26. Proročanstvo i Vizija 29. prosinca 1990, podne.

Vizija rimske vojničke kacige. Kada sam izgovorio Riječ, "Rimska" sljedeća riječ koja je izašla iz mene, bila je "Katolička."

Zatim glas koji je izjavio da je to Otac, rekao je da će biti promjene u Rimokatoličkoj Crkvi. Da će Rimokatolička Crkva biti otvorenija. Da će postati karizmatičniji, i da će crkva postati jednostavnija. Da će Katolička Crkva činiti više stvari sa ostalim denominacijama, da će se Katolička Crkva drastično promjeniti.

Otac je izjavio da je Duh Sveti već počeo mjenjati stvari u Katoličkoj Crkvi. Da će Crkva još uvijek biti duhovna, ali će biti više u kontaktu sa svojim ljudima. Rekao je da je Duh Sveti već počeo, i da će sve Crkve postati ujedinjenije.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo