287. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 6. veljače 1993 u 20:46 sati. na engleskom i ne-razumljivim jezicima.

Islam, Islam će biti način budućnosti. Antikrist, lažan prorok će jesti Islam, probaviti će ga, obožavati ga, živjeti će ga. Zapamtite Moje Riječi. Islam će biti način đavla, će biti način Antikrista. Islam. Zapamtite Riječi. Tako je rekao Jahve, Isus Krist, i Duh Sveti, način, manira budućnosti, đavla. Islam, i zvijezdana prijestolnica đavla. Islam. Tako je rekao Jahve, tako je rekao Isus Krist, tako je rekao Duh Sveti.

Djeco Moja, Moji Sveci, Moje Ovce, Moja Janjadi, budite oprezni. Budite mudri. Budite snažni. Jer Islam je ondje. Jer Islam će pokušati uništiti Moje Ovce, Moju Janjad. Ne brinite se. Nemojte se bojati. Jer Jahvina Moć i Slava postoji, sa Sinom, i Duhom Svetim. Kao lopov u noći. Čuvajte se Islama. (ne-razumljivi jezici?)

Sjetite se Davidove Zvijezde. Davidova Zvijezda će se pojaviti, kada lažan prorok postane glava crkve Islama. Plamenovi sa neba, Zvijezda će se pojaviti, sa Moći Jahve, sa Moći Duha Svetog, sa Moći Neba, Davidova Zvijezda. Jer je započelo u Betlehemu, tako će početi u Betlehemu, Davidova Zvijezda. Zvijezda Neuvenljivog Mira, Mira i Tišine u Mojim Ovcama.

Ovo je vaš Otac Jahve sa Moći, i Slavom za sve što je pravedno, sve što je čisto, sa Sinom, Isusom Kristom Nazarećaninom, i Duhom Svetim. Zapamtite Davidovu Zvijezdu. Zapamtite simbol Egipta. Zapamtite lažnog proroka. Islam će biti način budućnosti. Za lažnog proroka, antikrista, đavla, i svega što je zlo. Tako je rekao Jahve, Isus Krist, i Duh Sveti.

Mir, Čast, i Slava pripada Ocu. Mir, Čast, i Slava pripada Ocu. Hvala ti Oče. Slava tebi Oče. Sva Hvala, i Slava pripada Ocu. Jer Otac je Stvaralac, Lomilac Svemira. Ja te Obožavam Oče. Ja ti dajem Slavu. Ja ti dajem sve, Moj Nebeski Oče. Ovo je Isus Krist Nazarećanin, Sav Mir, Čast, i Slava pripada Ocu. Hvala ti Oče, Moj Nebeski Oče. Hvala ti.

Jer pozornica je postavljena, igrači imaju svoje uloge. Moji Nebeski Anđeli su spremni. Jer posljednji velik Rat, će biti kraj svega što je zlo, za sva vremena. Hvala ti Moj Nebeski Oče. Hvala ti. Zaštiti Moje Ovce. Zaštiti Moju Janjad. Zaštiti sve što je moje. Ja neću izgubiti NIJEDNOG.

Jer sva Moć, i Slava pripada Jahvi. Jer sva Moć, i Slava pripada Jahvi. Jer sva Moć, i Slava pripada Jahvi. Hvala ti Oče. Slava i Čast pripada Ocu. Slava i Čast pripada Ocu. Ja te Obožavam Oče. Ja ti se Pokoravam Oče. Tvoj Nebeski Sin će činiti što god tražiš sa Voljenom Poslušnošću, jer ti si Moj Otac, i ti zaslužuješ svu Moć, Slavu, i Autoritet. Hvala ti Oče. Hvala ti Oče.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo