243. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 4. prosinca 1992. u 22:33 sati. na engleskom i ne-razumljivim jezicima.

Ljubljeni Moj. Moje Svjetlo će osvjetliti Svijet u trenutku, u treptaju oka. Moć Sotone je ništa. Pouzdajte se u Jahvu. Pouzdajte se u Isusa Krista. Pouzdajte se u Duha Svetog. Jer ako se usredotočite na bilo što drugo, živjeti ćete u bezdanu zauvijek. Vaš kišobran, vaša zaštita je vaš Svemogući Bog, Jahve, Isus Krist, i Duh Sveti. Svjetlo Mog Sina će osvjetliti Svemir.

Svaka pojedinačna osoba koja je živa će upoznati Mog Sina kada se On pojavi. Neki od vas ćete se sakriti. Neki od vas će biti prestravljeni. Neki od vas će Hvaliti Ime Isusa Krista Nazarećanina. Jer kada taj dan dođe, Svijet će se zatresti. Svijet će drhtati. Jer Moć i Slavu Mog Sina, nitko u Svemiru ne može zaustaviti. Jer Mi Tri smo Jedno. Sada, Sutra, Zauvijek.

Dan koji je naveden u Bibliji se približava. "Dođite O vjerni narode. Dođite O vjerni narode u Moje Ruke, vi pravedni, vi čisti." Vaš Nebeski Otac vam želi dobrodošlicu. Tlo će se otvoriti i sve što je nečisto, sve što je prljavo, sve što je od Sotone, će biti zakopano u bezdanu.

Upozoravao sam vas, i upozoravao sam vas, i upozoravao sam vas! Dan Obračuna, Dan Suda je pred vama. Dvosjekli Mač je ispred vas. Ja neću dozvoliti nikome da bude u sredini. "Ili ste za mene, ili ste protiv Mene!" Isusova Krv je prolivena za Moje Ovce, Moju Janjad, Moje Sjeme.

Pokajte se! "Pokajte se od svojih Grijeha DANAS." Jer Dvosjekli Mač je oštar. Sječe pravilno, i sječe duboko. Pokajte se dok nije prekasno. Jer Isusova Krv je tamo. Jer Duh Sveti je tamo. Imate slobodnu volju ne činiti išta. Imate slobodnu volju slijediti Sotonu. Imate slobodnu volju slijediti Mog Sina da nađete svog Oca na Nebu posredstvom Moći Duha Svetoga. Izbor je vaš.

Arhanđeli su spremni. Đavolji anđeli su spremni. Rat se odvija. Rat je žestok. Otvorite svoje oči! Usmjerite ih prema Nebu. Izgovorite Isusovo Ime. Izgovorite Jahvino Ime. Posredstvom Moći Duha Svetoga naći ćete Nas.

Obratite se od svih grešnih puteva. Ljubim vas sve Djeco Moja. Obratite se od grešnih puteva Sotone. Đavao će vas uništiti i mučiti će vas zauvijek i uvijek i uvijek u bezdanu.

Slušajte Me Djeco, jer kada sat otkuca deset, jer kada sat otkuca jedanaest, jer kada sat otkuca dvanaest biti će početak novog dana. Za neke će biti Slavlje. Za mnoge bezbrojne to će biti kraj krajeva. Jer bili su slijepi i bili su gluhi i slijedili su đavla, svojeg boga, do jame bezdana, do uvijek mračnog mjesta.

Obratite se Isusu Kristu Nazarećaninu DANAS! SADA! Nemojte raditi ikakve izlike. "Sada, ove minute!" Jer vidjeti ćete kraj u vašem životnom vijeku, tako kazaše Jahve, sa Sinom, i Duhom Svetim. "Kao lopov u noći!" "Kao lopov u noći!" Vi jadne Ovce, vi jadna Janjadi jednostavno se potrudite, i Mi ćemo vas voditi, i Mi ćemo vam pokazati. "Vjera gorušćinog zrna, sjetite se toga u Bibliji. Vjera gorušćinog Zrna!" To je sve što trebate.

Imajte povjerenja u Boga, Jahvu, Isusa Krista, i Duha Svetoga. Mi ćemo vas voditi, ali Mi čitamo Srce, ne usne. Spasite se, Djeco Moja. Jer kraj je ispred vašeg nosa. Mi samo želimo one koji žele Nas, koji dođu slobodno sa otvorenim rukama, sa otvorenim srcem, tražeći ljubav Božju, Jahve, Isusa Krista i Duha Svetog. Mi ćemo vas zaštititi od velikog rata, od pokolja, od bijesnih pasa koji su gladni krvi Moje Janjadi, Mojih Ovaca.

Imate izbor. Čitajte Bibliju. Čitajte Riječ koja je dana Isusu Kristu Nazarećaninu. Usadite to u svoje srce, usadite to u svoj um, usadite to u svoj duh. Sjetite se Mog Sina. Sjetite se Njegove Krvi. Sjetite se njegovih Suza. Sjetite se Njegove Ljubavi za Ovce, Janjad. One koji su izgubljeni. One koji nemaju nikoga. On je umro za vas. On je patio za vas. Imate novi početak, ali zaboravili ste Krv, Bičevanje, Udarce, Trnje. Zaboravili ste spasenje. (Ne-razumljivi jezici?)

Oče Moj. Moj Blagoslovljeni Oče, Ja sam umro dobrovoljno. Dobrovoljno sam patio zato jer Te Ja Ljubim. Ljubim Moje Ovce, Moju Janjad, zaštiti Moje Ovce, zaštiti Moju Janjad. Nebeski Oče zaštiti Moje Ovce, zaštiti Moju Janjad. Pomozi im, vodi ih. Neprijatelj je snažan. Janjad je slaba. Oni su dobre Ovce. Oni su dobra Janjad, Oče Moj. Vodi ih. Moj Nebeski Oče vodi ih prema Stijeni. Vodi ih prema Stijeni. Vodi ih prema ugaonom kamenu. Vodi ih prema ugaonom kamenu. Ja neću izgubiti ni jednog. Neću izgubiti ni jednog jer Moje Stado pozna Moje Ime. Jer Moje Stado pozna Mene. Oni slijede svog Boga. Njihovo žrtveno Janje, njihovog Visokog Svećenika, njihovog Kralja Kraljeva, njihovog Gospodara Gospodara. Ja neću izgubiti ni jednog. Vodi ih prema Stijeni, Oče Moj. Vodi ih prema našim Rukama. (Ne-razumljivi jezici?)

Postite i molite, postite i molite, postite i molite, Ovce Moje, Janjad Moja. Postite i molite, za Tijelo Kristovo, za vašu braću i sestre. Sat Suda je blizu. Ojačajte se, postite i molite. (Ne-razumljivi jezici?)

Sjetite se Smokve. Sjetite se Smokve, Djeco Moja. Obratite se Mom Sinu. Čitajte Bibliju, proučavajte, pomozite vašoj braći i sestrama. Jer sav pakao će biti odriješen oko vas. Ojačajte se, Krv Isusa Krista će vas zaštititi. Nemojte biti zastrašeni. Ojačajte se. Moć Duha Svetoga je beskonačna, je nepobjediva, je nepobjediva.

MI ĆEMO VAS ZAŠTITITI. Obratite se Isusu Kristu Nazarećaninu. Imajte povjerenja u Boga, sa Sinom, i Duhom Svetim, i biti ćete u redu. Nemojte biti zastrašeni. Molite se i postite, molite se i postite, molite se i postite, kraj je pred vama ili početak je pred vama. Izbor je vaš, tako kazaše Jahve sa Sinom i Duhom Svetim. Sjetite se Smokve. Sjetite se Smokve. Sjetite se Trnja. Sjetite se Krvi. Sjetite se Udarca Bičeva. Sjetite se Tijela Mog Sina, Isusa Krista Nazarećanina.

"Dođite O vjerni narode. Dođite O vjerni narode." Želim vam dobrodošlicu sa otvorenim Rukama. "Dođite O vjerni narode." Početak je pred vama. Pozdraviti ću vas sa Svetim Poljupcem. "Dođite O Sveti Narode." "Dođite O Sveti Narode." Narode Božji, Narode Jahve, Narode Isusa Krista, Narode Duha Svetoga."


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo