1901. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri  21.prosinca 2006. u 13:52 sati

Ja sam što vidite! Ja sam što dodirujete! Sokol je na guskinom vratu. Nema osvete, sokol je samo gladan. Točka Neba je usredotočena. Sistem je postavljen. Gumb za početak je spreman. Stvari Neba će postati potpune kad vidite svjetla na nebu. Mir na zemlji će završiti točno kako je planirano. Ljudi koji slijede religije koje nisu od Isusa Krista su veliki gubitnici, mnogo ih misli dobro, ali svi će pasti u jamu. Neki od njih će biti generacije i generacije obitelji. Neki će samo biti ignorantne budale koje su pohlepne, koje traže stvari čovjeka, traže moć.

Kad Bog kaže da je kraj blizu, onda je to točno to: Kraj! Nema više! Svršeno je! Ili ćete ići na Nebo ili ćete ići u jamu, mjesto u kojem ću držati đavla zauvijek. Nema biranja, nema izabiranja, osim Boga Jahve, Isusa Krista i Duha Svetog, ili drugog mjesta. Ova poruka je za Moje Stado, jer Moje Stado čuje Moje Riječi, i oni budu poslušni. Ostali su gotovi. Nemaju Duha Božjeg. Nije ih briga za Boga. Nisu zainteresirani za Božje stvari, niti će ikada biti.

Kad sokol pojede gusku on je zadovoljan, i on će krenuti dalje. Tim stvarima dođe kraj; stvari Neba traju uvijek i zauvijek. Stoga ako ste sokol ili guska, slušajte Riječi Boga, one će trajati zauvijek i zauvijek i zauvijek. Riječ Božja ne laže. Stvari koje su prorokovane će se dogoditi, do slova, do točke. Mir i Slava Mome Stadu, onima koji slušaju, onima koji čitaju Bibliju, onima koji su poslušni. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!

e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo