291. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 13.veljače 1993. u 8:26 sati. španjolski i engleski.

Sandale, sandale, sandale. Da Reymundo, sandale. Dolaze dani kad ćeš trebati sandale. Jer ćeš morati bježati sa svim svojim duhom, sa svom silom koju imaš. Jer ako ne budeš bježao, pojest će te, đavli, sve što je zlo. Bježi i skrij se. Bježi i skrij se. Jer dolazi dan sandala. Psi će doći, i trče vrlo brzo.

Jeste li Me čuli? Svi od svijeta, ako se ne ojačate, i ako se ne budete molili, molili vašem Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom, đavao će ih pojesti sa snagom svega što je zlo. Očistite vaše uši, pogledajte što je na Nebu. Tražite vašeg Boga, vašeg Krista, i okupite se, sa vašom braćom i sestrama, i spremite se sa svojim sandalama. Jer trebat ćete ih sa svojom Biblijom. Čitajte Bibliju sa svim svojim srcem, sa svim što imate, sa svojim umom, sa svojim duhom.

Jeste li Me čuli, svi koji volite Mog Sina Isusa, Krista, Onog koji je umro za sve grijehe? Da,čujte Me! Čujte Me! Ovo je vaš Otac, Onaj koji vam govori ove Nebeske stvari. Sa Nebeskom ljubavlju, kažem vam, tražite vaše sandale, i pripremite se. Jer dolazi dan kada ćete ih trebati.

Da, Moji Sinovi i Kćeri, čujte Me! Čujte Me! Došao je, kraj svijeta. Želim da budete spremni. Želim da potražite vašu putnu torbu, i pripremite je, sa svojom Biblijom, sa svime što je dobro. Jer evo dolazi Moj Sin na oblaku. Morate imati vašu kartu, vašu putnu torbu, i morate moliti i postiti, i pokajati se, i tražiti vašu braću i sestre na ulicama. One koji Me ne poznaju, Oca, Sina i Duha Svetoga. Kažem vam sa Radošću, sa Srećom, sa svime što je Dobro, sa svime što je Nebesko, sa svime što je od vašeg Oca. Tamo ću vas vidjeti Sinovi Moji i Kćerke.

Jeste li Me čuli? Jer to je istina, i stigao je, dan patnje. I oni koji su čisti, i vole Mog Sina sa svim svojim srcem, sa svim što imaju, će ići u Nebo s Njim. Ostali će patiti s plamenom svega što je zlo u ovom svijetu. Ovo je Riječ vašeg Boga. Onoga koji je stvorio sve sa Rječju, sa Duhom Svetim. Ovo je Otac sa Ljubavlju Neba. On vam kaže istinu. Jer On vas Voli sa svom Nebeskom Ljubavlju, sa svom Božjom Ljubavlju.

Oh, Maleni Moji učinite ono što vaš Otac kaže. Jer Ja vam govorim točnu maniru, ispravnu maniru, govorim vam zato jer vas Ja volim. Govorim vam zato jer ne želim da patite. Jer ako padnete, plakati ću sa Nebeskim suzama, budući da vas ne želim izgubiti. Jer vi pripadate Mojem Srcu. Ojačajte se, i usmjerite svoj nos prema Nebu, Maleni Moji. Govorim vam ove stvari iz Svog Srca, od svega što je Dobro, od svega što je od vašeg Boga. Sa Nebeskim suzama, želim da otvorite svoje uši, i počujte Me. Jer ne želim plakati ako padnete.

Pokajte se. Pokajte se. Očistite se. Očistite se u maniri Boga. Kažem vam ove stvari, ovog dana, ovog datuma, sa Mojim Prorokom, Reymundom, Moji Maleni.

Engleski:

Volim vas.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo