1910. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 19. Siječnja 2007. u 7:08

Snaga Boga je pred vama. Misterije Neba su pred vama. Što je gore je dolje. Što je dolje je gore. Snaga Svetog Duha će otkriti stvari Boga. Snaga Svetog Duha će zaštititi sve što pripada Bogu. Misterije neba će biti otkrivene kroz Snagu Svetog Duha. Istok i zapad će se susresti; sjever i jug će se susresti. Načini Boga su strani čovjeku. Načini Boga su pravedni, su čisti, su direktni. Sav Mir, i Čast i Slava pripadaju Ocu. Sav Mir, Čast i Slava pripadaju Sinu. Sav Mir, Čast i Slava pripadaju Svetom Duhu.

Jadikujući jezik je pred vama; jadikujući jezik antikrista, obećanja, stvari koje nisu od Boga. Morate otvorite vaše uši. Morate otvorite vaše oči. Morate se udubiti u Bibliju da naučite stvari Boga, u Maniri Boga. Kroz Snagu Svetog Duha to će biti otkriveno. Antikrist je pred vama. Načini đavla su pred vama. Morate načiniti odluku. Morate čitati Bibliju. Morate moliti. Morate tražiti vašeg Boga s čistim srcem, čistim umom. Morate pomoći vašoj braći i sestrama, jer ruka đavla je tamo. Jezik antikrista je tamo. Što se čini ispravno nije uvijek ispravno. Što izgleda ispravno nije uvijek ispravno. Držite vaš fokus na Isusu Kristu Nazarećaninu s cijelim vašim srcem, umom i dušom. Dan umiranja je pred vama. Dan vječnog života je pred vama.

Zapamtite, ne slijedite vaše pastore – SLIJEDITE Isusa Krista Nazarećanina s ljubavlju Neba, s ljubavlju svega što je tamo. Kovčeg Saveza je tamo. Moji Anđeli su tamo. Moja Ljubav je tamo. Slava neka bude Ocu, Sinu, Svetom Duhu. Kretanje planine je tamo. Proliti će sav pepeo, sav njen sadržaj s vatrom i sumporom da prekrije svijet. Snaga, Slava, Veličanstvo Jahve će biti otkriveno. Sav Mir i Čast pripadaju Jahvi. Sav Mir, Čast i Slava pripadaju Isusu Kristu Nazarećaninu. Sav Mir i Čast pripadaju Svetom Duhu. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu
Pritisnite ovdje  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica