245. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 9. prosinca 1992. u 21:46 sati. na španjolskom.

Sine Moj, stvari koje ti kažem, su stvari Božje. Moraš se informirati. Za stvari Božje, Moj Duh će ti pomoći. Duh Sveti će ti reći stvari Božje sa Božjim Plamenom. Znam da si gladan Božjih stvari. Moraš otvoriti svoj um. Moraš otvoriti svoje srce. Moraš otvoriti svoj duh. Stvari Božje su lagane, su ispravne, su točne.

Postojati će autobus, i autobus će udariti u drvo sa silom koja će ubiti nekoliko, te će polomiti tijela ostalih. U tom autobusu će biti tijelo djeteta. Dijete će odrasti, i živjeti će sa Božjim ljudima. To dijete će činiti zlo sa Božjim Tijelom. Autobus je polomio njegovo tijelo, autobus koji je udario u drvo, to je #269;in, to je žig đavla. Dijete sa slomljenim tijelom će činiti zlo Crkvi Mog Sina Isusa.

On će proučavati Bibliju, i znati će ju vrlo dobro od početka do kraja. Jer ima sklonost činiti zlo. To dijete će zavesti, On će preplašiti mnoge koji vjeruju i znaju Boga Svijeta, Zvijezda, Oca sa Sinom, i Duhom Svetim.

Otvorite svoje oči. Otvorite svoje uši. Jer dijete koje je bilo unutar autobusa, koji je udario u drvo, nosi zlo u svom srcu, u svom duhu. On će reći riječi kojima će mnogi ljudi povjerovati. Jer oni će osjetiti, biti će naklonjeni, zato jer on ima slomljeno tijelo, ali dijete nosi zlo u svom srcu, u svom duhu.

Otvorite svoje oči. Otvorite svoje uši, i Naoružajte se sa Riječi Božjom, i Duh Sveti će vam pokazati točnu maniru, ispravnu maniru. Jer postojati će mnogi koji će ući u Tijelo Mog Sina Isusa, vašeg Krista. Činiti će zlo, i obmanuti će Tijelo, zbog stvari koje čine i kažu.

Naoružajte se! Čitajte Bibliju, i proučavajte. Jer evo dolazi dan kada će đavao ulaziti sve više i više u Tijelo vašeg Krista, Isusa. On će obmanuti One koji misle da znaju sve. Jer Oni koji misle da znaju sve, samo traže Boga u kutiji koju su načinili, i oni vjeruju da su bogovi također. Ali vi u Tijelu Mog Sina Isusa Krista, hoću da proučavate, proučavate, i proučavate, sa svojim umom usmjerenim prema Nebu, prema Ocu, Sinu, i Duhu Svetom, i pomozite jedan drugome, svi zajedno.

Jer evo dolazi dan kada će đavao htjeti žvakati, jesti, ubiti Tijelo Mog Sina. On ima svoje zube usmjerene. Vrijeme je stiglo kada ćete u većoj mjeri osjećati silu đavla. Jer đavao, je đavao Laži. Đavao koji je sve što je nečisto i loše.

NAORUŽAJTE SE SA BIBLIJOM! Naoružajte svoje sinove, svoje Kćeri, svoju obitelj, svoje prijatelje, sa Biblijom, i stojite uspravno, i nemojte se micati nalijevo, nadesno, ispred, niti straga, sa Biblijom u svojim rukama, sa svojim rukama dignutim prema Nebu moleći i moleći i moleći dok vaše suze ne poteknu. Pitajući svoga Boga, tko je točna Riječ, te Duh Sveti će vam pokazati. Dotaći će vaš um, vaš duh, vaše tijelo, i On će vam reći. Tko su sinovi Kristovi, koja je točna Riječ, koja je Riječ Božja. Jer Ja štitim što je Moje, a ono što je Moje ide u Nebo sa Mnom, a ostatak ide u Jamu, ali morate moliti. Morate postiti. Morate proučavati Bibliju, i morate proučavati sada. Ove minute! Počnite i Ja ću vam pomoći.

Ovo je vaš Bog. Otac koji je načinio Nebo, Zvijezde, sve što vidite, sve što dotičete, sa Sinom Isusom, vašim Kristom, Kraljem Kraljeva, sa Silom Duha Svetoga, Ja ću vas spasiti. Ja ću vas zaštititi. Ja ću vas Zagrliti, i Poljubiti, jer vi ste Moji, i ne želim da vas itko dotakne. Jer vi ste Moji! Govorim vam ove stvari sa svim Mojim Srcem jer to je Istina, a Ja ne Lažem. Potražite Me, i Ja ću vas Zagrliti, i Zaštititi vas, sa Svojim Srcem, i sa Svojim Suzama. Jer tamo je đavao, sa svojim šiljastim zubima, sa svim svojim vojnicima, gladan Krvi Mog Sina Isusa. Proučavajte Sinovi Moji, Ja sam tamo, sa Mojim Sinom, i Duhom Svetim, nikada ne zaboravite to! Mi smo tamo. Mi smo tamo. Mi smo tamo.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo