1928. Događaj dan Raymondu Aguileri 18. Travnja 2008. u 23:30


Gospodin me uputio da ukorim nekoga zbog njihovog lošeg jezika prema meni. Onda je kasnije Gospodin rekao, "Naslikaj sliku o jeziku i nazovi ju, Ljuti Jezik – Jakov 3:6."


Ljuti Jezik – Jakov 3:6 16X20


Iz Šarićevog (slično KJV)

Jakov 3:6 I jezik je vatra, svijet nepravde. Jezik među našim udovima kalja sve tijelo i pali kolo našega života, sam zapaljen od pakla.


NIV

Jakov 3:6 Jezik je također vatra, svijet zla među dijelovima tijela. Kvari cijelu osobu, pali cijelo kolo njegova života, i sam je zapaljen od pakla.


Za vidjeti više slika Raymonda Aguileree-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica