282. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 31. siječnja 1993. u 10:51 ujutro. na engleskom, španjolskom, i ne-razumljivim jezicima.

Misa, misa je veoma važna. Morate jesti misu sa Poštovanjem, sa Ljubavlju, sa Ljubavlju prema vašem Ocu, prema vašem kralju kraljeva, prema vašem Duhu Svetom. Kruh, i Vino koje je Krv Moga Sina je veoma Dragocjeno. Riječi koje vam govorim su Riječi Neba, Riječi su vašeg Boga. Boli Me Moje Srce kada vidim stvari nečiste, i naljutim se sa Silom Duha Svetoga. Moja Ljubav je za svakoga, svakoga koji ima svoje srce čisto, svoje usne čiste, svoj um čist, cijelo svoje tijelo čisto sa svojim očima uperenim prema Nebu prema Mom Sinu Kristu, Duhu Svetom, i Meni, vašem Ocu.

Svinja koje je onečistila sve će početi trčati sa granama koje ne vjeruju Riječi Božjoj. On će žvakati grane, i napuniti će svoj trbuh sa svim zelenilom sa grana. Moj Sin će zaustaviti svinju, da sa kopljem. Kojot koji misli mnogo o sebi, Moj Sin će ga zaustaviti sa svojim stopalom na vrhu njegove glave, dok njegove oči ne istrše. Sve zmije koje misle mnogo o sebi sa svojim usmjerenim očnjacima, On će im odsjeći glave, i micati će se kao crvi koji su odsjećeni po sredini.

Zapamtite što vam kažem! Jer ono što Ja kažem, to će se dogoditi. Moj Sin će počistiti sve, sve što je prljavo, sve što je infektivno. Ako Ljubite svoga Boga, očistite svoju maniru, očistite svoj um, očistite svoje tijelo, očistite svoj duh. I tražite sve što je od Boga, sve što je Čisto, Sve što je Nebesko. Rekao sam vam mnogo puta sa ovim Proročanstvima, sa Mojim Prorokom, Reymundom, da ću zatvoriti ovaj svijet, i na mnogo načina, sam vam rekao.

Ako ljubite svog Boga, vašeg Krista, i Duha Svetoga, i Oca, morate učiniti ono što vam kažem. Jer ove Riječi se ne šale. One govore ove stvari jasno, i potpuno. Čitajte Bibliju. Čitajte dio gdje sam načinio vodu koja je ispunila svijet. To je način na koji će se dogoditi, ali ovoga puta, biti će Rat, i biti će mnogo patnje. Zatim će doći kraj.

Jer Moj Sin će doći i očistiti sve što je prljavo. Govorim vam jasno, i neposredno, jer ove stvari nisu stvari sa kojima se šalite. One su stvari Neba. Stvari vašeg Boga, sa Sinom, i Duhom Svetim, jer vaš Otac ne Laže. Okupite se sa braćom i sestrama Tijela Mog Sina. Jedite Misu sa Poštovanjem, sa gladi Ljubavi Mog Sina, Duha Svetoga, i vašeg Oca, i Ja ću vas spasiti. Jedite Misu svakodnevno. Ovo je vaš Otac sa Sinom, Duh Sveti koji vam govori ovo, važno je. Jer stigao je. Kraj.

Ako se želite oglušiti, i staviti ruke preko svojih ušiju, i čekati đavla da dođe i pojede vas, jer to je ono što će se dogoditi. Morate imati vaše oči otvorene, vaše uši otvorene. Morate potražiti vašu braću i sestre na ulicama koji ne poznaju Moju Riječ. Morate moliti. Morate postiti. Morate jesti Misu. Morate tražiti Mog Sina. Morate tražiti Duha Svetoga. Morate tražiti vašeg Oca. Morate stajati na vrhu Stijene Moga Sina.

Jer postoji svinja koja traži grane sa svojim šiljastim zubima. Govorim vam ove stvari sa Ljubavlju. Govorim vam ove stvari sa suzama. Govorim vam ove stvari zato jer su Istina. Čitajte sva Proročanstva. Proučite ih u svom umu, sa svojim tijelom, sa svojim duhom, i molite, i molite, i molite, i molite, i molite. Duh Sveti će vam pokazati da su Točna, i Jasna.

Usmjerite svoje oči prema vašem Kristu, prema vašem Ocu, prema Duhu Svetom, i jedino vašem Kristu, vašem Ocu, i Duhu Svetom. Ako vjerujete pastorima, svakoga koji vjeruje da oni znaju nešto, svinja će ih pojesti. Govorim vam ovo u ozbiljnosti. Jer Me ne zanima koje ime ima vaša crkva, budući da crkve su od čovjeka. One nisu od Mog Krista, Duha Svetoga, i vašeg Oca. Jer čovjek je promjenio Riječ vašeg Boga. Oni vjeruju da su bogovi, pastori, oni koji vjeruju mnogo o sebi. 

Govorim vam Jasno, i govorim vam u Ozbiljnosti, usmjerite svoje oči, svoj um, svoj duh, prema vašem Kralju Kraljeva, vašem Kristu Isusu, i vašem Ocu, i Duhu Svetom, i spasiti ćete se. I ne želim da se svađate sa ostalima koji vjeruju da oni znaju Istinu. Jer svađa nije od Boga. Svađa je od đavla. Jer đavao je ušao u crkvu Mog Sina. I ako napravite svađu, znati ću da niste Moji. Morate imati Ljubavi, za svu braću i sestre Tijela Moga Sina.

Jeste li Me čuli, Ovce Moje, Sjeme Moje? Ovo je vaš Otac. Govorim vam jasno, i doslovno. Znam da imate vaše srce usmjereno prema Pastorima, ali oni nisu bog. Oni su ništa. Oni su riječ čovjeka. Nitko nije u pravu, samo vaš Bog Nebeski, sa Sinom Isusom, i Duhom Svetim. Morate promjeniti način na koji razmišljate. Morate zakopati sve što je nečisto, sve što je od Čovjeka.

Jer Ja sam umoran od slušanja svih svađa u crkvama. Pastori vole svađu. Sviđa im se da budu u pravu, i sviđa im se govoriti drugima da su loši, i da znaju sve. Sve što znaju je tražiti Jamu, budući da tamo je kamo ću ih poslati. Jer oni su promjenili Riječ Moga Sina za novac, za naslonjač, stolac iznad Jame. Jer oni su vjerovali, da su oni bog sa autima, sa ženama, sa svime što je od đavla.

Otvorite svoje oči, i pogledajte što se događa. Ako ste slijepi, kakva sramota, jer stavili ste svog Boga u kutiju. Budući da ne postoji kutija na ovom Svijetu dovoljno velika da stavite unutra vašeg Boga. Jer vaš Bog je sve, sve što je dobro, sve što je ispravno. Jeste li Me čuli, Tijelo Kristovo? Vaš Otac vam govori Jasno, i Doslovno. Morate pomoći svima koji trebaju pomoć. To je Božja manira. Novac nije Božja manira. Pomoć Srca, pomoć Duha, pomoć Tijela, sve što je Čisto, i Ispravno je od vašeg Boga. Stvari koje vam govorim su Nebeske, su ispravne, su Božje manire.

Pogledaj Reymundo! Upravo sada ove minute đavao baca metke na tebe. Jer nanosiš bol njegovom srcu sa time što govoriš. Ojačaj se. Otvori svoje uši, i čuj Me, JASNO! Znam da je teško, jer đavao te hoće zaustaviti ove minute, ali ne može, Reymundo. Otvori svoje uši, počuj što ti govorim. Ojačaj se!! Naoružaj se!! Naoružaj se, Moj Reymundo!! Ljubljeni moj. (Ne-razumljivi jezici?) Gledaj Moj Mali Sine, znam da je teško, ali Ja znam da imaš snagu Duha Svetoga. (Ne-razumljivi jezici?)

Engleski:

Slušaj Svijete! Ono što se govori, je od vašeg Oca, Onoga koji je načinio Nebesa, Zvijezde, sa Mojim Sinom Isusom Kristom Nazarećaninom, i Duhom Svetim. Zapamtite Riječi, jer one su upravo ono što je vaš Otac u Nebu sastavio, sa Božjim Umom, sa Umom svega što je čisto, svega što je dobro, svega što je Nebesko, sa Sinom i Duhom Svetim. Đavao pokušava sve iskvariti, nevažno što to je. Što god vi dotaknete. Što god vi vidite. (Ne-razumljivi jezici?)

Pogledaj Reymundo! Đavao bace sve na tebe ove minute. Koncentriraj se na svog Oca Jahvu, Isusa Krista, i Duha Svetoga. Slušaj Me, Ray! Slušaj Me, Ray, sa snagom Duha Svetoga ojačaj se. Opusti se. Ovo je tvoj Otac Jahve. Ovo je tvoj Otac Jahve, sa Isusom Kristom i Duhom Svetim. (Ne-razumljivi jezici?)

Kovčeg Saveza će biti uspostavljen u određeno vrijeme, i u određen sat. Djeco Moja morate se popeti u Arku. Sjećate li se Noe? Noa se popeo u Arku, i čekao. On je imao Vjeru, i Povjerenje da će ga njegov Otac Jahve Izbaviti. Ja vas tražim da vi učinite isto. Tražite svoju braću i sestre. Ljubite jedan drugoga, popnite se u Arku, stojite na Stijeni, i čekajte ispite, i nevolje koje će pogoditi ovaj planet.

Postojati će ekstrem zla, maksimum svega što je grozota vašem Ocu. Stojite čvrsto na Stijeni, Isusu Kristu Nazarećaninu, sa Moći Duha Svetoga, sa Moći Jahve. Sa Moći Mog Sina biti ćete u redu.

Jeste li Me čuli Svijete? Nije važno zovete li sebe Kršćaninom, ili ne, zato jer jarci, i Janjad su pomješani. Tko god čuje ovu poruku, i tko voli svog Boga sa svojim cijelim srcem, umom, i dušom, i čini što Ja tražim, vi ćete biti spašeni.

Čitajte Bibliju, proučavajte, i učite od vašeg Boga. Jer kraj je pred vama, i ništa u Svemiru ne može zaustaviti Moju Riječ. Zapamtite to! Ništa u Svemiru ne može zaustaviti Moju Riječ. Jer Moje Riječi nikada se neće vratiti bez Ploda. Tako da otiđite van i zasadite nekoliko Sjemena. Jer žetva je velika, ali radnika je malo. Zasadite Sjeme, i započnite vrt, idemo donositi plodove. Budući da kraj je pred vama.

Za Ljubav Jahve. Za Ljubav Isusa Krista. Za Ljubav Duha Svetoga. Za Ljubav svega što je Pravo, Dobro, Ispravno, i Usmjereno prema Nebu, sa Ocem, Sinom, i Duhom Svetim. Jer vaš Bog je Bog svakoga. Čist je. Neokaljan. Zapamtite to! On vas ljubi sa cijelim Svojim Srcem, ali On želi sve što je Čisto, sve što je Neokaljano, sve što je Pravedno.

Budite Dobri Djeco Moja. Ljubite jedan drugoga. Pokajte se od svojih grijeha, i potražite Mog Sina Isusa Krsta Nazarećanina. Duh Sveti će vam pomoći, voditi vas, usmjeriti vas do stubišta u Nebo. Mir s vama Ovce Moje, Janjadi Moja, Sjeme Moje, Moji Maleni. Sa Ljubavlju i Naklonošću, dajem vam ove Riječi posredstvom Mog Proroka, Reymunda. Mir i Spokoj Djeco Moja. Ovo je vaš Otac Jahve, sa Isusom Kristom, i Duhom Svetim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo