210. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 16. rujna 1992. u 8:25 sati. na engleskom.

Otvorite vašu slavinu i biti će isušena. Otvorite vašu slavinu i biti će isušena. Budući da će postojati dan..., budući da kada će vaše rijeke presušiti..., budući da kada će doline biti spaljene. Tlo će popucati zbog nedostatka vode. Vaše grlo će dobiti plikove. Vaše usne će dobiti plikove zbog nedostatka vode. Jer blagoslovi Gospodnji će biti uklonjeni od opakih, od imućnih.

Jer putovi Sotone su jama. Upozorio sam vas i upozorio sam vas i upozorio sam vas da Gnjev Jahve Boga, sa Sinom Isusom Kristom Nazarećaninom i Duhom Svetim, će vas zadesiti ako ne očistite svoje puteve. Budući da Ja, Jahve Bog, Stvoritelj Svemira, Zvijezda, Neba, svega što je, svega što će biti, nisam vidio išta značajno..., ikakvu vašu želju da se pokajate od vaših grijeha i da tražite vašeg Boga. Ja ću isušiti vaše rijeke.

Ja ću isušiti potoke. Ja ću isušiti vaše usne. Ja ću isušiti vaše grlo. Jer Ja šaljem Moju Riječ, a vi prekrijete vaše uši i prekrijete vaše oči i zakopate vašu glavu u pijesak. Jer dan će vas zadesiti. Hoćete li povikati prema vašem Jahvi? Hoćete li povikati i zatražiti Milost? Samo ćete vi to znati.

Jer Gnjev Jahvin će vas zadesiti budući da vi Me niste tražili. Vi niste tražili Mog Sina Isusa Krista Nazarećanina. Niste upotrijebili Moć Duha Svetoga da vam pomogne, da vas vodi, da vas uči. Niste Čitali Riječ Božju. Niste činili što Riječ Božja kaže. Jer biti će suše nad zemljom u vremenu, u vašoj budućnosti. Tada ćete znati tko je Jahve Bog. Tko je Isus Krist Nazarećanin. Tko je Duh Sveti.

Jer vi ste tvrdoglavi ljudi. Vi šaljete Moje Proroke na ulicu sa krvlju, sa suzama. Jer zatvorili ste vaše uši i zatvorili ste vaše oči i ne želite slušati Riječ Božju, tako kazaše Jahve Bog, Stvoritelj Svemira, Tvorac, Razarač svega sa Mojim Sinom Isusom Kristom i Duhom Svetim. Bili ste upozoreni, a vi ste zakopali vašu glavu.

Tako da na različitim dijelovima Planeta biti će velike suše preko onoga što ste iskusili u prošlosti. Jer vi ste zanijekali svoga Boga. Zanijekali ste Kralja Kraljeva, vašeg Gospodara Gospodara. Jer dan Korablje je ovdje. Samo će se dobri i čisti sastati sa Mojim Sinom na oblaku. Ostali, oni sa lijepim molitvama, oni sa praznim molitvama, oni sa tvrdom glavom, će biti ostavljeni.

Jer oni su kucali na Moja Vrata i Ja, Jahve Bog, Isus Krist i Duh Sveti ćemo ih opomenuti. Jer nisu činili ono što ih je Moj Sin tražio da čine. Jer Ja čitam srce, ne usne. Zapamtite Moje Riječi. Zapamtite da vam je vaš Bog Svemira, Nebesa, Zvijezda, svega što je pravedno, svega što je dobro, svega što je čisto dao strogo, pravedno upozorenje i vi ste okrenuli svoja leđa i otišli.

Budući da Jahve Bog ne Laže. Jahve Bog čita srce. Jahve Bog je Neokaljan, je Čist, je Pravedan. Zapamtite Djeco Moja, Riječi vašeg Oca. Jer Ja hoću da se pokajate. Hoću da potražite vašu braću i sestre. Hoću da čitate Bibliju. Hoću da tražite Mog Sina, Isusa Krista Nazarećanina, i JEDINO Isusa Krista Nazarećanina posredstvom Moći Duha Svetoga.

Biti će vam pokazano. Biti ćete vođeni i ako ne učinite kao što Ja tražim, biti ćete ostavljeni sa ispitima i nevoljama koje će zadesiti ovaj Planet. Jer Jahve Bog vas voli i želi vas, ali morate biti poslušni onome što je ispravno, što je pravedno, što je dobro, što je čisto, vašem Kralju Kraljeva, vašem Gospodaru Gospodara. Posredstvom Isusa Krista Nazarećanina naći ćete Me i Mi ćemo živjeti na Nebu, u Miru, u Harmoniji, u Spokoju za sve dane kada postoje dani.

Tako da zapamtite Moje Riječi, Djeco Moja, Janjadi Moja, Ovce Moje. Oni koji istinito ljube njihovog Boga, činite što Ja tražim, i dati ću vam sve što je čisto, sve što je pravedno, i novi život zauvijek i uvijek i uvijek. Jer Ja vas ljubim.

Da li slušate Djeco Moja? Prestanite slijediti puteve Sotone. Prestanite slijediti puteve "sebe" jer oni će vam pribaviti Gehenu. Slušajte Moje Riječi. Moje Usne govore istinu. Gehena je tamo. Koji Bog je vaš Bog? Bog "sebe". Bog Sotone. Ili Bog Jahve, Stvoritelj, Tvorac, Dizajner svega, Zvijezda, Neba, svega što je dobro i pravedno.

Otvorite svoje oči, otvorite svoje oči, slušajte Moje Riječi, Riječi Ljubavi. Jer Ja vas stvarno ljubim, ali Ja ću vas disciplinirati ako ne slušate Moje Riječi. Govorim ovo sa teškim Srcem, sa suzama u Mojim Očima zbog onoga što će biti ako ne slušate Moje Riječi. Čitajte Proročanstva, proučavajte ih, raspoznajte ih, dajte ih svojim prijateljima, svojim rođacima. Učinite to za vašeg Boga Jahvu, Isusa Krista Nazarećanina, i Duha Svetoga.

Jer dani koji dolaze će iznenaditi Svijet, će zapanjiti čovječanstvo. Jer stvarnost Boga, Jahve će postati savršeno jasna budući da ono što Ja kažem će biti učinjeno i nitko u Svemiru ne može to zaustaviti, ne može promjeniti, što Jahve Bog kaže. Jer Moja Izgovorena Riječ je napravila sve posredstvom Moći Duha Svetoga. Biti ćete vođeni. Biti ćete usmjereni, ali morate otvoriti vaše uši, morate otvoriti vaše oči. Morate tražiti vašu braću i sestre.

Slušajte Moje Riječi Djeco Moja, vaš Nebeski Otac, Stvoritelj Svemira, Neba, sat je nad vama kada imate mogućnost uskočiti u Korablju i sastati se sa Mojim Sinom ili imate mogućnost zakopati svoju glavu u pijesak. Zapamtite, Janjadi Moja, Ovce Moje, što god se dogodi, volim vas do samoga kraja. Ovo je Jahve, vaš Nebeski Otac, sa voljenom porukom Mojim Ovcama, Mojoj Janjadi, sa otvorenim Rukama, Ja vam želim dobrodošlicu sa Mojim Cijelim Srcem i Dušom.

Jer vi ste Moji Maleni također. Ne želim da vas zadesi ikakvo zlo. Prestanite slijediti Sotonu. Jer ako želite njega kao boga, živjeti ćete sa njim za sve dane dok postoje dani. Jer sat odluke će biti nad vama bez najave. Dan zvijeri je nad vama. Znak zvijeri je nad vama.

Lišće na Smokvi se mijenja. Korijeni Stabla su Narasli, su Duboki. Zvijer će pokušati udariti u Smokvino Deblo sa takvom silom, sa takvom moći da će vas zastrašiti, ali Korijeni su Duboki i Deblo je snažno. Jer Božja Moć je iza Smokve i ništa na Nebu ni na Zemlji ne može uništiti Moje Stablo.

Slušajte Moje Riječi. Ucijepite se na Moje Stablo. Korablja i vi ćete biti spašeni. Jer moć Sotone je ništa u usporedbi sa Moći Jahve Boga. Zapamtite Drvo; Smokve kada se lišće Smokve promjeni. Zapamtite Riječi Moga Sina: "Kada se Lišće Smokve promjeni to će biti znak." Sa Ljubavlju i Strpljenjem, vaš Nebeski Otac vam daje ovu poruku punu ljubavi posredstvom Moći Duha Svetoga sa Mojim Sinom Isusom Kristom Nazarećaninom. Zapamtite Drvo. Zapamtite Smokvu.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo