1889. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 30. studenog 2006. u 2:04 sata.

Za one koji jedu rižu, šećer bez šećera, Moj Mir neka je sa vama. Slijedite Gospodina do slova, čitajte Bibliju, dijelite Božje stvari jedni s drugima. Čitajte Bibliju kako najbolje možete. Vremena će postati teška, ali nagrada je velika. Zapamtite, kad je Krist hodao po zemlji, On je ovisio o Bogu, Jahvi i Duhu Svetom. Stvari koje je On činio, On nije činio sam od Sebe. On je hodao uskim putem, ravnim i uskim. Zato zapamtite, za ljude koji jedu rižu, šećer bez šećera koji prekriva cijeli svijet. Božji Putevi su ravni i uski, osnovni su i jednostavni. Vaš Otac koji vas voli zaštititi će one koji stražare sa stražarnog tornja, imaju pripremljeno ulje za svoje svjetiljke, i traže one koji ne znaju Puteve Oca Jahve, Isusa Krista i Duha Svetog. Moj Mir neka je sa vama.

Stvari zapada izgledaju blesavo, glupe su, i većina ih nije od Boga. Vi zapamtite, vi čitajte Bibliju, vi pomognite svojoj braći i sestrama, uzimajte Pričest. Moj Mir neka je sa vama. Stvari čovjeka su teške, su pokvarene i nikada do točke. Čovjek je na putu samouništenja. Oni nikada ne slijede Božja pravila. Nikada ne slušaju Boga. Nikada ne žele čuti Boga. Oni vjeruju da su oni Bog. Tako neka bude! Tako neka bude! Ljudi koji jedu rižu, šećer bez šećera; čovječji putevi su najbolji za đavla. Njegovo kraljevstvo je veliko i široko. Zato zapamtite, jedite Riječ Božju. Slijedite Njegove Puteve. Uvijek imajte strah Gospodnji - početak mudrosti. Božji Putevi su jednostavni; su direktni i do točke. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo