295. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 19. veljače 1993. u 15:48 sati. na španjolskom.

Ja ću spaliti vaše oči. Ja ću spaliti vaše oči, i one će se iritirati sa svim time što vidite, svom patnjom, svim zlom. Jer Ja vam kažem, i Ja vam kažem da čitate Bibliju. Ja vam kažem, i Ja vam kažem da se pokajete za vaše grijehe, a sav svijet, sav svijet je zao, i nitko ne želi čuti Riječ Božju. Jeste li Me čuli, Svijete? Jeste li čuli sve što sam vam rekao? Cijeli svijet je zao, prljav, i Ja ću zatvoriti sve što je zlo, i prljavo.

Jeste li Me čuli? Jeste li Me čuli, jasno? Jeste li Me čuli? Ovo je vaš Otac sa Sinom, i Duhom Svetim. Ja vam kažem doslovno. Ja ću iritirati vaše oči. Ja ću spaliti vaše uši. Ja ću vas dotaknuti u srce sa Duhom Svetim. Jer se vi ne bojite vašeg Boga. Jer vjerujete da ste vi bog. Ja ću vam pokazati sa Mojom Rukom tko je Bog Svijeta, Neba, svega što postoji, sa Mojim Sinom, i Duhom Svetim. Ja ću vam reći. Ja ću vam pokazati. Ja ću vas prepasti.

Jeste li Me čuli, ljudi svijeta? Ljudi svijeta, Ja ću vam reći, i Ja ću vam pokazati sa Mojom Rukom, sa Čudesima, sa svime što je zlo će ići u jamu. Vi, sa svim vašim prijateljima koje imate, svi vi zli ćete ići u jamu. Vi ćete ići Plakati i Vrištati. Ja ću staviti Moje Ruke preko Svojih Ušiju, i Ja vas neću čuti, i okrenuti ću Svoja Leđa, i otići ću drugim putem.

Jer Ja vam kažem, i Ja vam kažem, i Ja vam kažem, i vi ne činite što vam kažem. Vi mislite mnogo o sebi, vi mislite dosta mnogo o sebi. Ja ću vam pokazati tko je Bog Neba, i Svijeta. Jeste li Me čuli, Svijete? Jeste li Me čuli, ljudi svijeta? Ovo je vaš Otac sa Sinom, i Duhom Svetim. Ja vam govorim ove stvari sa suzama. Ja vam govorim ove stvari zato što Srce Me boli od toga što Ja vidim, od toga što se događa u svijetu; što činite sa vašim rukama, sa vašim očima, sa vašim usnama, sa vašim tijelom. Da, iritira Moje Oči, i iritira Moje Uši.

Zbog toga Ja ću iritirati vaše oči, vaše uši. Ja ću vam pokazati Božju Silu. Ja ću vam pokazati Silu sa Suzama sa Neba, sa Suzama Mog Sina, sa Suzama Duha Svetoga. Sve što je prljavo, Ja ću poslati na tlo. Sve što je prljavo, Ja ću poslati u jamu. Sve što je prljavo Ja ću poslati tamo gdje đavao živi. Jeste li Me čuli, ljudi svijeta? Ovo je vaš Otac. Ja vam govorim Jasno, i Doslovno. To je sve što ću vam reći ovog dana, ovog datuma, sa Mojim Reymundom, Mojim Prorokom.

I Reymundo, ojačaj se, sve će ispasti dobro sa tvojom prijateljicom, sve će proći dobro sa tvojim muškim prijateljem, sve će proći dobro. Ti činiš sve što ti Ja kažem. Nemoj se brinuti o ičemu. Jer đavao ne može učiniti ništa, samo zapiši sve što ti Ja kažem, i sve što vidiš je jasno, i doslovno. Ja ću ti dati ženu koju želiš. Ja ću ti je dati, jer ti si Moj Anđeo, i ti si Moj Svetac, i činiš što ti Ja kažem.

Ojačaj se. Ojačaj se, jer dolazi dan kad će se stvari početi rušiti oko tebe. Jer đavao je bijesan, ali ništa se neće srušiti. On će željeti pritisnuti sve prema dolje, ali ništa se neće dogoditi. Jer Ja imam Moje Anđele, Ja imam Moje Vojnike, tamo, oko tebe sa Božjom Silom, sa Silom Neba, sa Silom Mog Sina, sa Silom Duha Svetog. Čuj Me Jasno!, i doslovno, sve će biti dobro sa tvojom prijateljicom. Sve će biti dobro sa tvojim muškim Prijateljem. Nemoj patiti! Nemoj brinuti!

Ovo je Riječ tvog Boga, tvog Oca. Upravo sada, ove minute, ti si usred Rata koji je veoma zao. Tako je zao da ne bi vjerovao što se događa. Zbog toga Ja ti ne govorim što se događa, ili dajem vizije što se događa, jer sve je prljavo u crnim duhovima oko tebe. Oni te žele ubiti. Oni te žele pojesti. Oni bacaju sve, svi jaki zli duhovi su oko tebe. Ali nemoj se brinuti, jer Ja imam Moje Anđele oko tebe, i nitko te neće pogoditi. Nitko neće učiniti ništa. Ja će popraviti sve što đavao upotrijebi.

Ja ću popraviti tvoju prijateljicu, također sa Silom Duha Svetog, sa Silom Oca, sa Silom svega što je Dobro. Jer Rat oko tebe je vrlo velik, vrlo velik, vrlo velik. Moraš se veoma ojačati. Moraš čitati Bibliju. Moraš postiti. Jer oni bacaju sve što mogu prema tebi, ali tamo su Moji Anđeli koji se pobrinu za sve što oni bace, ali ponekad stvari će te pogoditi, ali te neće povrijediti. Jer Ja sam tvoj Bog, i Ja sam ti dao Moju Riječ. Nemoj se brinuti, i moli za svoje prijatelje. Jer Mi tek počinjemo sa Božjom Riječju.

Čuj Me Jasno, i Doslovno. Ja ti govorim sa Silom. Jer sve što se događa oko tebe je Sila, i Sila koja je dobra je Božja Sila. Ove Riječi koje ti govorim su teške, i doslovne sa Silom. Ja znam da si prestrašen zbog ovog što čuješ, zbog ovog što čuješ. Ali ti si usred Rata. Ti si gdje sam te Ja stavio.

Jesi li Me čuo, Moj Reymundo? Tamo je, sve što je zlo oko tebe, ali ništa te neće dotaknuti. Zato se ne brini. Tamo je Moj Sin, tamo su svi Anđeli, i što Ja kažem će se dogoditi, i moli, i moli, i posti, i moli sa Silom tvog Boga. Ali kao što sam ti rekao, nikad nećeš otići, jer ti si Moj sin. Jesi li Me čuo, Reymundo? Jesi li Me čuo? Ja ti govorim u ozbiljnosti. Ja ti govorim sa Božjom Silom.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo