258. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 29. prosinca 1992. u 9:40 sati. na engleskom.

Volim vas, ostanite mirni. Budite strpljivi. Budite mudri. Stvari Božje su stvari Neba, Čiste su, Pravedne su, Neokaljane su. Budući da dan Armagedona je pred vama. Nemojte se bojati. Jer Jahve Bog, Isus Krist i Duh Sveti su sa vama rame uz rame, korak po korak. Stvari svijeta će biti eliminirane jednom zauvijek. Volim vas sve, Djeco Moja, bez iznimke, ali hoću vas Čiste. Hoću vas Neokaljane. Operite se. Očistite se od Sotone i svih njegovih puteva. Jer dan Armagedona je pred vama.

Rat na Nebu se pojačava. Rat na Planetu Zemlji će se početi pojačavati kada sova leti prema istoku. Budući da sova ima formulu za Zvijer. Zvijer je na mjestu. Zvijer ima svoju ulogu. Zvijer je gladan Mojih Ovaca, Moje Janjadi. Ujedinite Tijelo Kristovo. Prestanite se svađati. Jer kraj je pred vama. Molite, Molite, i Molite. Ujedinite svoju obitelj, ujedinite svoju braću i sestre u Tijelu Kristovom.

Jer ono što je pred vama svijet nije nikada doživio. Žestina zla, pojačavati će se dan za danom, sat za satom, minutu za minutom. Zatim će dosegnuti točku kada će doći kraj. Mi smo Jahve Bog, Isus Krist, i Duh Sveti će znati što pripada Sotoni, što pripada Jahvi Bogu. Ovo Čišćenje Vatrom će odvojiti Janjad od jaraca, Dobro od zla, Svjetlo od tame, i tada ćemo započeti novo. Oni koji Ljube Jahvu Boga, Isusa Krista, i Duha Svetog će ići na Nebo. Oni koji vole Lucifera će živjeti sa Luciferom. Tako kazaše Jahve, Isus Krist, i Duh Sveti.

Oni od vas koji imaju Jahvinu Ljubav će razumjeti ove Riječi. Jer Duh Sveti će staviti tu iskru života u vaš duh, u vaše srce, u vaš um da je ovo Proročanstvo točno, doslovno je, od Boga Jahve je, Isusa Krista i Duha Svetog. Budući da Moja Riječ nikada se neće vratiti bez Ploda. Ako odbite Moju Riječ i ako stavite svoje ruke preko svojih očiju i preko svojih ušiju i pobunite se protiv Riječi Jahve Boga, vi nemate Božju Ljubav u svom srcu, Ljubav Isusa Krista, Ljubav Oca.

Jer vi ne pripadate Meni. Budući da Stado Jahve, Isusa Krista, i Duha Svetog zna zvukove, zna puteve, manire njihovog Boga. Oni Slušaju, i Poslušni su, i Ljube. Budite Dobri. Budite Pravedni. Budite Čisti. Jer Moje Ruke su nad Tijelom Moga Sina sa Moći Duha Svetoga, izdržati će. Hodati će koracima Božjim i ništa u Svemiru ne može pobijediti to, ne može poraziti, ne može uništiti. Jer Stvoritelj Svemira je Potpun; je cjelokupan Autoritet nad svime što postoji.

Jer Ja štitim što je Moje te ono što je Moje zna njihovog Boga, zna Boga Svemira, Svijeta, Zvijezda, Neba. Budući da Jahve Bog, Isus Krist i Duh Sveti su tamo sa vama. Mi vas ljubimo. Mi ćemo vas zaštititi, ali morate čitati Bibliju. Morate proučavati. Morate biti Pravedni. Morate tražiti vašu braću i sestre koji ne znaju Riječ Božju.

Zapamtite Moje Riječi, Jahve Bog ne Laže. Armagedon je pred vama. Budite snažni. Budite hrabri. Ljubite jedan drugoga, kao što je Moj Sin Ljubio vas, kao što je Moj Sin Ljubio Mene, kao što Mi svi Ljubimo vas. Nemojte se brinuti. Nemojte se bojati. Jer Jahve, Isus Krist i Duh Sveti imaju kontrolu nad svime. Potražite svoju braću i sestre na ulici.

Potražite one koji trče okolo za jarcima, sa Sotonistima. Molite za njih, postite za njih, Ljubite ih. Jer kraj je pred vama. "O dođite, O vi O Ljudi." "O dođite, O vi O Ljudi." Jer budućnost je pred vama, vječan Mir i Spokoj. "Dođite, O vi ljudi" "Dođite, O vi ljudi."


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo