186. Proročanstvo i Vizija dana Raymondu Aguileri 13. kolovoza 1992. u 8:29 sati. i 8:33 sati. na engleskom i ne-razumljivim jezicima.

Vizija 8:29 sati.

Imao sam viziju čovjeka na vrhu zastavnog jarbola sa malom crvenom loptom na vrhu. On se prilijepio uz to, sa svojim nogama i rukama omotanim oko toga. Zatim se počeo klizati prema dolje. Vidim originalnu zastavu Sjedinjenih Država, sa trinaest zvijezda u krugu. Kad se čovjek odsklizao prema dolje zastavnog jarbola vidim zastavu na vrhu, ali izvorno on je bio na vrhu bez zastave. Kada se spustio nekako se zastava pojavila na vrhu. Sada je On u podnožju i veže čvor. (Ne razumljivi jezici?)

Proročanstvo 8:33 sati.

Sat je ovdje. Vrijeme koje je navedeno u ranijim Proročanstvima je stiglo. Jer vi ćete vidjeti čudesne znakove Boga Jahve. Stvoritelja Neba; Stvoritelja Zvijezda; Stvoritelja Svemira sa Mojim Sinom Isusom Kristom Nazarećaninom, i Duhom Svetim. Jer čudesa, jer znakovi i čuda su ovdje. Vaš Nebeski Otac će pokazati Svijetu, Moć, Slavu, Veličanstvenost Njegove Veličine.

Jer Jahve Bog će dovesti Njegovu Janjad, Njegove Ovce, kući; One koji su Čisti, Neokaljani, i Pravedni, koji Ljube Jahvu Boga, Isusa Krista, i Duha Svetog potpuno i sasvim. Jer Ja sam im obećao prve Plodove Stabla Života. Jer oni su ustrajali. Jer oni su Čisti i Besprijekorni, i oni ljube njihovog Boga, sa svim svojim Srcem, Dušom, i Umom.

Jer oni će biti podignuti i uzdignuti na Nebo sa Mojim Sinom, Isusom Kristom Nazarećaninom u određeno vrijeme, u određeni sat. Za njihovu vjernost i njihovu ljubav prema njihovom Bogu. Njihove nagrade čekaju na njih, jer Ja ih tako volim, za sat i dan kada će ovoj Planeti Zemlji biti pokazana Jahvina Moć. Budući da Jahve Bog će ju protresti, će ju postaviti naglavce i izokrenuti, jer oni Hule na njihovog Boga, jer njihovi grešni putevi su odvratnost Jahvi, jer dan obračuna je ovdje.

Ja, Jahve Bog, ću poslati Zvijezdu sa Nebesa, i ta Zvijezda će sletjeti na Zemlju sa takvom Silom da će Planet znati tko je istiniti Bog Neba i Zemlje, Svemira. Jer sve što je zlo, jer sve što je grešno, će biti privedeno kraju.

Moj Sin je umro kao žrtva za Čiste, Neokaljane, i Pravedne; ostali će biti poslani u jamu pakla, gdje će drobljenje i škrgut zuba biti za vječnost. Jer oni su okrenuli svoja leđa njihovom Bogu, Jahvi Bogu, Isusu Kristu Nazarećaninu, Kralju Kraljeva, Gospodaru Gospodara, i Duhu Svetom. To će biti njihova nagrada za vječnost. Jer putevi Jahve Boga su Čisti; su Neokaljani; su Pravedni. Tako neka bude! Tako neka bude!


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo