1900. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 21. prosinca 2006. u 2:14 sati

Ja jesam. Ja jesam. Ja jesam, Ja sam Gospodar Neba. Ja sam Gospodar zemlje. Ja sam Gospodar svega što je bilo, što je, svega što će biti. Ja jesam, Ja jesam, Ja jesam. Samostreli su spremni. Strijelci pucaju u zrak. Rat na Nebu je žestok. Rat na planeti će započeti kada dva vrha počnu tražiti jedan vrh koji je puno viši nego manji vrh, ali počet će kraj kraja. Vatra će biti žestoka, oluja će trajati do kraja. Oni koji čitaju Bibliju, oni koji vjeruju u Jahvu, Isusa Krista i Duha Svetog će preživjeti, će biti spašeni. Oni koji igraju igre sa Riječju Božjom, sa Biblijom, biti će ostavljeni u pepelu. Baklja je zapaljena, bubnjevi proizvode svoj zvuk, utrka će započeti, iskra koja je spalila svijet do pepela je pred vama.

Slava Ocu. Slava Sinu. Slava Duhu Svetom. Sva Moć, Sva Snaga pripadaju Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Zapamtite, kad vidite patku kako leti preko neba sa bijelom trakom oko vrata, to će biti znak da je kraj pred vama. Sve će doći do točke. Sve će doći do kraja. Budite snažni. Budite hrabri. Pomognite jedni drugima, jer kraj je pred vama.

Vođe Božje Crkve trebaju ponovno pročitati Bibliju, trebaju se ponovno izvježbati, trebaju biti poslušni Bogu. Vođe koji to neće, postat će pepeo i past će u jamu sa svom svojom slavom, i svom svojom samo-imponiranom moći, koja je ništa. Nije važno da li se nazivate prorokom, pastorom, svećenikom, evanđelistom, papom - ime nije bitno. Ako niste jaki u Riječi, jaki u molitvi, jaki u poslušnosti - izgubili ste. Držite se za nogu đavla, i on će vas odvući u jamu pakla. Zapamtite, kada se smokvino lišće promjeni, postoji promjena u zraku. Ili ste za Mene, ili ste protiv mene. Ja nema milosti za one koji su protiv Mene. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!

20 minuta kasnije Gospodin je rekao:

"Muslimanska vjera će pokoriti i uništiti svoje do kraja."

"Moć Boga je jaka. Moć Boga će prevladati."

Vizija:

Gospodin mi je pokazao slabašnu mladenku kako se priprema za vjenčanje. Nosila je bijelo.

Vizija:

Ljudi nose bijelu odjeću i žrtvuju kokoš.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free and secure! 

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo