196. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 1. rujna 1992. u 12:42 sati. Španjolski.

Grana koja se slomila, Ja ću je popraviti. Grana Kristova koja se slomila, Ja ću je popraviti, sa Svojim Prstima, sa Svojim Usnama, sa Svojom Ljubavi. Popraviti ću Granu koja se raskinula od Boga, Oca Svijeta, Neba, Zvijezda. Bog će popraviti Granu koja se slomila. Jeste li Me čuli, sa čistim ušima, Sveci Moji? Popraviti ću Granu koja se slomila.

Jer Božji način je težak, ali Božji način je ispravan. Božji način je sve što je dobro. Sa Ljubavlju Neba, sa Ljubavlju Sina Krista, sa Ljubavlju Duha Svetog, govorim vam istinu. Dan, datum, kojeg sam rekao vašem ocu, ocu, očeva je ovdje! Sa Nebeskim Plamenom, sa Nebeskim Vjetrom, sa Nebeskom Zvijezdom, Svijet će se okrenuti. Okrenuti će se na način koji Ja hoću.

Ja ću zaplašiti Svijet. Ja, vaš Bog, Otac, Onaj koji je načinio sve, sa Sinom, i Duhom Svetim. Ja ću zaplašiti Svijet. Jer đavao je mislio mnogo o sebi, i on je okrenuo Moje Ovce. On ih je okrenuo. Sada postoje ovce koje Me ne vole. Postoje ovce koje Mi ne vjeruju. Postoje ovce koje Me ne poznaju. Jer đavao ih je okrenuo, ali dan je stigao kojeg sam vam rekao u Bibliji, sa ostalim Prorocima.

Morate se probuditi. Jer đavao će vas htjeti pojesti. Ali sve što je nečisto, sve što je zlo, poslati ću sa đavlom u jamu. Jer stvari koje su Božje su Čiste, Ispravne, i Božji su Način. "Jeste li Me čuli, Ljudi Svijeta? Jeste li Me čuli, sa svojim ušima?" Pokazati ću vam znakove na nebu, u Svijetu, sa vašom braćom i sestrama.

I vi ćete znati da imate Boga. Jer dan čuda je stigao, ali morate gledati sa svojim usredotočenim očima. Jer đavao će vam pokazati čudesa također, ali čudesa zla. On vas želi zavarati, zato jer on ne želi da Mene tražite. Ali ako imate Um, Srce, i Duh Božji, on neće biti kadar vas zaustaviti. Jer sve što je dobro je Moje.

Jeste li Me čuli? Moje Ovce, Moji Anđeli, sa svojim srcem, sa svojim ušima, potražite vašeg Boga Nebeskoga, sa Mojim Sinom Kristom, vašim Kraljem. Jer dan je stigao kada ću zatvoriti Svijet sa Svojom Rukom, ravno i neposredno. Sa Silom Duha Svetoga, govorim vam istinu. Ali ako zatvorite vaše oči i uši đavao će vas pojesti. Jer đavao vas traži kao bijesan pas. On vas traži.

"Jeste li Me čuli, Ljudi Svijeta?" Ovo je vaš Bog, Otac, koji vam govori ispravnu Riječ. Točnu Riječ, ako se želite spasiti. "Tražite Mog Sina Krista, i činite što vam On kaže, zato jer On je vaš Kralj. Tražite Krista i naći ćete Mene." Sa Nebeskim Srcem, sa Očevim Srcem, sa Srcem Sina Krista, sa Srcem Duha Svetoga, tražite Mene, i spasiti ćete se.

"Jeste li Me čuli, Ljudi Svijeta?" "Čujte Me!" "Čujte Me!" Ovo je vaš Otac sa Sinom, i Duhom Svetim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo