263. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 14. siječnja 1993. na španjolskom i ne-razumljivim jezicima.

Znaš što sine Moj, znaš što; pokazati ću ti Svijet. Pokazati ću ti sve, cijeli Svijet, sve što se događa, sve što će se dogoditi, sa Mojim Usnama, sa Mojim Očima, pokazati ću ti Svijet. Otvori svoje oči i uši, i zapiši sve što ti kažem. Zapiši to jasno i neposredno, kao što ti kažem u maniri Božjoj.

Đavao će doći i đavao će imati snagu svega što je zlo, onih, koji imaju svoje oči i zube usmjerene prema Tijelu Mog Sina. On ima sve što je zlo usmjereno prema Tijelu Mog Sina. On je bijesan. Jer je Moj Sin Prevario sve što je mrtvo. On je otvorio grob zemlje. On je otvorio sve što je mrtvo. Zato je đavao bijesan. Jer On je otvorio cijelo Nebo za sve Anđele, za sve Ovce, za svo Sjeme, sve što je Dobro. On je otvorio Vrata i sada je manira Božja ispred svakoga koji želi čuti Riječ Božju. Oni su bili spašeni. Đavao je bijesan.

Napiši sve što ti kažem. Jer evo dolazi đavao sa svojim zubima, sa gladi, sa bombama, sa puškama. I u Francuskoj je počeo sa ljudima koji upravljaju Francuskom. Čuj Me! Pogledajte Državu, Francusku, jer pas je odriješen u Francuskoj. Sine Moj zapiši to. Ljudi koji upravljaju Državom Francuskom će pasti. Jer čuli su riječ đavla. I svidjelo im se što su čuli i pojurili su sa riječju đavla, oni koji upravljaju Državom Francuskom.

Čuj Me! Oni će pasti. Budući da đavla nije briga tko padne, on ih jednostavno pogura prema dolje. Pogledaj, sve što će se dogoditi u Državi Francuskoj, sa Bombom, sa Francuskim Dokumentima, započele su, stvari koje ti kažem. Jer svi koji igraju u bitci, oni već imaju sve zapisano. Imaju svoje uloge kao u kazalištu. Oni će odigrati svoje uloge vrlo dobro. Jesi li Me čuo, Reymundo? Svi ti ljudi imaju svoje uloge i znaju ih dobro.

Usmjeri svoje oči ravno u svog Oca sa Sinom i Duhom Svetim. Mi ćemo ti pokazati stvari Svijeta, stvari koje će se dogoditi, i na načinu kojem će se dogoditi. Ovo je tvoj Otac sa Ljubavlju svega što je Dobro, sa svime što je od Neba. Ovo je tvoj Otac. Napiši i zapiši to u Maniri Božjoj. Ti si Moje Oči, Moje Usne i nitko ne može zaustaviti Riječ Božju. Ovo je tvoj Otac. Onaj koji je načinio sve sa Svojom Riječju, sa Duhom Svetim. Otvorite svoje oči. Otvorite svoje oči Sinovi Moji. Ovo je tvoj Otac. (Ne-razumljivi jezici?)

Plači, Plači Reymundo, hoću da Plačeš. Hoću da Plačeš za Svijetom. Hoću da Plačeš za sve što je Moje, sve što je Čisto. Hoću da Plačeš sa Suzama Neba. Hoću da Plačeš. Hoću da Moliš i hoću da Plačeš sa svime što je Dobro, svime što je od Krista, svime što je od Duha Svetoga, svime što je od Oca. Kraj je stigao. Naoružaj se, naoružaj se Reymundo, ojačaj se. Ojačaj se sa suzama Neba. Naoružaj se Moj Mali Sine, Moj Ljubljeni.

Ovo je tvoj Otac. Onaj koji je načinio sve, Nebo, Svijet, Zvijezde, ono što dotičeš, ono što gledaš, sve, sa Sinom i Duhom Svetim. Reci svojoj braći i sestrama koji čitaju Bibliju. Reci im da se Naoružaju sa Riječi Božjom. Reci im da se ojačaju. Reci im da stoje na Stijeni Mog Sina Isusa i reci im da se ne miču, i da se bore sa Riječju Mog Sina, sa Riječju Duha Svetoga, sa Mojom Riječju, Oca; onima koji čitaju Bibliju sa Silom Božjom.

Reci im Reymundo, onima koji čitaju Bibliju. Reci im Reymundo, maniru Božju. Pokaži im Riječ Božju sa onime što si zapisao, sa onime što vidiš, sa onime što sanjaš. Čuj Me Reymundo, piši. Napiši sve u maniri Božjoj, tvog Oca sa Sinom, i Duhom Svetim, i Naoružaj se i Moli i Posti i Plači, za svu krv koja će se dogoditi Svijetu. Vidjeti ću te sine Moj na Nebu i Zagrliti ću te, i Poljubiti na usne jer učinio si ono što sam rekao, u maniri Božjoj. Jesi li Me čuo, Moj Reymundo? Zagrliti ću te.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo