179. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 1. kolovoza 1992. u 23:11 sati. na španjolskom.

Ljubav Mog Sina. Ljubav tijela je snažna. Ljudi svijeta će patiti zbog ljubavi tijela, ali dan će stići kada ću očistiti sve tjelesno. Morati ćete se ojačati, jer đavao vas hoće pojesti, tijelo i glavu također. Ojačajte se, Sinovi Moji i Kćerke, jer tijelo vas hoće pojesti i dan dolazi kada tijelo odlazi u Gehenu.

Moji Sinovi i Kćerke, jeste li Me čuli? Ovo su Riječi vašeg Boga, Oca sa Sinom i Duhom Svetim. Onaj koji je načinio Svijet, Nebo, sve Zvijezde, sve što je, sve što možete dotaći, sve što možete vidjeti. Načinio sam sve sa Mojim Ustima, sa Ustima koje su Izgovorile Riječ. Jer Riječ Božja je sve. Da Moji Sinovi i Kćerke čujte Me. Riječ Božja, vašeg Oca sa Duhom Svetim i Mojim Sinom Isusom vašim Kristom, jeste li Me čuli? Duh Sveti je tamo da vam pomogne, i da vam pokaže vladanje vašeg Boga.

Dan je stigao kada ću očistiti sve sa Mojom Rukom. Očistiti ću to brzo i do točke. Da, Moji Sinovi i Kćerke, ovo je vaš Otac, Onaj koji je načinio sve govori vam istinu. Da, Moji Sinovi i Kćerke, tražite Mog Sina Isusa, vašeg Krista, sa Duhom Svetim i možete se spasiti. Da, možete se spasiti sa ljubavlju vašeg Boga. Možete se spasiti. Ustanite i tražite Mog Sina Isusa, vašeg Krista Kralja Kraljeva.

Da! Dan je ovdje Sinovi Moji i Kćerke Moje. Oh, kakva sramota, ako vas đavao pojede. Kakva Sramota! Ali počistiti ću sve što je kaljavo. Počistiti ću sve što nije čisto. Morate tražiti Mog Sina Isusa, i Duh Sveti će vam pokazati vladanje Božje i Zakon Božji. Potražite vašu braću i sestre i uskočite u Korablju.

Požurite! Požurite! Požurite, ako se želite spasiti, potražite mjesto u Korablji i spasiti ćete se. Recite vašoj braći, sestrama, vašim sinovima i kćerima, svim članovima vaše obitelji, i zatim potražite svakoga tko živi na ulicama. One koji su gladni, one koji nemaju ništa. Oh, da, one bolesne, one stare, sve one kojima treba pomoć. Požurite, potražite ih i smjestite ih u Korablju, jer vrijeme istječe.

Čujte Me! Čujte Me! Otvorite vaše uši, Sinovi Moji i Kćerke Moje, jer dan je ovdje koji sam rekao vašim ocima i ocima vaših otaca, je stigao. Jer vi ćete biti zastrašeni kada dan Moga Sina stigne; kada On dođe na oblaku sa Anđelima. Da, i Mi ćemo očistiti sve što je ukaljano. Jeste li Me čuli? Ovo je vaš Otac! Otac koji načinio sve sa Duhom Svetim i Sinom Isusom, Kristom, Kraljem Kraljeva.

Kakva sramota, ako propustite Korablju, ali morate otvoriti vaše oči. Morate otvoriti vaše uši. Morate tražiti vašu braću i sestre. Morate se pokajati za vaše grijehe. Ya, stiglo je. "Aye", Stiglo je. Nabavite svoju kartu. Nabavite svoju kartu za Korablju upravo sada ove minute. Nabavite svoju kartu. Pitajte Duha Svetoga i On će vam dati kartu za Korablju. Da! Govorim vam sa suzama vašeg Boga. Nabavite svoju kartu za Korablju i spasiti ćete se, sa vašom obitelji, sa vašim prijateljima, i vašom ženom; Ya, i vaš Sin i Kćerka.

Da, čujte Me! Govorim vam istinu. Ovo je vaš Otac, Onaj koji je načinio sve, Svijet, Zvijezde, Nebo. Sa suzama govorim vam istinu Sinovi Moji i Kćerke, sa Sinom vašim Kristom i Duhom Svetim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo