235. Vizija i San dan Raymondu Aguileri 26. studenog 1992. u 12 podne.

Vizija:

Vizija nekoga kako drži revolver.

San:

San muškarca i žene. Netko mi je davao upute o tome "Kako čovjek ima obilježje koje privuće muškarca k ženi, ljude k ljudima." To zbližuje društvo. Pokazana mi je riječ za to. Bila je napisana slovo po slovo. Sjećam se kako sam pokušavao izgovoriti riječ i nisam mogao. Zato nazivam to "To nešto." Jednostavno je nisam mogao izgovoriti, nevažno koliko sam se jako trudio. Počinjala je sa slovom E. To "Nešto" čini da se ljudi okupe. Ugrađeno je u ljudsku rasu.

Zatim, pokazani su mi insekti i kako insekti imaju to isto "nešto" što ih međusobno privlači, ali oni su imali malčice manje toga, ali makar imali to, insekti odlaze sami od sebe, poslije svog rođenja. Uvijek imaju "to nešto" što ih privuče natrag istoj vrsti. Sve, što je ikada postojalo ima to. Vrlo neobičan san. Zatim je nastala oluja i drveni automobil se pojavio, ali izgledao je kao autobus. Bio je načinjen od drveta i ljudi koji bi se vozili u njemu bi sjedili na drvenim sjedalima. Nije imao krova. Imao je platneni vrh. Bio je to otvoreni autobus. Odveli su me sa još nekim, negdje. Tada nam je opet pokazano da svi ljudi imaju "to nešto". Da sve to ima, nevažno kako neovisni, kako samostalni vi bili, "to nešto" vas je povezivalo sa grupom, rasom, društvom. Ne razumijem san izvan onoga što sam rekao. Činilo se kao zdrav razum.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo