178. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 1. kolovoza 1992. u 13:38 sati. na španjolskom.

Ljubav. Ljubav. Ljubav đavla je ovdje. Ljubav đavla je ovdje. Sav svijet ima ljubavi za đavla. Oni misle mnogo o sebi. Oni misle da znaju sve. Jer oni imaju ljubav đavla, ali ono što oni ne znaju je da postoji Bog koji je načinio sve, Otac svega, sa Sinom i sa Duhom Svetim. On je ISTINITI BOG. Bog pravednosti, istine, Bog svega što je Dobro i Čisto.

Vi vjerujete da znate sve zato jer imate ljubav đavla, ali doći će vrijeme nedvojbeno kao što je Moje Ime zapisano u Bibliji, sa Mojim Sinom, sa Duhom Svetim onaj Ja jesam, Ja jesam, Ja jesam, i Ja ću vam pokazati tko je Bog. Jer ja ću poslati vašeg boga i vas u jamu. Jer niste činili što je Dobro i što je Čisto. Jer sve što je Moje je Čisto, Pravo je i Ispravno.

Vi niste učinili ono što vam je Moj Sin rekao da činite, da se pokajete od svojih grijeha i da tražite Boga koji je načinio Nebo, Zvijezde, sve što je, i sve što će biti. Jer Cesta do Mene je Moj Sin Krist Isus. Poslao sam Ga, i On je otišao, jer On je imao Ljubav za Svog Oca. On je umro za vas, za grijehe, za sve što je loše u Svijetu. On vam je dao mogućnost, tako da se možete spasiti.

Vi niste otvorili svoje oči. Niste otvorili vaše uši. Niste otvorili vaše srce. Zato ću vas poslati, sa vašim bogom đavlom, svega što je zlo, i vas dvoje ćete živjeti u Geheni. Zapamtite što sam vam rekao. Jer Ja sam umoran od svega što je zlo. Ja ću skupiti sve od Mojih Ovaca, sve One koje Me Ljube i Ljube Mog Sina, i Duha Svetog, i Mi ćemo početi ispočetka. Nemojte reći da vam nisam rekao, da vam nisam dao mogućnost, jer Ja sam vam rekao, rekao sam vam, a vi ste zakopali vašu glavu u pijesak. Zbog toga ću zakopati vaše tijelo i glavu zato jer Me niste čuli. Ovo je ispravna Riječ i istina.

GOVORIM VAM SA SUZAMA JER VAS LJUBIM SA SVIM SVOJIM SRCEM, ali ako Me ne ljubite, ne ljubite Me i ne postoji išta što mogu učiniti. Budući da Ja hoću da Me ljubite sa svojim srcem, i vi morate to učiniti sami, ali dati ću vam Zakon za Mog Sina. Duh Sveti će vam pokazati sa Božjom Silom, ispravan način, pravi način. Ako ste slijepi, ako ste gluhi, poslati ću vas sa suzama u jamu.

Srce će Me boljeti zbog onoga što moram učiniti, ali Ja samo hoću ono što je Čisto i One koji Me vole. Govorim vam sa suzama. Zapamtite to!

Govorim vam sa suzama u Mojim Očima. Jer Ja ću plakati zbog onoga što moram učiniti. TO ĆE SLOMITI MOJE SRCE zbog onoga što moram učiniti.

Ali ispravno ponašanje je ispravno ponašanje i vi ne možete to promjeniti. Ne možete misliti o ičemu drugome osim ispravnog ponašanja. Jer ono što je ispravno - ispravno je i to je sve, i što je čisto je čisto. Dati ću vam mogućnost da se pokajate. Jer ovaj Prorok, Moj sin Reymundo, je počeo slati ih oko cijeloga Svijeta. On ima svoje računalo spremno za poslati ih i on će započeti.

Jer Ja sam već odredio dan kada ću očistiti sve. Tako da nemojte reći da vam nisam dao mogućnost Moga Srca. Jer dan je ovdje kada sve što je loše će biti očišćeno. Što je čisto ide sa Mnom u Nebo. Što je nečisto ide sa bogom, đavlom u jamu, za sve dane dok postoje dani, i vi ćete patiti.

VJERUJTE MI! Vi ćete patiti sa đavlom. Vi vjerujete da znate sve, ako vjerujete u đavla; VI NE ZNATE NIŠTA. Govorim vam istinu. Ne zanima Me ako ste Predsjednik ili ste Pastor ili Kralj. Ne zanima Me! Očistiti ću sve, ako vjerujete u Mene ili ako vjerujete u đavla. NITKO neće ostati u Sredini, idu na jedno mjesto ili drugo.

Jeste li Me čuli? Želim vam reći još jedanput. Samo ono što je čisto ide sa Mnom, AKO ŽELITE IĆI NA NEBO SA MNOM, pokajte se od onoga što je zlo, od zlih načina po kojima ste živjeli. Potražite Mog Sina Isusa, vašeg Krista, i uskočite u Korablju ispravno i brzo. Jer vi ćete se spasiti ako ste u Korablji, ali morate se pokajati i morate ispraviti svoje zle puteve. Jer Ja samo hoću što je čisto i što je pravedno. Sinovi Moji i Kćerke, jeste li Me čuli?

Jer đavao će vas pojesti sa svojim šiljastim zubima. Vi vjerujete da ste patili ovdje. Čekajte do dana kada odete u Gehenu. Tamo je gdje ćete uistinu patiti, ali imate mogućnost sada se pokajati. Tražite vašu Braću, vaše Sestre koje Me ne poznaju i pokažite im kako uskočiti u Korablju. Upravo sada ove Minute! Recite im da ne čekaju, jer dan Korablje je ovdje.

Moj Sin će doći pokupiti One koji su čisti i one ispravne u maniri Božjoj, Oca, Duha Svetoga i sa Sinom. Svi Oni koji Nas ljube će živjeti na Nebu. Govorim vam sa Ljubavlju Mog Srca, ali plakati ću sa suzama, ako vas izgubim. To je sve, što ću vam reći ovoga datuma u ovo vrijeme.

Jer Korablja je ovdje i rat na Nebu je započeo i rat je započeo ovdje u ovom vašem svijetu. Moj Sin, sa svim Anđelima, čisti sve, jer Ja sam Mu dao Svoje Zapovjedi da Čisti. Oni čiste sve, ali dan patnje će pogoditi ovaj svijet. Zapamtite što sam rekao. Rat će pogoditi ovaj svijet veoma jako i svatko će patiti tko živi u vrijeme rata đavla.

ZAPAMTITE ŠTO VAM KAŽEM. Ovo je vaš Otac sa Sinom i Duhom Svetim. Dignite se, tražite vašu Braću i Sestre, i uskočite u Korablju ove minute ako se želite spasiti. Ovo je vaš Otac sa Sinom i Duhom Svetim, vašim Bogom.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo