225. Proročanstvo i Vizija dana Raymondu Aguileri 14. listopada 1992. u 13:37 sati. na engleskom i ne-razumljivim jezicima.

Večera. Večera. Hoću da pojedeš večeru i da se odmaraš. Hoću da razmišljaš o stvarima koje sam ti rekao. Otiđi u svoju sobu, zatim hoću da razmišljaš sa svojim srcem, sa svojim umom, sa svojim duhom, o svim Proročanstvima koje sam ti dao. Nemoj razgovarati s ikim, samo razmišljaj. Hoću da pojedeš sve Riječi, sa svojim umom, sa svojim srcem, sa svojim duhom. Hoću da te Moje Riječi dotaknu. Hoću da razmišljaš, sa svime što imaš, sa svim Riječima koje sam ti dao, sa Proročanstvima.

Jesi li Me čuo? Hoću da pojedeš svoju večeru i da se odmaraš. Otiđi u svoju sobu i RAZMIŠLJAJ! Sjedni u svoj stolac, onaj koji voliš. U onaj koji je udoban i moli i moli, sa svojim srcem, sa svojim suzama, svome Bogu. Hoću da Ga pitaš o Proročanstvima; jesu li ispravna, jesu li pogrešna, jesu li sastavljena od Riječi Božje. Jesi li Me čuo? Otvori vrata svoje sobe i sjedni i moli i moli. Zatim RAZMIŠLJAJ, RAZMIŠLJAJ o Riječi tvoga Boga, o Proročanstvima.

Jer ti ćeš morati PROUČAVATI. Morati ćeš naučiti maniru svoga Boga. Morati ćeš znati što učiniti. Jer stvari koje će doći u budućnosti će biti veoma teške. I morati ćeš znati što učiniti. Morati ćeš znati Riječ svoga Boga. Jer dan će doći, i preplašiti će te, manira đavla, manira svijeta.

Ako uđeš u svoju sobu i čitaš Bibliju i proučavaš Proročanstva, ako tražiš Moga Sina Isusa sa Silom Duha Svetoga, Moja Riječ će te dotaći, u tvom srcu, u tvom duhu, u tvom umu. Čujte Me Sinovi Moji i Kćerke! Ovo je vaš Otac. Onaj koji je načinio sve sa Riječju. Govorim vam ispravnu maniru, pravednu maniru. Jer Ja sam ispravan, i Ja kažem istinu.

Proučavajte Bibliju, proučavajte Proročanstva, proučavajte i molite i molite i molite dok vaše suze ne poteknu iz vašeg srca, iz vašeg duha. Jer ako vas suze pogode, Ja ću vas dotaći sa Duhom Svetim koji je tamo, sa vama u toj sobi, u tom stolcu sa Mojim Sinom. Ja ću vas dotaći sa Svojim Prstom. Dotaći ću vas sa Svojim Usnama; sa Ljubavlju vašeg Boga; sa Ljubavlju koja je dobra; sa svom Ljubavlju koja je zdrava; sa Ljubavlju Oca, Sina, i Duha Svetoga.

Potražite Me. Potražite Me sa svojim umom. Potražite Me sa svojim srcem. Potražite Me sa svojim duhom, i Ja ću vas Zagrliti i Ja ću vas Poljubiti, i Ja ću vas Zaštititi. Jer vi ste Moje Ovce, Moje Sjeme i Ja vas ljubim sa svom Mojom Ljubavlju i ne želim da vas itko pogodi. Ne želim da vas itko povrijedi jer vi ste Moji. Jer vi ste Me tražili, sa svojim SUZAMA, sa svojim SRCEM, sa svojim DUHOM, i sa svojim UMOM.

Pokucali ste na vrata i Ja sam ih otvorio, i Zagrlio sam vas, i dao sam vam Poljupce na vrhu vašeg lica. Jer vi ste Moji i Ja ću vas zaštititi od đavla. Ja ću vas zaštititi od svega što je loše, ali morate Me potražiti. Ja sam ovdje ispred vašeg nosa. Samo morate ispružiti svoje ruke i Ja ću vas Zagrliti i Poljubiti ću vas. Jeste li Me čuli, Ovce Moje, Sjeme Moje, Ljubljeni Moji? Ja sam vaš Bog, Onaj koji je načinio sve sa Svojom Riječju; Zvijezde; Svijet; sve što Vidite; sve što Dotaknete; sve što je Dobro; sve što je od Boga.

Kada bi znali koliko sam vas ljubio sa Svojim Srcem, nas Dvoje bi plakali sa Nebeskom Ljubavlju. Jer Ja vas toliko ljubim sa suzama, govorim vam istinu. Čitajte Bibliju. Potražite Mog Sina Isusa, sa Silom Duha Svetoga. Tri koji su Jedno će vas Zagrliti. Mi ćemo vas Poljubiti. Mi ćemo vas odvesti na Nebo da živite sa Nama.

Ovo je vaš Otac, koji vam govori Nebesku Riječ; Koji vam govori Riječ Mog Sina; Koji vam govori Riječ Duha Svetoga; Koji vam govori Riječ Ljubavi. Jer Ja vas toliko ljubim. Proučavajte Bibliju. Pokažite svojim sinovima i kćerima, vašoj braći i sestrama, vašem ocu i majci, svima koji žive oko vas. Onima koje znate. Onima koje ne znate. Onima koji su bolesni. Onima koji su stari. Onima koji žive na ulici. Onima koji pate. Onima koji trebaju čuti Riječ Božju.

Proučavajte Bibliju, i pokažite im da vas Bog Ljubi sa svim Njegovim Srcem; Da je On živ; Da je On tamo sa Sinom, i Duhom Svetim. Jeste li Me čuli Sinovi Moji, Ovce Moje? Ovo je vaš Otac, Onaj koji je načinio sve sa Svojom Riječju.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo