184. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 11. kolovoza 1992. u 00:52 sati. na španjolskom.

Prožvakao sam je. Prožvakao sam je sa zubima, sa zubima od Željeza. Prožvakao sam je. Dan dolazi kada će se zubi od Željeza zatvoriti oko njezinoga vrata. Jer Ja sam je prožvakao. Njezin kraj je vrlo blizu. Njezin kraj je vrlo blizu. Šiljasti zubi će rasporiti njen vrat sa silom đavla. Jer nije učinila što sam joj Ja rekao.

Božja Crkva, Kristova Crkva se mora ojačati, budući da način đavla će biti veoma težak. Morate Me čuti sa svojim ušima; sa vjerom vašeg Boga. Jer zubi đavla su snažni i ravni i gladni su vaše Krvi, Mojih Ovaca, Moje Janjadi, Mojih Sjemena. Đavao je stigao sa zubima od Željeza, sa svojim očima usmjerenim na vaš vrat da vas pojede naglavce.

Morate Me čuti sa vjerom vašeg Kralja, vašeg Krista, Isusa. Jer Ljubav Kristova će vas spasiti. Čujte Me! Ovo je vaš Otac, Bog Svijeta, Neba, svih Zvijezda, sa Sinom i Duhom Svetim. Govorim vam istinu, dan je stigao sa šiljastim zubima od Željeza. Dan je stigao, Sinovi Moji i Kćerke Moje, sa silom đavla. On će htjeti vas ubiti; izrezati vas; rasporiti vas; Božje Tijelo, Tijelo Božje Crkve sa silom đavla.

Dižite se! Probudite se! Ako želite živjeti, naučite Riječ vašeg Boga, vašeg Krista sa Duhom Svetim i vašim Ocem. Jeste li Me čuli? Probudite se! Otvorite svoje oči jer dan je stigao. Govorim vam istinu sa Usnama koje su Ispravne i Čiste, sa Ljubavlju Mog Srca. Stigao je, Dan je ovdje.

Naoružajte se sa Riječi Božjom. Čitajte Bibliju. Čitajte Riječ vašeg Boga sa svojim očima, sa svojim ušima. Morate se probuditi. Jeste li Me čuli? Moje Ovce, Moje Sjeme, jer dan patnje je ovdje. Potražite vašu braću i vaše sestre. Čitajte Bibliju, proučavajte sa svojom braćom i sestrama, i sa svojim obitelji, jer dan je stigao kada ćete biti uplašeni.

Ovo je vaš Bog koji je načinio Svijet, Zvijezde. Sa Silom Moje Ljubavi, sa Silom Duha Svetoga, govorim vam istinu. Sa suzama u Mojem Srcu, sa suzama Moga Sina, sa suzama Duha Svetoga, govorim vam istinu. Naoružajte se, potražite vašu braću i vaše sestre, i čitajte Bibliju sa Srcem vašeg Boga. Dan patnje je stigao. Sjekira će vas pogoditi u vrat ako se ne ojačate. Sjekira! Jeste li Me čuli? Sjekira!


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo