252. Proročanstvo i Vizija dana Raymondu Aguileri 15. prosinca 1992. u 8:46 sati. na španjolskom

Vizija:

Vidim viziju čaše za šampanjac starijeg dizajna.

Proročanstvo:

Zatim kaže Gospodin: "Sjeme, što li Mi pokušavaš reći? Čuti ću te sa Svojim Ušima, sa Svojim Srcem, sa svime što je od Neba. Čuti ću tvoje molitve. Čuti ću tvoje suze. Dan dolazi kada sve što znaš, sve što dotičeš, će se promjeniti. Jer ono što je nečisto nije Moje, samo ono što je Čisto, a stvari svijeta, su nečiste..., nisu čiste. Govorim ti sa suzama onoga što će se dogoditi, a vrlo je blizu. Znam što nosiš u svom srcu. Znam što nosiš u svom umu, ali hoću da se požuriš i umetni u tvoje računalo sve što ti Ja kažem na način kako ti kažem."

Jer sine Moj, stvari će se promjeniti i promjeniti će se veoma brzo, i hoću Svece, Moje Sjeme, Moje Ovce da čuju Riječ Božju. Sviđa mi se što postiš, što se moliš. Sviđa mi se što Me tražiš, tražiš Me sa svojim srcem, svojim umom. To je put, i stvari Božje, za tebe, sve položi pred Križem. Padni na koljena i moli i moli i moli i posti i posti. I moli sa suzama svog duha. To je manira Božja. To je manira Mojih Svetaca, Mojeg Sjemena i Mojih Ovaca.

Sve što sam ti rekao htio sam ti dati, Ja ću ti dati, i sve više, i više. Jer ti Me ljubiš sa svojim srcem. Jer ti činiš što ti Ja kažem. Ti plačeš, plačeš i plačeš, ali učiniš to, sa suzama Neba, sa suzama Mog Sina, i Duhom Svetim, i tvojim Ocem. Ti činiš što ti Ja kažem. Znam da ne znaš stvari Neba, ali Ovce, Sjeme, koje čine što im kažem, sa Vjerom Neba, sa Vjerom Oca, i Sina i Duha Svetoga, Ja ću ih zaštititi. Ja ću ih zaštititi sa Anđelima. Ja ću ih zaštititi sa Duhom Svetim. Ja ću ih zaštititi sa Mojim Sinom. Ja ću ih zaštititi, jer Ja sam Otac i Ja štitim sve što je Moje.

Ne brini se o koracima koje činiš, jer koraci su Moji, koraci Neba, napiši i priloži sve što sam ti rekao, sa svim svojim srcem. Jer Moja Riječ je Riječ Neba; je Riječ tvog Boga, a nitko ne može zaustaviti Riječ Božju. Pojedi sve što te straši. Zato jer tvoj Bog Neba, Svijeta, Zvijezda, sa Sinom i Duhom Svetim su na tvojoj strani. On hoda s tobom, Ruka za Ruku.

Nemoj izgubiti svoju odlučnost jer Ja znam što će se dogoditi prije negoli se dogodi. Ti si veoma snažan, Reymundo. Znam da vjeruješ da nemaš sile, ali Ja čitam tvoje srce i srce tvog prijatelja također. Onoga koji moli za tebe dan i noć. Onoga koji štiti tvoje tijelo jer Ljubi Boga Neba. Promatram te i promatram njega također. Jer vas dvoje imate Božje srce i obojica plačete sa suzama. Jer obojica ne znate stvari koje bi htjeli znati, a đavao je bijesan na oba dvojicu. Jer vas dvoje ste odlučni moliti se Bogu Neba sa Ocem, Ocem, Sinom, i Duhom Svetim. On je ljut, ali nemojte se bojati jer Ja sam sa vama obojicom.

Sinovi Moji, Kćerke Moje, čujte Me! Čujte Me! Čujte Me! Svi od Svijeta. Čujte Me! Ovo je vaš Otac! Otac koji je načinio sve, sve što dotičete, sve što vidite, sve što hoćete. On je načinio sve, sa Riječju.

Čujte Me! Čujte Me! Čujte Me! Otvorite sve oči! Otvorite svoje oči! Jer sve od svijeta, sve što vidite, što dotičete će se promjeniti. Promjeniti će se veoma brzo. Jer đavao je odriješen kao pas koji je gladan. On će htjeti pojesti Ovce Mog Sina, Tijela Mog Sina. Jer sve pseće je prljavo. A sve od Mog Sina je Čisto.

Hoću da se okupljate. Hoću da se prestanete svađati. Hoću da se prestanete svađati u crkvama. Jer sve crkve imaju riječi čovjeka te nemaju Riječ Božju. Hoću da promjenite način kako razmišljate. Hoću da potražite Mog Sina sa srcem, sa umom, sa svime što imate. Jer đavao je odriješen i On dolazi, gladan, sa zubima, sa jezikom, navlažen za krvlju Ovaca, Sjemena.

Govorim vam istinu! Jer Moj Prorok, Reymundo, je Moja Riječ. Govorim vam istinu. Govorim vam sa suzama jer ako vi ne saslušate Moju Riječ, patiti ćete. Govorim vam istinu. Jer vaš Bog Neba, Svijeta, sa Sinom, i Duhom Svetim ne Laže.

Čujte Me! Čujte Me! Čujte Me! Ovo je vaš Otac, onaj koji je načinio sve, sa Sinom i Duhom Svetim. Otvorite svoje oči! Otvorite svoje oči! Čitajte Bibliju! Potražite svoju braću i sestre. One koji nemaju išta, one koji su gladni, one koji trebaju Riječ Božju, i pokajte se, pokajte, pokajte od svojih grijeha. Čuti ću vas sa Mojim Ušima. Jer Moje Oči vide sve.

Učinite Mi uslugu, crkve svijeta se moraju prestati svađati. Ove minute! Jer svađa nije od Boga. Svađa je od đavla, ako imate nešto za svađati se u svom srcu prema svojoj braći u drugoj crkvi, vi niste Moji. Vi ste od đavla i Ja ću vas napustiti i dati ću vas đavlu. Jer ono što je od svađe nije od Boga. Ako vam se ne sviđa crkva zato jer su vas povrijedili. Jer riječ koju govore nije vaša riječ, i nastane svađa. Tada vi niste Moji!, jer imate vašeg Boga u kutiji i oni imaju njihovog Boga u kutiji.

Vi nemate išta od Boga. Vi nemate išta od Oca, od Sina i Duha Svetog. Vi ste od đavla i sa Čistim Usnama, govorim vam istinu, "Vi niste Moji!" Jer Ja čitam vaše srce. Hoću da se pokajate od manire đavla. Govorim vam jasno i doslovno! Jer Ja ću vas dati đavlu ako ne očistite ponašanje, um svađe.

Govorim vam, vi Pastori. Oni koji misle da znaju sve. Sve što imate u umu, na vašim usnama je svađa; za riječi, za puteve, koje koristite, u Ime Mog Sina, za svađati se, i svađati, i svađati. Govorim vam. Dati ću vas đavlu. Ja ću ga dati vama, i odšetati ću u drugom smjeru.

Jer Ja vam kažem, i kažem vam, i kažem vam, a vi stavite svoje ruke preko svojih očiju i ušiju. I svađate se, i svađate, i svađate se za riječi za bodove da vi znate sve, ali govorim vam ove minute da vi ne znate išta.

Sa Mojim Čistim Usnama, sa Mojim Usnama koje kažu sve što je usmjereno prema Nebu, vi ćete se poslati, vi sami sa đavlom. Jer Ja ću okrenuti Svoja Leđa. Jer ono što je od svađe nije od Mog Sina, nije od Duha Svetog, nije Moje!

"Hoću da se ispravite u maniri. Upravo Sada! Ove Minute!" Jer pastori Tijela Mog Sina se ponašaju u maniri đavla. Oni se ne ponašaju u maniri Mog Sina. Sve što znaju je svađa. Pogledajte sve crkve koje imate, riječi koje imate.

Kakva sramota! Kakva sramota! Kakva sramota! I ne recite da vam nisam rekao. Pogledajte u Bibliju i vidite ono što govorim da će se dogoditi. Jer vaš Bog ne Laže, i ako vam kažem da ću vas poslati u Jamu zbog vaše svađe sa obitelji Mog Tijela Mog Sina, poslati ću vas,

"Ovo je ozbiljno!" Čitajte Moje Usne! "Poslati ću vas u Jamu." Ako se ne zaustavite svađati, sa Ovcama, sa Sjemenom. Jer Ja vidim sve. Vidim vaše srce. Vidim vaš um. Znam da tražite novac. Taj novac će vam pribaviti Jamu. Sve što činite sa tim novcem je kupnja kuće u Jami. Poslati ću vas tamo sa vašim đavlom, jer niste tražili Moje Ovce, Moje Sjeme. Samo ste punili svoj trbuh sa novcem đavla. Govorim vam jasno i doslovno.

Ovo je vaš Bog, Otac, sa Sinom, sa Duhom Svetim. Čitajte sa Mojih Usana! Čitajte sa Mojih Usana! Čitajte sa Mojih Usana! Čitajte Bibliju. Čitajte u Bibliji u dijelovima što sam rekao, i stvari će se dogoditi, kao što sam rekao. Ovog dana, ove minute, govorim vam što će se dogoditi vama!! Ne govorim vašoj braći i sestrama. Ove minute, govorim vama! Jeste li Me čuli, Pastori? Ove Riječi su za vas. Ne zanima me ako vam se sviđaju ili ne. Ova stvar je za vas. Hoću da prestanete se svađati ove minute!

Ili ću vas ostaviti đavlu i On će vas odvesti u Jamu. Plakati ću, i Ja ću plakati. Jer Ja sam vas izgubio, ali ove minute sa Mojim Čistim Usnama, govorim vam istinu. Jeste li Me čuli? Imate li svoje oči i uši otvorene? Znam..., jer Ja čitam vaše srce ove minute. Znam..., što imate u svom srcu, u svom umu. Znam..., neki su zastrašeni, ostali su bijesni, ali ne zanima Me ako ste bijesni ili zastrašeni.

Jer ono što Moja Riječ kaže, to će se dogoditi. Čitam vam srce ove iste minute. Jer Ja čitam sve i znate u svom srcu ove minute, jer Ja stavljam to "Da znate" Da ću vas poslati u Jamu. Ova Riječ je za vas, Pastori. Molite i Molite, ako molite ispravno, reći ću vam. Reći ću vam sa Mojim Usnama da ću vas poslati u Jamu. Jer Ja ne Lažem. Ako se ne pokajate od svojih puteva ove minute, sa Silom Duha Svetoga, pokazati ću vam Božji put. Jer Ja sam Bog svega sa Mojim Sinom i Duhom Svetim. Ja ću vas zastrašiti. Poslati ću vas u Jamu. Zbog vaših svađa, zbog vašeg novca, zbog vašeg ponašanja, zbog manire đavla.

Jeste li Me čuli? Sa suzama, sa suzama, govorim vam. Jer Ja vas volim sa svim Svojim Srcem! Ali Svijet je Moj, nije vaš. Ja sam Bog, vi niste, i ono što Ja kažem, se dogodi. Jeste li Me čuli? Ja sam Bog, vi ste ništa. Vi ste nešto od đavla. Zapamtite što vam kažem, što čitate sa Mojim Prorokom, Reymundom. Jer Ja znam da će te pobijesnjeti, ali Me ne zanima.

Jer Ja štitim što je Moje, i ako hoćete učiniti nešto, Moja Ruka je teška, i Moja Ruka zna gdje ste. Jer vi se ne možete sakriti i čak ni đavao vas ne može zaštititi, ako vas Moja Ruka pogodi. Jeste li Me čuli? Ovo je vaš Bog, Neba, Svijeta sa Sinom, i Duhom Svetim. Govorim vam istinu. Jer evo dolazi kraj, a vi imate maniru đavla, a Moje Ovce trebaju čuti Riječ Božju. Ali Zapamtite, Ljubim vas sa Svojom Ljubavlju, sa Nebeskom Ljubavlju. To je sve što ću vam reći ove minute.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo