216. Proročanstvo dano prema Raymondu Aguilera 29. rujna 1992. u 9:30 sati. na španjolskom.

Gledaj sine Moj, stvari koje će biti, biti će, i naučiti ćeš Božju maniru. Naučiti ćeš Božju maniru. Da! Maniru Božju je ponekad teško za razumijeti. Ali gledaj, ako osluškuješ sa svojim ušima glasove naroda, ako promatraš sa svojim očima Nebo i čuješ Riječ Božju tvoj Duh će rasti. Jer sve što je od Boga je Dobro, Čisto, i Ispravno.

Dati ću ti suprugu tvoga srca. Dati ću ti nešto Čisto. Dati ću ti nešto Ispravno, nešto u Božjoj maniri. Znam tko je to. Znam, čuo sam tvoje molitve, tvoje suze, zato jer ne znaš tko je to. Budući da đavao želi stvoriti zbrku u tvojoj glavi u maniri đavla, ali on ne može išta učiniti.

Jer sve što se tiče tvoga života je u Mojim Rukama. Božjim Rukama, Kristovim Rukama, tvoga Kralja, Rukama Duha Svetoga, i pokazati ću ti stvari Božje, ali nemoj se uplašiti, zato jer ti ne razumiješ putove Božje. Jer ti ćeš hodati sa tvojim Bogom u maniri Duha, ali Ja ću te zaštititi sa Svojom Rukom, sa Svojom Riječju, sa Silom Duha Svetoga, sa Ljubavlju Mog Sina Isusa, sa Ljubavlju tvojeg Boga.

Reći ću ti stvari Duha koji je gladan znati Mene, sa Ljubavlju, sa Ljubavlju svega što je, sa svom Ljubavlju što će biti. Čuj Me! Otvoriti svoje uši i moli i pokaj se svojih grijeha i traži svoga Boga sa svojim srcem. I naći ćeš Mir, Mir tvoga Boga. Napiši sve što ti kažem na način kako ti Ja kažem, i sve će dobro proći. Raduje Me, sa tvojom odlučnošću koju imaš, sa odlučnošću svoga srca, sa odlučnošću svojih suza, sa odlučnošću tvojih prijatelja koji ti pomažu, sa novcem, sa svojim umovima, sa svojim rukama. Imaš prijatelje Božje koji traže Boga i Ja, Bog Svijeta, Neba, svega što postoji, Ja ću ti pomoći i tvojim prijateljima. Jer oni Me traže. Oni se boje, ali imaju Božje srce.

Znam da strahuju, ali i dalje se skupljaju sa Božjom ljubavlju i mole se sa Božjom ljubavlju. Oni Me traže, sa strahom, sa poštovanjem. Ja, Bog Svijeta, Neba, svega, Ja ću im pomoći. Jer Ja čujem suze tvojih Muških i Ženskih prijatelja. Jer oni imaju srce. Oni imaju duh. Oni imaju um. Gladni su tražiti Boga, Isusa, Duha Svetoga i Oca. Onoga koji je načinio sve sa Riječju koja je načinila sve.

Hoću da se odmoriš. Znam da si umoran jer si radio sve te sate. Pokazati ću ti stvari u svim snovima koje ćeš imati. San o Pričesti koji si imao neki dan, jučer, je bio od Boga. Hoću da kažeš obitelji Duha Crkve Mog Sina Isusa, tvojeg Kralja Kraljeva, tvojeg Krista, da odu na ulice; Onima koji nemaju išta i da im daju Pričest.

Dajte im Pričest gdje oni rade, gdje očekuju vlak, gdje očekuju autobuse, tamo na ulicama, ispred Crkava, dajte im Pričest svakodnevno svakome. Jer Moj Sin Isus će doći i On će pokupiti svakoga tko Ga Ljubi, tko Ljubi Mene, vašeg Oca, i Duha Svetoga. One koji jedu Pričest sa Božjim Srcem, ali postoje mnogi koji čak ni ne znaju što je to, Pričest. Što je Riječ Božja?

Hoću svakoga iz Tijela Mog Sina Krista Isusa da jede Pričest. Reci im da odu na ulice kako bi uzeli Kruh, Tijelo, i Sok, Krv Moga Sina, i na taj način ćete ih spasiti i spasiti ćete sebe. Zato jer ste učinili što je Moj Sin rekao godinama i godinama prije vašim ocima.

Budući da Tijelo Moga Sina, Oni koji upravljaju Crkvom ne čine ono što im je Moj Sin rekao. Oni traže Novac. Oni traže sve, sa isturenim prsima, sa umom đavla koristeći ime Moga Sina, a to je grijeh.

Ja ću ispraviti to onog dana kada se sastanu sa Mojim Sinom na Nebu. Ja ću ih popraviti. Govorim vam sa suzama u Svojim Očima i Svom Srcu. Jer oni imaju tvrdo srce i misle više o stvarima, novca, prsa, đavla, nego o Mom Sinu Isusu, vašem Kristu, i u ozbiljnosti vam govorim vam sa suzama.

Jer to zadaje bol Mome Srcu zato jer znam da će čitati ove Riječi koje pišeš ove minute. Naljutiti će se. Htjeti će te ubiti. Jer imaju đavla, a sve što je od đavla ne želi ono što je ispravno, što je dobro. Oni loši, Oni koji imaju loše duhove, oni će te htjeti pojesti. Jer neće im se sviđati Riječ tvoga Boga, Isusa, tvog Kralja Kraljeva, Riječ Duha Svetoga, Riječ tvoga Oca, ali nemoj se brinuti Reymundo.

Čini što ti Ja kažem, i nitko, nitko ne može učiniti išta. Jer kada tvoj Otac kaže nešto, dogoditi će se. Ali reci svakome tko čita ovu Riječ, sa Umom Krista, sa Umom Duha Svetoga, sa Umom tvog Oca, Onoga koji je načinio Svijet, Zvijezde, sve što vidiš, sve što dotičeš, da sam načinio sa Mojom Riječju. Oni, Duh Sveti će ih dotaknuti u Srce. Oni će ti vjerovati. Oni, Oni koji ne znaju išta. Oni će ti vjerovati, ali ljudi koji vjeruju, oni znaju sve. Njihovi umovi će biti pobrkani i neće vjerovati ono što im uši čuju, zato jer je lagano.

Jer oni ne razumiju Božje stvari koje su lagane. Oni traže sve stvari koje su teške, a ono što je lagano, učine teškim. Zatim pobrkaju One koji ne znaju išta. Kakva Sramota! Kakva Sramota! Ali tražite One koji Me ne znaju, i nemoj se brinuti o Onima koji vjeruju da znaju sve. Jer Ja imam veoma Tešku Ruku i znam kako upotrijebiti Svoju Ruku.

Jer nitko ne može zaustaviti Riječ tvoga Boga, ali u ozbiljnosti, Moje Srce plače. Jer njihova srca su tako tvrda, i tamo imaju putove Božje u svojim rukama, a slijepi su. Imaju Riječ Moga Sina. Imaju Riječ Duha Svetoga, i ne čuju i ne vide da Bog koji je načinio sve, načinio Ljubav, stvarima lakim. Stvari su lagane, zato jer je veoma lagano tražiti vašeg Boga.

Tamo je On ispred vaših očiju. Tamo je On oko vas. Vaš Bog je veoma lagan. Sve što trebate je dignuti ruku, i Ja ću vas uhvatiti. Možete Me dotaknuti. Ja sam ispred vašeg nosa. To je manira Božja. Lagano je! Morate čitati Bibliju sa Božjim Umom zato jer je lagano. Jeste li Me čuli? Jesi li zapisao sve Riječi koje sam rekao? Govorim ti sa Ljubavlju tvog Boga Isusa, Duha Svetoga i Oca.

Traži ljude, Reymundo. Šalji pisma, napiši knjigu. Jer Ja sam s tobom, i vidjeti ćeš čudesa, Božje stvari, zato jer si Me tražio i Ja sam tamo, Licem do Lica, Tijelo do Tijela, Ruka do Ruke, sa tobom. Svaki korak je korak Božji, ali nemoj se brinuti o grijesima, samo se moli, i pokaj se svojim srcem, ne sa svojim usnama, budući da Ja čitam srce. I Mi ćemo hodati ruka sa rukom na Nebeskom pijesku, na Božjem pijesku, sa Ljubavlju tvog Oca, sa Ljubavlju Mog Sina, sa Ljubavlju Duha Svetoga. Govorim ti istinu.

Hoću da kažeš Svijetu Riječ Božju. Jer Moj Sin, Duh Sveti i Ja, Mi ćemo zatvoriti ovaj Svijet. Nije važno da li ti vjeruju ili ne. Ono što je važno je da činiš ono što ti Ja kažem, sa Umom Božjim, sa Srcem Božjim, sa Ljubavlju Božjom.

Jesi li Me čuo? Požuri! Digni se, uključi svoje računalo, i počni sa Riječima koje sam ti rekao. Pomoći ću ti. Jesi li Me čuo, Reymundo? Znam što misliš ove minute. Nemoj se brinuti za svoje prijatelje, za svoju obitelj, i svoju novu obitelj koju ćeš imati. Jer nitko ne može pobijediti Boga. Vjeruj Mi. Vjeruj Mi. Vjeruj Mi, Reymundo.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo