182. Proročanstvo dano Raymonda Aguileru 6. kolovoza 1992. u 8:51 sati. na engleskom i ne-razumljivim jezicima.

Engleski:

Vrijeme je stiglo kada ćeš se morati suočiti sa problemom, situacijom sa damom koja je bolesna. Budi strpljiv, budi mudar, budi snažan, budi hrabar. Jer sat je na dohvatu kada će ona nazvati. To će biti znak potvrde, znak oslobođenja jer ono što je čvrsto biti će slomljeno, jer ono što je meko i blago će biti povećano. Jer Oči Jahve vide što je meko i blago i puno ljubavi.

Jer dan obračuna, dan ostvarivanja volje Božje je na dohvatu. Korablja je na mjestu. Korablja će biti početak novoga života za Jahvine Svece. Jer Moj Sin, Kralj Kraljeva, Gospodar Gospodara, Isus Krist Nazarećanin će biti u određeno vrijeme sa Korabljom. Jer kada se oblak približi vašem Planetu dogoditi će se čudesno. Neokaljani, pravedni, čisti u srcu će biti u trenutku uzeti u Korablju. OSTATAK će proći kroz KUŠNJE, NEVOLJE što će biti ZAVRŠNO ČIŠĆENJE TIJELA PLANETA.

Jer Jahve želi samo ono što je ČISTO, samo što je NEOKALJANO, samo što je PRAVEDNO. Sotona će biti svezan i poslan u Gehenu sa svojim anđelima, sa svojim svecima. Jer dan Sotone će doći na kraj na ratištima između ispravnog i pogrešnog; dobra i zla. Pokolj, krv tijela će biti razbacana okolo cijelog Planeta. Budući da će Jahve pokazati Planetu zemlji Gnjev Božji, od svega što je zlo će biti ispravljeno jednom za svagda, jer sat je stigao. Sat je ovdje kada će Sotona biti odriješen.

Divlji pas, bijesni pas će trčati po svim krajevima svijeta sa njegovim oštrim šiljastim zubima, sa njegovim kaljavim slinjavim jezikom čekajući da proždrije sve što se kreće sa moći i silom Sotone. On će ubijati. On će sakatiti. On će uništiti što god mu odgovara. Ponos i ego Sotone je ušao u njega, do intenziteta da, on je jedno sa samim đavlom.

Za to ćišćenje da bude potpuno, Čisti i Pravedni koji su ostavljeni će biti prokušani za njihovu vjeru, njihovu ljubav Božju. Njihova poslušnost će biti prokušana do maksimuma. Tako da se Tijelo Kristovo mora zbližiti, moraju se ojačati. Moraju se ohrabriti. Jer sat Zvijeri, jer sat Sotone, jer sat svega što je zlo će zadesiti ovaj Planet.

Tako da se Tijelo Kristovo mora UJEDINITI KAO SNAŽNA SILA. Morate progutati svoj Ponos. Morate progutati svoj Ego. Morate tražiti vašu braću i sestre gdje god mogu biti. Jer bijesni pas je pušten i on je gladan. Gladan je Moje Janjadi, Mojih Ovaca. Morate ojačati Tijelo Kristovo. Moć Duha Svetoga je tamo. Duh Sveti će vam pomoći, ali morate progutati ponos, ego. Sve što pripada Sotoni mora biti odbačeno. Jer vremena pred vama će biti poligon za ispitivanje i krajnji završetak Sotone, Lucifera u jami, u Geheni. (Ne-razumljivi jezici?)

Dođite, O vjerni Narode. Dođite, O vjerni narode. Slušajte Mog Oca Jahvu. Slušajte Mog Oca Jahvu. On vam govori što je ispravno. On vam pokazuje uzak Put, ispravan Put na Nebo. Slušajte Mog Nebeskog Oca. Zauzimam se kod vas, Moja Janjadi, Moje Ovce. Duh Sveti je tamo, on će vas voditi, će vas usmjeriti. Morate progutati Ponos, Ego, Taštinu.

Potražite vašu braću i sestre. Imajte Povjerenja u Boga. Ovo je Isus Krist Nazarećanin, vaš Kralj Kraljeva, vaš Gospodar Gospodara. Dan je nad vama kada će vas đavao pokušati pojesti sa raljama, sa moći Sotone. Nemojte se bojati jer Moć i Slava je na vašoj strani. Morate IMATI POVJERENJA U VAŠEG BOGA. Slušajte Jahvu. Duh Sveti će vas voditi.

Ja, Isus Krist Nazarećanin ću se vratiti u određeno vrijeme, jer Mi nećemo napustiti Moje Ovce, Moju Janjad. Jer ono što pripada Ocu pripada Meni. Što pripada Meni pripada Ocu. Što Otac voli, Ja volim. Moć Duha Svetoga će povezati to. Zbližite, posredstvom znanja, posredstvom mudrosti, posredstvom Božje Moći.

Otvorite oči. Otvorite vaše uši Mi smo ondje. Mi Tri smo Jedno. Mi tri smo Jedno. Ovo je Isus Krist Nazarećanin dajući vam poruku Punu Ljubavi, budite snažni, budite hrabri. Ja ću biti na Mjestu, u Sat kada Moj Otac hoće da budem. Nikada nemojte zaboraviti to! Mi nećemo napustiti niti jednu Ovcu, niti jedno Janje, u bilo koje Vrijeme, na bilo kojem Mjestu, zbog bilo kojeg Razloga. Zapamtite to Moje Ovce, Moja Janjadi. Što kod se dogodi. Što god da vam se dogodi UVIJEK imate Božju ljubav na vašoj strani sa ljubavlju i privrženosti. Govorim vam ove stvari. (Ne-razumljivi jezici)


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo