1895. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 8. prosinca 2006. u 8:22 sati.

Dobro jutro Reymundo. Evo dolazi navala za znanjem, navala za Kraljevstvom Božjem, navala za Jahvom, navala za Isusom Kristom Nazarećaninom, navala za Duhom Svetim, sve u Jednom. Zapamti, navala za znanjem je ovdje, sa Moći, sa Snagom. Stvari Božje će biti otkrivene sa snažnom Silom, sa Moći i Snagom Jahve, sa Moći i Snagom Isusa Krista, sa Moći i Snagom Duha Svetoga. Kovčeg Saveza je tamo, čeka, Nebeski Dragulj je tamo, Nebesko Spasenje je tamo, Moć Moći.

Snažna oluja dolazi, okružujući planet. Oluja je zapravo borba duhova. Ishod je već odlučen. Slava Božja je ovdje. Stvari Božje će biti otkrivene preko proroka. Moć i Snaga je ovdje. Moć i Snaga je ovdje. Moć i Snaga je ovdje. Spustite se na koljena i molite. Spustite se na koljena i molite i podijelite u ovom znanju Boga. Budite na oprezu od zlih stvari koje će se dogoditi preko medija, preko političara, preko vlade, preko TV-evangelizatora, preko crkvenih vođa koji nemaju pojma tko Duh Sveti je. Njihove propovjedi su formule, formule koje mogu kupiti, formule za koje vjeruju da im daje mudrost Božju. Ali nema mudrosti u njihovim dušama, nema Duha Svetoga u njihovim dušama, samo čovječe znanje.

Zapamtite, unesite svoj nos u Bibliju i čitajte. Znanje Božje je tamo. Mudrost Božja je tamo. Moć Božja je tamo. Tražite stvari koje su pravedne. Tražite braću i sestre, molite zajedno, pričešćujte se, tražite Mudrost Biblije, tražite Mudrost Isusa Krista Nazarećanina. Posredstvom Moći Duha Svetoga naći ćete Jahvu. Naći ćete Isusa Krista Nazarećanina. Naći ćete Duha Svetoga.

Postoji navala u Duhu, navala za znanje između dobro i zlog. Izaberite stranu koja je u vašem srcu zato jer kraj je pred vama. Ili ste za Mene ili ste protiv Mene. Tako Govori Jahve. Tako Govori Isus Krist. Tako Govori Duh Sveti. Postoji navala u Duhu za dobro i zlo. S vremena na vrijeme naći ćete to u crkvi, s vremena na vrijeme naći ćete na ulici, s vremena na vrijeme naći ćete to tijekom molitve. Postoji navala u Duhu za znanjem za Mudrošću Božjom. Tražite i naći ćete, posredstvom Imena Isusa Krista Nazarećanina, Moć i Snaga je tamo. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo