215. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 28.rujna 1992. u 9 sati. na engleskom.

Volim te Ray. Volim kada Mi postavljaš pitanja. Kada tražiš dopuštenje u malim stvarima također kao i u velikim. Stvarima koje su važne za tebe. Ako se pokušaš približiti Jahvi Bogu, On će ti pomoći posredstvom Moći Duha Svetoga u Ime Gospodnje. Isus Krist Nazarećanin će biti svjetionik. Duh Sveti će te voditi svaki korak puta.

Jer po strpljenju dolazi mudrost, po mudrosti dolazi znanje, po znanju i Ljubavi i poslušnosti, naći ćeš Jahvu. Traži i naći ćeš Mir, Spokoj, Smjer. Ponizi se pred Podnožjem Križa Isusa Krista Nazarećanina. Stoj na Stijeni Pravednosti, Istine, i naći ćeš Jahvu. Jer Jahve je Mir; je Spokoj; je Ljubav.

Sjedinjenjem sa Jahvom, Stvoriteljem Svemira, Zvijezda, Neba, svega što je ikada načinjeno, naći ćeš svoje Nebo, svoj Dom, sa svojom braćom i sestrama u Kristu koji su upoznali istinu Moga Sina Isusa Krista Nazarećanina. Želim vam dobrodošlicu sa otvorenim rukama. Pozdraviti ću te sa Svetim Poljupcem, zbog tvoje Poslušnosti, zbog tvoje Ljubavi, zbog tvoje Braće i Sestara u Kristu, zbog tvoje Ljubavi za Mog Sina, zbog tvoje Ljubavi za Duha Svetoga, zbog tvoje Ljubavi za Mene, Jahvu.

Molite i molite i molite iz vašeg Srca vaše Duše. Molite i molite i naći ćete Jahvu Boga, Isusa Krista Nazarećanina, i Duha Svetoga. Mir i Ljubav i Spokoj tebi Reymundo, tvojoj Braći i Sestrama u Gospodinu Isusu Kristu. Pouzdajte se u vašeg Boga, u svemu što činite, u vašeg Gospodina Isusa Krista, vašeg Kralja Kraljeva, vašeg Gospodara Gospodara sa Duhom Svetim i sa Mnom. I Mi ćemo hodati sa vama svakim korakom puta.

Sa Ljubavlju Jahve, sa Ljubavlju Isusa Krista, sa Ljubavlju Duha Svetoga, govorim vam te istine. Budite Pravedni. Budite Neokaljani. Budite Čisti. Jer Mi ćemo vam pomoći, i voditi vas, i osloboditi vas, od svega što je zlo, od svega što je bezbožno, od svega što je od Sotone. Obratite se vašem Bogu Jahvi Stvoritelju Svemira, Zvijezda, Neba, i vi nećete doživjeti neuspjeh.

Potražite vašu Braću i Sestre, recite im Riječ Božju. Pokažite im Riječ Božju, i pokajte se za vaše grijehe svakodnevno, i uzimajte Pričest svakodnevno, i vidjeti ćete čudesa i čuđenja preko vaših najluđih snova. Vidjeti ćete Moć Jahve Boga kako djeluje u vašem životu.

Budući da bez Jahve, Isusa Krista Nazarećanina, i Duha Svetoga vi ste bespomoćna Janjad, koja se vodi na klanje. Ali sa Jahvom, Isusom Kristom, i Duhom Svetim vi ste nepobjedivi za sve dane dok postoje dani, tako kazaše Jahve Bog, Stvoritelj Svemira, Stvoritelj Čovječanstva. Pouzdajte se u vašeg Boga. On vas neće nikada napustiti, ako ga tražite sa svim svojim srcem, umom, i dušom.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo