177. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 30. srpnja 1992. u 1:11 sati. na španjolskom.

Sjeme zašto? Zašto? Stvari koje vam kažem. Vi ih ne činite. Zašto Sjeme Moje? Hoću da se ustanete i hoću da činite što vam kažem sa svim vašim srcem. Hoću da potražite vašu braću i sestre. Hoću da ih obavijestite o manirama Boga, Sina Isusa, Oca, i Duha Svetoga. Jer ono što Ja kažem je istina, a Ja ne Lažem. Jer sve što je od Boga je ispravna i prava manira, ali Ja hoću da odete i potražite vašu braću i sestre koji Me ne poznaju i pokažite im Riječ Božju.

Dan je stigao Korablje, i ovdje je! Korablja je ovdje! Probudite se i potražite vašu braću i sestre sa Ljubavlju Božjom, sa Ljubavlju Mog Sina Isusa, vašeg Krista, i Duha Svetoga, sa svom ljubaznošću vašeg Boga. Potražite vašu Božju braću i sestre. Požurite! Ustanite i potražite ih sa ljubaznošću Boga, jer Korablja je ovdje. Jeste li Me čuli? Ovo je vaš Otac, onaj koji je načinio Nebo, Svijet, sve što vidite, i sve što ne vidite. Načinio sam sve to sa Svojom Riječju. Požurite, potražite vašu braću.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo