267. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 19. siječnja 1993. u 00:06 sati. na španjolskom.

Znate što, pokazati će vam stvari koje trebate znati. Jer evo dolazi đavao sa svojim zubima. Morate Me čuti! Morate otvoriti svoje uši i oči, uperiti svoj nos prema Nebu. Meso Tijela Božjeg, Isusa je Vrlo Slatko, a đavao je gladan stvari koje su slatke. Ja hoću da se naoružate. Znam da ne razumijete što vam govorim sada.

Jer vi ne proučavate Bibliju, i ne znate što da vjerujete, ali vi se borite u Ratu, kojeg ne možete vidjeti, kojeg ne možete dotaći. Vi ste u Ratu duhova. Duhova đavla, i ako želite pobjediti, morate naučiti Riječ Božju, i na taj način imate izgleda. Za duhove nije važno što upotrijebe da vas ubiju, da upotrijebe povrh vaše glave, povrh vašeg tijela. Sve što je loše dolazi od mračnih duhova. Duhova đavla.

Oni ne žele da proučavate Bibliju. Jer ako otvorite Knjigu, i čitate i proučavate, oni znaju da nemaju izgleda. Ali ako vas mogu prevariti, ako vas mogu zastrašiti na taj način oni pobjeđuju. Jer vi niste otvorili Knjigu Riječi vašeg Boga. Već se morate svakodnevno naoružati sa Riječi Božjom. Kada osjetite mračne duhove oko vas, bacite im Riječi Božje. Bacite ih Doslovno, i Izravno sa Silom Duha Svetoga sa Odlučnošću vašeg Boga, Sina, Oca i Duha Svetog. Jer na takav način možete se spasiti i učiniti se hrabrim. Jer svi koji poznaju Moga Sina Isusa, vašeg Krista, morate se Naoružati sa Riječi Božjom. Jer stvari mračnog duha nisu stvari kojima se možete igrati. Te stvari su veoma ozbiljne, su sve stvari koje su loše. Mogu vas ubiti ako ne upotrijebite Riječ Božju. Proučavajte i pokažite vašem bratu i sestri, vašem sinu i vašoj kćerki, svima koga znate. I na taj način mogu se spasiti. Budući da ih ne možete vidjeti, ne možete ih dotaći a oni su oko vas, upotrebljavajući sve što mogu da vas zastraše. Jer oni vas hoće pojesti.

Oni vas žele odvesti u Jamu sa sobom. Jer su već izgubili prigodu koju su imali. I sada žele odvesti sve koje mogu odvesti u maniri đavla. Nemojte se uplašiti toga što vam govorim. Jer vam govorim u ozbiljnosti i govorim vam istinu. Ne želim da se izgubite. Ne želim da zakopate svoju glavu u pijesak, ako se želite spasiti. Jer Ja vas želim spasiti sa Nebeskom Ljubavlju, sa Ljubavlju Moga Sina Isusa, sa Ljubavlju Duha Svetoga. Govorim vam istinu.

Jer ako ste Moja Ovca, Moje Sjeme čuti ćete Me i učiniti ćete što vam kažem. Jer vi imate Ljubav vašega Boga. Onoga tko je stvorio sve, Svijet, Zvijezde, sve što vidite, sve što dotaknete, sve što ne vidite. Naoružajte se, Naoružajte se sa Riječi Božjom.

Jeste li Me čuli? Ovo je vaš Otac Onaj koji je stvorio sve sa Svojom Riječi i Duhom Svetim. Evo dolazi kraj. Ne želim vas uplašiti, ali moram vam reći istinu. Jer na takav način možete se spasiti. Ne možete se spasiti ako vam Lažem. Jer sve što dolazi od Nebeskog Boga je Čisto i Ispravno i do Točke. Postoje mnogi crni duhovi koji žele činiti zlo za sve što vi radite. Da li razumijete što vam Ja govorim? Želim vam dati prigodu. Želim vam dati prigodu da živite na Nebu sa Mnom.

Ali ako se učinite gluhim đavao će vas pojesti i to je istina. Govorim vam sa Nebeskom Ljubavlju, sa Ljubavlju Moga Sina Isusa, sa Ljubavlju Duha Svetoga. Znam da ove minute, ne možete misliti. Jako ste žalosni, jer ne možete razumjeti što vam govorim, ali to je istina. Znate da je to istina. Vidjeti ću vas, Moj sine i Moja kćerko ojačajte se, jer Ja ne volim, i ne želim da patite.

Odvesti ću vas ne Nebo, Zagrliti ću vas i Poljubiti, jer evo dolazi vrijeme kraja. Govorim vam sa suzama, stvari duha, mračnog duha, crnog duha, svega što je loše i nečisto. Vidjeti ću vas, i reći ću vam više Riječi vašega Boga u danima koji dolaze. Reći ću vam sa Ljubavlju jer vi ste Moje Ovce. Proučavajte, učinite to, za vašega Oca i Sina i Duha Svetoga.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo