226. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 14. listopada 1992. u 14:05 sati. na španjolskom i ne-razumljivim jezicima.

Prožvakao sam. Prožvakao sam jetru tvog prijatelja. Prožvakao sam jetru tvog prijatelja. (Ne-razumljivi jezici?)

Tajnik (ne-razumljivi jezici?)

Za Granu. (ne-razumljivi jezici?)

Dotaknite Me. Dotaknite Me i Ja ću vas Zagrliti. Potražite Me i Ja ću vas Poljubiti. Jeste li Me čuli, Sinovi Moji? Ako Me dotaknete, Poljubiti ću vas. Ako Me tražite, Zagrliti ću vas. Učiniti ću ono što se mora učiniti da vas odvedem na Nebo, ali morati ću vam pokazati maniru i Silu vašeg Boga. Zato jer ste slijepi i ne čujete Me. Ne čujete Riječ Božju zato jer ste gluhi. Hoću vas odvesti na Nebo sa Mojim Sinom i Duhom Svetim. Pokazati ću vam Puteve Božje.

Čujte Me! Čujte Me! Čujte Me! Ovo je vaš Bog, Otac, Onaj koji je načinio sve sa Mojom Riječju. Otvorite svoje oči i pogledajte u Nebo. Pokazati ću vam put, sa Duhom Svetim, sa Mojim Sinom Isusom. Jedite Misu. Potražite vašu braću. Potražite ih. Potražite vašeg Boga. Čitajte Bibliju i pokajte se svojih grijeha. Pomoći ću vam sa Srcem vašeg Boga, Onog koji je načinio sve; Otac.

Maleni Moji, činite ono što vam Otac kaže. Učinite Mi uslugu. Činite što Ja kažem. Jer vi Mi se sviđate sa Ljubavlju Neba, Svijeta, Zvijezda. Ako Zagrlite One koji trebaju pomoć, vi Zagrlite Mene; vi Zagrlite Mog Sina, i Zagrlite Duha Svetog. Ako im date hranu, dajete hranu vašem Bogu, vašem Kralju Kraljeva, vašem Ocu, i Duhu Svetom. Otvorite svoje srce jer stvari koje znate će se promijeniti veoma hitro.

Morate pomoći jedni drugima. Morate prestati sa svim tim svađama, riječi, manira, crkva, morate prestati sa svim tim stvarima, ove minute. Jer đavao je gladan Krvi Tijela Božjeg. Kako se možete ojačati, ako se svađate jedan sa drugim, i sve crkve, za manire, za riječi. Oh! "Kakva sramota! Kakva sramota!"

Psi su gladni. Nalaze se oko Tijela Mog Sina i žele jesti. Oni žele jesti sa svojim šiljastim zubima. A Božja Crkva, sve što poznaju je svađa sa svojom braćom i sestrama Tijela Kristovog. Pastori također su isti. "Kakva Sramota! Kakva Sramota!"

Jer đavao će ući u Crkvu i početi će žvakati sa kostima u tijelu crkve. Zato jer se vi ljudi svađate međusobno. Ali Ja, Bog koji je načinio Nebo, Svijet sa Sinom, i Duhom Svetim, smjestiti ću plamen unutar Crkve Moga Sina. Spaliti ću sve što je loše, a sve što je Dobro će rasti. Jer ono što Ja kažem će se dogoditi.

Oni koji čine što je Moj Sin rekao kada je živio sa vama, će se spasiti. Oni koji ostanu ovdje, svađajući se međusobno, o riječima, i putevima, đavao će ih pojesti. Jer Ja im kažem, i kažem im, i kažem im, i ne čuju Me. Sve što žele činiti je svađati se sa Obitelji. Žele se svađati sa Tijelom Moga Sina. Sve što znaju, sve što su naučili iz Biblije je svađa, svađa, i svađa, sa braćom i sestrama.

Đavla nije briga. On voli da se vi svađate. Jer na taj način on će napuniti svoj trbuh sa Krvlju Moga Sina, ali postoje neki koji su u sredini sve te svađe koje ću spasiti. Jer oni imaju Oči, i Uši Moga Sina. Oni jedu Misu. Oni traže sinove, i Kćeri na ulici, one bolesne, one stare.

Oni imaju maniru Božju, Oca, Isusa, i Duha Svetog. Jer oni Me ljube sa svom svojom ljubavlju, sa svim svojim srcem, i Ja ih ljubim također. Te, Ja ću ih spasiti. Jer oni traže svog Boga. Jer oni su pokucali na vrata sa svom silom koju imaju u svom srcu, sa svom silom koju imaju u svom umu, sa svom silom svog duha. Oni su pokucali na Božja Vrata.

Njima, Ja ću otvoriti Vrata. Njih, Ja ću Zagrliti, i njih Ja ću Poljubiti, i njima Ja ću dati Nebeske Haljine, i Nebeski Prsten. Dati ću im Nebesku Kuću, jer oni su Moji. Oni, koji čine što im Ja kažem. Ostatak, kakva sramota! Jer Ja im kažem, i kažem im, i kažem im, a oni samo čine što oni žele. Jer imaju drskost. Jer imaju drskost đavla. Misle mnogo o sebi. Oni misle da znaju više nego Bog, koji je načinio sve.

Kakva sramota! Kakva sramota! Jer Ja ljubim SVE njih, sa Svojom Ljubavlju, sa Svojim Srcem, sa Mojim Sinom Isusom, sa Duhom Svetim, ali imaju tako tvrdu glavu. Imaju tako tvrdu glavu. Imaju kruti duh i nitko ih ne može promijeniti. Jer sve što je kruto nije od Boga, Neba, Svijeta, sa Mojim Sinom, i Duhom Svetim. Govorim im sa suzama. Govorim im sa Silom. Govorim im, i govorim im, i govorim im, a oni jednostavno zatvore svoje oči, svoje uši, i odšetaju u drugom smjeru koji nije od Boga. Smjer vašeg Boga je ispravan i ravan, i On ima Čistu Ljubav svega što je Ispravno, ali oni ne čuju.

Ove minute imaju svoje ruke preko svojih ušiju, svoje ruke preko svojih očiju, VIČUĆI! Čupajući svoju kosu jer im se ne sviđa što čuju. Jer znaju da je to istina, a njihov um je tako jako težak. I njihovo srce je tako kruto, i ne dopušta im da promjene svoje puteve. Oni viču, i oni viču, i viču, i viču, i viču, da je sve, što je od Boga loše. Jer oni vole svađe. Oni vole sve što je loše.

Ne žele se baciti pred Križ. Ne sviđa im se Poniziti se, i baciti se pred Križ Moga Sina. Vole više svađu, za riječi, za način đavla, koristeći Ime Moga Sina da kažu kako znaju sve. Da znaju ispravne puteve, ali sve što će pronaći je Jama.

Kakva sramota! Kakva sramota! Jer Ja ih Ljubim sa svim Svojim Srcem, ali moraju činiti što je ispravno, sa svojim srcem, sa svojim umom. Ja ih neću promjeniti. Moraju se promijeniti sami. Jer moraju pasti pred Križem Moga Sina, i plakati, i pokajati se za svoje grijehe, od onoga što su učinili loše njihovom Bogu, Ocu, Sinu, i Duhu Svetom. Jeste li Me čuli, Sinovi Moji i Kćerke Moje?

Hoću vam reći. Hoću vam pokazati. Koliko vas ljubim. Kako vas ljubim, ali ako imate težak um, tvrdo srce, i kruti duh, ne mogu vas dotaći. Jer mi govorimo drugačijim jezikom, Božji jezik je ispravan, ispravan je način. Moramo govoriti istim Jezikom. Božjim Jezikom, koji je načinio sve. Ja sam Otac, i Moj Sin je umro za vas, i Duh Sveti je tamo da vam pokaže. Ali morate to učiniti sami. Nećemo vas promjeniti, ako se sami ne želite promjeniti.

Čujte Me! Čujte Me! Sa Ljubavlju vašeg Oca, sa Ljubavlju Mog Sina Isusa, vašeg Krista, sa Ljubavlju Duha Svetoga, govorim vas istinu. Govoriti ću vam, i govoriti ću vam, i govoriti ću vam, dok Me nećete željeti slušati više. Dok ne počupate svoju kosu sa silom đavla. Jer ne želite čuti Riječ vašeg Boga, ispravnu Riječ, točnu Riječ. I na taj način, znati ću da sam učinio sve što sam mogao učiniti da vam pokažem ispravnu maniru, a vi ste se okrenuli i odšetali sa svojim bogom, đavlom.

Tada, kada znam koga ste izabrali, Tada ću vas poslati da živite sa vašim bogom u Jamu. Jer tada ću znati koga ste izabrali, sa svojim umom, sa svojim srcem, sa svojim duhom, kome vi pripadate. Jer Ja znam da vi više volite vašeg boga. Jer vi ste tražili sve što je loše, sve što je suprotno vašem Bogu koji je Dobar. Onome koji vas ljubi sa Ljubavlju Neba, Zvijezda, sa Sinom, i Duhom Svetim.

Sinovi Moji, ne znam koliko mnogo Riječi vam mogu reći, i na koji način da vam kažem. Tako da možete promjeniti svoj um, srce, i sve što imate što je teško. Jer dan je stigao kada ću zatvoriti ovaj svijet. I započeti ću novi. Hoću da živite sa Mnom na Nebu, ali Ja vas neću prisiljavati. Da li Me čujete sa svojim ušima? Jer Ja želim da čujete. Ja želim da osjetite maniru Božju.

Jer Dan Biblije je skoro ovdje. Vrlo je blizu, Tako je blizu, da će vas preplašiti kada stigne. Mi mislite da možete živjeti na način kako ste živjeli, i da se ništa neće promjeniti, ali promjeniti će se vrlo brzo. HITRO! I biti ćete preplašeni, a đavao će vas povesti u Jamu, Vičući! A Ja, sa Mojim Ovcama, Mojim Sjemenom, Mi ćemo ići na Nebo da živimo za sve dane dok postoje dani. Gdje ne postoji ikakva patnja. Gdje ne postoji išta što je loše.

Ja ću Plakati, jer sam vas izgubio. Jer Ja vas ljubim sa svim Svojim Srcem, ali Ja imam maniru koja je ispravna. Moram učiniti što moram učiniti. Znam da vam se to neće svidjeti, ali Ja znam što je Pravo. Znam što je Moje, i Ja štitim što je Moje. A đavao štiti što je njegovo. Jeste li Me čuli?

To je sve što ću vam reći ovog dana, ovog datuma, u ovo vrijeme, sa Mojim sinom Reymundom. I Reymundo, napiši sve što sam ti rekao, na način kako sam ti rekao. Jer Ja želim da Moji Sinovi i Moje Kćerke nauče Božju maniru. Jesi li Me čuo, Reymundo? Napiši sve dobro, kao što sam ti pokazao, jer evo dolazi dan, vrijeme patnje, i Ovce, Sjeme mora naučiti. Moraju proučavati. Moraju čitati Bibliju i Proročanstva, Riječ Božju.

Ovce Moje, Sjeme Moje, razgovarati ću s vama ponovno, drugog dana i dati ću vam više smjernica onoga što će se dogoditi i kako će se dogoditi, i kako bi trebali proučavati. Hoću da tražite Mog Sina Isusa, vašeg Krista, Kralja Kraljeva sa Silom Duha Svetoga. Riječ vašeg Oca vam govori Istinu sa Nebeskom Ljubavlju. Dajem vam Svoju Sreću. Ojačajte se i proučavajte Bibliju, sa svim vašim srcem, sa svim vašim umom. Zagrliti ću vas i Poljubiti vas, ali želim da pokucate na ta Vrata, i hoću da ih otvorite. Jer Ja vas želim Poljubiti. Želim vas Zagrliti.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo