori su glava svojih obitelji, a Ja sam glava cijelog svijeta, cijelog Neba, svega što je, i Ja ispravljam sve što je Moje, sa Božjom Silom, sa Sinom, sa Duhom Svetim. Zato vam sad govorim, tako da se ne uplašite jer nećete moći učiniti išta. Budući da sam vam dao priliku, vi ste se sakrili, i zakopali ste glavu ispod zemlje.

Jer vi niste htjeli čuti Riječ vašeg Boga. Spalili ste Proročanstva, bacili ste ih u kantu za smeće, i onda ste skakali po Prorocima; Onima koji vam daju Proročanstva u svojim rukama sa suzama. Ja ću vam pokazati Silu vašeg Boga. Jer vi vjerujete da možete kupiti Cestu prema Nebu. Sve što kupujete je Cesta prema jami. Ja ću vas poslati tamo sa cijelom vašom obitelji. Jer sve što dotaknete je nečisto. Sve što kažete je nečisto, u maniri đavla.

Jer Moje Ovce, i Sjeme trebaju čuti Riječ Točno, i Jasno, i oni trebaju znati Maniru Boga, Duha Svetog, sa Sinom. Dao sam vam mnogo prilika, pastori Sjedinjenih Država. Što više vjerujete da ste veći, to jače ću vas udariti. Jer što je veliko nije od Boga, jedino ono što je Ponizno je od Boga. Kad radite male stvari Ponizno koje vam kažem, i učite od suza i znoja vašeg rada, to je od Boga. Kad se naučite biti Ponizni, onda ćete se spasiti.

Ali ja znam da će Riječi ući u vaše uši, i da će izaći, i vi ćete pobjesnjeti sa silom čovjeka. Ali zapamtite, ja sam Bog, a vi ste samo čovjek. I ne možete učiniti išta, samo vrištati, skakati, i dizati vaše ruke. Kažem vam Jasno, kažem vam Izravno, i Doslovno.

Vi vjerujete da je ovaj Prorok lud. Da! Lud je! Lud je za svojim Bogom, za svojim Kristom, Isusom, za Svetim Duhom. On je lud za svime što je Dobro, za svime što je Moje. Jer ovaj Prorok je Moja Usta, Moje Oči, i Moje Uši. Kad primite ovo Proročanstvo u svoje ruke, želim da zapamtite, Ja ga štitim sa svom Silom Neba. Ako podignete svoju ruku, poslat ću vas u jamu sa silom đavla.

Jer sve pripada Meni, i mogu raditi što god želim. Zato što Ja sam Bog! Ja sam Bog! Ja sam Bog!, sa Mojim Sinom, i Duhom Svetim, i Isus radi što mu Ja kažem. Jer Mi oboje imamo Ljubav svega na Nebu, sa Duhom Svetim. Jeste li Me čuli, Jasno? Jer puno je prostora u jami, i ako želite podići svoju ruku ovoga puta, Ja ću vam pokazati mjesto đavla.

Znam da vam se ne sviđa što vam govorim. To prži vaše uši sa silom plamena jame. Vi bijesni pružate đavlu veselje. Jer On zna, i kaže, ¨Hm, hm, imam još jednog da se brine o meni u jami¨, i što više pobjesnite, više veselja to njemu pruža. Ali Meni to nije važno. Sve što Mi je važno je da radite ono što vam kažem. Jer ako ne radite što vam kažem, vi niste Moji, i to je jasno, i doslovno.

Jeste li Me čuli, pastori Sjedinjenih Država? Evo dolazi Vjetar Sjevera, i kad Vjetar prođe, znat ćete. Jer nitko neće izbjeći Vjetar Sjevera, i ova Riječ je za pastore. Jer evo dolazi Vjetar sa silom đavla. Jer vi vjerujete da možete kupiti ulaznicu za Nebo. Đavao će vam pokazati vaš avion za jamu.

Znam da vaše uši prže vaše oči, sa plamenom jame. Ali Ja vam kažem s Ljubavlju. Ja vam kažem sve ispravno, jasno, i doslovno. Zapamtite Riječi, što vam Ja kažem sa ovim Prorokom. Jer ja se ne igram s vama. Ako vjerujete da je ovo igra, već ste izgubili. Jer vi se morate ustati, budući da vaš Bog vam je rekao Riječ ispravno, i doslovno, a vi ste se okrenuli, i odšetali ste prema drugom mjestu.

Jeste li Me čuli pastori? Ovo je vaš Otac, sa vašim Sinom, vašim Kristom, Isusom. Ovo je vaš Bog, sa Duhom Svetim, sa Silom svega što je Dobro, što je Ispravno, što je Jasno. Da! To je sve, što ću vam reći ovog dana, ovog datuma, sa Ljubavlju vašeg Oca Nebeskog. Nas Troje smo Jedno. Nas Troje smo Jedno. Zapamtite to, kad Vjetar Sjevera dođe.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo