208. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 11. rujna 1992. u 7:25 sati. na španjolskom.

Grana Mog Sina se mora probuditi. Mora se probuditi, jer datum koji se nalazi u Bibliji je ovdje. Datum kada će Tijelo patiti, za sve grijehe koje je napravilo. Crkva Mog Sina Isusa, vašeg Krista, će patiti za grijehe koje je napravila, zato jer nije tražila braću i sestre kao što je Moj Sin rekao. Nisu hranili Tijelo, Hrana Mog Sina, Misa. Nisu jeli Misu, kao što im je Moj Sin rekao.

Kakva sramota, ali dan je stigao kada će đavao htjeti pojesti Tijelo Mog Sina sa šiljastim zubima, sa svojim visećim jezikom, sa usnama i strpljivošću bijesnog psa. Dan je stigao kada se Tijelo Crkve Mog Sina mora ojačati. Moraju jesti Misu. Moraju potražiti njihovu braću i sestre. Moraju moliti sa svim svojim duhom, sa svim svojim umom, sa svime što imaju. Sila đavla će biti veoma teška.

Hoću da se skupe, Kršćani koji ljube Moga Sina. Hoću da proučavaju Bibliju svakodnevno. Hoću da se mole svakodnevno. Hoću da Piju i jedu Misu ako se žele spasiti. Hoću da potraže one bolesne. Hoću da potraže stare žene i stare muškarce koji žive ne ulici. Hoću da potraže one koji su bolesni. Da li Me slušate? Da li pišete što vam govorim? Ili ste jednostavno tamo sa svojim prstima u vašim ušima, ili svojim prstima preko vaših očiju?

SLUŠAJTE ME SADA! Uklonite svoje prste iz vaših ušiju i hoću da sklonite svoje prste sa vaših očiju, jer ako ne činite što vam kažem, patiti ćete, i dati ću vam Moju Riječ na to. Jer Moja Riječ se nikada neće vratiti bez Ploda. Jeste li Me čuli? Ili ste Gluhi i Slijepi? Ovo je vaš Bog, Onaj koji je načinio Svijet, Nebo, sve što je, sve što vidite, sve što dotaknete sa Mojim Sinom Kristom i Duhom Svetim.

Gubim Svoju Strpljivost, jer ako želite živjeti sa đavlom, ostavite svoje oči i uši zatvorenima. Jer ja ću vas dati đavlu ako Me ne poslušate. Postoje mnogi koji pate u bolnicama; na ulicama bez odjeće; bez mjesta za spavati; i postoje mnogi koji Me ne znaju zato jer ste lijeni. Sve što želite od Mene da vam dam stvari, ali ne činite što vam Ja kažem.

Dan je ovdje koji je izrečen u Bibliji, a vi još uvijek sjedite na vašoj stražnjici ne čineći išta, gledajući svoju televiziju, igrajući se sa svojim igračkama, sa loptom. Lopta vam neće pomoći. Ja, vaš Bog, Zvijezda, Onaj koji je načinio sve, Ja sam Jedini koji vam može pomoći.

Hoću da prestanete gledati televiziju. Hoću da se prestanete igrati s loptom. HOĆU DA POTRAŽITE MOJE SINOVE I KĆERI KOJE SU NA ULICI SADA! Ne zanima me ako ste pastor ili ako ste netko tko ne zna Bibliju. Govorim vam jasno i doslovno, jer Moja Ruka je teška i ne želite se igrati sa Mojom Rukom, jer kada vas pogodi, ozljediti će vas.

Govorim vam sa suzama, ali postoje mnogi koji još nemaju Moju Riječ. Jer vi ljudi ste lijeni sjedeći tamo gledajući vašu televiziju i ne čineći išta, debljate se sa onime što vam Ja dajem. I što ću učiniti? Oduzeti ću sve što sam vam dao, jer vi ste tako lijeni, a postoje mnogi koji nemaju Moju Riječ i žive neposredno do vas. Ne morate ići u drugu zemlju da ih potražite. Jer oni su upravo ondje sa vama.

Da li Me slušate ili ste ljuti jer vam se ne sviđa što vam govorim? "JER ME NE ZANIMA AKO SE NALJUTITE!" Jeste li Me čuli? "Ne zanima Me ako se naljutite." Reći ću vam još jednom. "NE ZANIMA ME AKO SE NALJUTITE." Jer Ja imam Tešku Ruku. Kada ste uzeli Ime Moga Sina Krista imali ste odgovornost činiti što On kaže. A sve što činite je sjedite tamo u vašem stolcu gledajući vašu televiziju sa svim vašim prijateljima, dok ljudi umiru na ulici, i pastori su isti.

Kakva sramota, ali Ja sam vas upozorio. Jer dan koji je naveden u Bibliji će stići uskoro, ali kako vi znate to. Jer vi ne čitate Bibliju. Evo vas tamo, sjedite ondje gledajući vaše igračke, vašu loptu. Govorim vam sa suzama, ali kada Ja kažem nešto, nešto se dogodi. Jeste li Me čuli ili ste Ljuti? Izgleda kao da ne zapisujete što vam govorim. Ali nije Mi važno, da li Mi vjerujete ili ne. Jer ono što Ja kažem to će biti, bilo da se zbog toga dobro osjećate u vašim ušima i u vašem umu, ili da li se zbog toga loše osjećate u vašim ušima i vašem umu, ne zanima me, jer Ja ću zatvoriti ovaj Svijet.

Dan je ovdje! Moj Sin je spreman. Korablja je spremna. Moj Sin i Anđeli već se bore protiv đavla na Nebu, i u Svijetu sa takvom silom. Ne bi vjerovali što vam govorim, jer vi ne vidite to, ili osjećate to, zato jer gledate vaše utakmice i debljate se, zato jer ste tako lijeni. Izgledate tako odvratno ispred te četvrtaste Kutije gledajući te slike, ali nemojte reći da vam nisam rekao, da vas nisam upozorio.

Ovo je vaš Otac, Onaj koji je načinio Svijet, Zvijezde, sve što činite, i sve u što gledate. Sa suzama, govorim vam istinu. Dan je stigao koji je u Bibliji, i to je sve što ću vam reći ovog datuma. JER JA SAM LJUT NA VAS, sa svim Svojim Srcem, i svim Svojim Umom. Jer niste činili što je Moj Sin rekao, Krist, kada je bio obješen na Križu; kada je živio sa vama u Tijelu; u Mesu. Kakva sramota, ali poslati ću vas u jamu, zato jer ste Gluhi i Slijepi.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo