213. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 22. rujna 1992. u 16:22 sati. na španjolskom.

Dajte Mi svoje Srce. Dajte Mi svoje Srce i Ja ću vama dati Moje Srce, sa Nebeskom Ljubavlju, sa Ljubavlju Moga Sina, sa Ljubavlju Duha Svetoga, sa Ljubavlju Oca koji je načinio sve, Svijet, Zvijezde, i Nebo. Dajte Mi svoje Srce i Ja ću vama dati Život svega, za sve vrijeme što postoji. Za sve vrijeme dok postoji vrijeme dati ću vam život. Dati ću vam život vašeg Boga zato jer vi ste Meni dali svoje Srce i Ja sam vam dao Nebesku Ljubav, Mog Sina, Duha Svetoga, vašeg Oca.

Sa Ljubavlju vašeg Oca, pozivam vas na Nebo zato jer ste Mi dali svoje Srce, a Ja sam vama dao Moju Ljubav. Ljubav vašeg Oca to je sve što trebate. Jeste li Me čuli? Dajte Mi svoje Srce i ja ću vam pomoći. Pomoći ću vam i možete živjeti sa Mojim Sinom i Duhom Svetim i sa Mnom na Nebu. Potražite Mog Sina Isusa. Potražite Mog Sina Isusa i naći ćete Nebeski život, zato jer ste Mi dali svoje Srce.

Zabilježite Datum, jer dan će doći kada će Moj Sin pogledati u vaše Srce i On će vas pitati, "Tko posjeduje vaše Srce?" A vi nećete moći lagati zato jer će Moj Sin čitati vaše Srce. Zabilježite Datum, zato jer će doći dan, Srca. Dan kada će Srce reći sve i ništa neće biti zadržano, reći će sve i Moj Sin će čitati sve.

Ako Mi date svoje Srce moći ćete Živjeti sa Mojim Sinom na Nebu, Mojim Sinom Isusom, sa Duhom Svetim i sa vašim Ocem. Zapamtite Datum. Datum Srca, Dan kada će vaše Srce reći sve i neće zadržati ništa. Reći će istinu. Koga ljubite sa svim svojim Srcem, đavla ili vašeg Boga?, Onoga koji je načinio Zvijezde, Svijet, sve što vidite, sve što dotaknete. Vaše Srce će reći sve. Zabilježite Datum zato jer je ovdje. "Dan Srca."

Naoružajte se. Naoružajte se sa Usnama Božjim. Naoružajte se sa Srcem Božjim, sa svim ponašanjem koje je Neposredno i Pravilno i Ispravno i Čisto. Zato jer Moj Sin će čitati namjere vašeg srca, to je ono u što će On gledati. Rekao sam vam sa Ljubavlju vašeg Boga, vašeg Oca.

Jeste li Me čuli, Ovce Moje, Sjeme Moje, sa Srcem vašeg Oca, sa Srcem Mog Sina Isusa, sa Srcem Duha Svetoga? Otvorite vaše uši i oči. Potražite vašu braću i sestre i potražite Mog Sina Isusa. Jeste li Me čuli? Jeste li Me čuli?

Hoću da se probudite i otvorite vaše oči i vaše uši zato jer Datum je ovdje, Datum Srca. Ustajte! Ustajte i potražite vašu braću i sestre, One koji ne poznaju vašeg Oca, sa Sinom Isusom, i Duhom Svetim. Pokažite im pravilno ponašanje, ispravno ponašanje, zato jer Datum Srca dolazi. Pokajte se od svojih grijeha i potražite Mog Sina Isusa. Ovo je vaš Otac sa Sinom i Duhom Svetim govoreći vam istinu. Datum Srca je ovdje.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo